Noll koll på läget gällande stadens investeringar

Idag kan vi läsa i GP:s pappersutgåva att gassatsningen i Rya fördyras. Riskprojektet beräknas kosta 300 miljoner för mycket men att bryta projektet skulle innebära 700 miljoner i kostnad för redan investerade medel. Det är helt enkelt för mycket pengar bundna i projektet.

Det börjar bli uppenbart att staden har svårt att hantera projekt. Inte ens riskprojekt som säger sig självt innebära: risk. För att inte hamna i situationerna ovan borde en risk- och konsekvensanalys ha genomförts redan från början där man också tog höjd för olika beslutssteg som t.ex. när man ska kliva projektet.

Att Göteborg Energi måste nu måste begära ytterligare 300 miljoner kronor beror på att det blivit väldigt mycket dyrare än beräknat att förädla rågas till högvärdig biogas. Ingen i den förra styrelsen tog höjd för oförutsedda kostnader. Denna kostnad som är huvuddelen i själva projektet hade man inte koll på.

Förre VD:n Anders Hedenstedt som fick lämna Göteborg Energi för sin givmildhet gällande pensionsvillkor till sin vice VD säger:

“Vi använde den bästa expertis vi kunde få tag i när vi beräknade kostnaderna. Men detta är ett utvecklingsprojekt med mycket teknik och kemi och då finns alltid risken att det blir dyrare. Det är en unik möjlighet för Göteborg att se till att nästa generations förnybara bränslen kommer till stånd.”

Att den tyskägda energikoncernen Eon hoppade av projektet verkar inte heller ha varit en varningsklocka för Göteborg Energi. Och som om det inte var nog med det, så håller Eon på med ett liknande projekt i Skåne som är dubbelt så stort och som konkurrerar om samma EU-bidrag. Sannolikheten att Eon fortsätter sitt engagemang är inte stort.

Som tur är verkar ändå Kia Andreasson (MP), styrelseordförande för Göteborg Energi, sansa sig:

“Vi har tagit bort den andra investeringen i närtid. Nu bygger vi först ettan och utvärderar.”

Martin Wannholt (M), vice ordförande för Götebord Energi, säger:

“Varningsklockorna har ringt, men varken ägaren eller tidigare styrelse har ifrågasatt projektet. Hur gärna vi än vill se en utökad biogasproduktion så måste riskkapitalprojekt i kommunal regi kunna ifrågasättas och vägas mot alternativa investeringar.”

Tills sist kommer vi till det mest anmärkningsvärda som Göteborgs kommun brottas med. Den förra styrelsen tog beslutet själva om investeringen i december förra året och kommunfullmäktige fick inte ta ställning till investeringen! Nu får vi på allvar börja se över bolagsstrukturen och dess verkningar.

Mest anmärkningsvärt är att nu går ett konsultföretag igenom i detalj vilka beslut som tagits och vilka personer som sa vad inför investeringen. Man går även igenom bandinspelningar från fullmäktigedebatten 2008 då beslutet togs för att bilda företaget Gobiogas.

GP skriver följande om beslutet som togs gällande Gobiogas 2008:

“Frågan är om beslutet verkligen kan tolkas som ett klartecken för Göteborg Energi att dra igång miljardbygget.”

Vad betyder detta? Jag trodde vi hade protokoll från kommunfullmäktige som styrker olika beslut? Finns det inget protokoll på att dra igång miljardbygget är det definitivt inte ett klartecken oavsett vad som sagts i debatten.

Riskprojekten är flera inom staden även om de beslutats i kommunfullmäktige. Vägvalet har redan avslagit två:

Kostnad för dessa projekt och förvärv är ca 60 miljoner kronor vardera d.v.s. 120 miljoner totalt. Det kanske är dags att överväga om staden ska fortsätta att sätta dessa till verket. Det gemsamägda bolaget i Skövde kan redan nu läggas ned då bolagsbildningen ännu inte är gjord.

Genom bolagen på alla håll och kanter förlorar vi kontrollen över vad som sker. Ägardirektiven verkar tyvärr inte fungera vad gäller kontroll, uppföljning och beslutsordning. Om det uppstår oklarheter kring vad som beslutats som medför att staden måste ta in en konsult för att reda ut kommunfullmäktiges beslut så äventyrar vi demokratin.

Theo Papaiaonnou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

Lägg till en kommentar

 • Vad är märkligt är att Göteborg Energi har sagt upp avtalet med Embriq om driften av AMS-systemet. Detta innebär att cirka 20 personer förlorar sina jobb på Embriq.
  Det är naturligtvis inte offentliggöras, eftersom Hafslund dessa dagar att sälja ner eller sälja hela Embriq. Detta sedan Hafslund kan inte välja en leverans från Embriq som är ett 100% hel ägt ​​dotterbolag. För det är risikonen för stor när det gäller att genomföra/införa en AMS-system.

  Vad syns inte i debatten är vad systemet anpassningen faktiskt kostar Embriq och Hafslund. Det är någonstans mellan 100 och 150 miljoner.

  Att man inte hitta mycket överanvändning av pengar på GB sidan,Avtalet är bra skrivs till.

  Följande frågor bör ställas:
  1. Varför har Göteborg Energi avslutas driftavtal med Embriq?
  Detta är inte en brist på förtroende
  2. Vad hållit det hemligt?
  3. Hur mycket har Embriq och Haflsund användning av pengar till integrationsplattformen till GB?
  4. Varför ska Hafslund sälja Embriq nu innan Hafslund kommit ut med sitt Upphandling på AMS?
  5. Är de nya ägarna lovat AMS projektet till Hafslund om att köpa Embriq?