Nu är bloggen startad

Bloggen är ett komplement till uppropet som görs mot trängselavgifter för att nå ut till fler personer som känner att detta beslut ska hävas. De senaste dagarna har uppropet verkligen exploderat och därför var det dags att starta en blogg för att möta den debatt som kommer. Vi kommer även här att informera stegen som tas framåt och just nu pågår arbete med att få till en överklagan till Länsrätten. Stödet har varit enormt över förväntan. Om detta stöd håller i sig finns det även möjlighet att kanske starta en enfrågeparti då det är val i år. Det som då behövs är 50 namnunderskrifter men med det stöd som idag finns på upprop.nu/RQVH så bör det inte vara svårt att få ihop dessa. Göteborgarna har reagerat och det är självklart att detta beslut inte är folkets vilja.

Fortsätt skriva under på http://upprop.nu/RQVH

Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar

 • Har i ett års tid försökt förmå våra förtroendevalda att fatta rätt beslut i trängselskattsfrågan — för skatt/avgift lär det bli vad vi medborgare än säger…!

  Ett alternativt förslag till biltullar, som skulle generera avsevärt mer nettopengar — minimala investerings- och driftskostnader — är trängselavgiftsknappar på alla p-automater (se http://www.baaths.com/biltullar.html) Den lösningen skulle dessutom lösa problemet med genomfartstrafik, omoralisk extraavgift för hisingsboende och för centralt boende som lämnar centrum, etc.

  Inte nog med att vår förtroendevalda inte ens har behagat utreda alternativen till biltullar. GP som i höstas efterlyste en offentlig debatt i frågan (hepp, var tog den debatten vägen…!?) har konsekvent mörkat alla alternativa förslag till biltullar.

  Ps. Kan inte fjärma mig från tanken att det finns en dold agenda med biltullarna — polisen vill ha råkoll på alla trafikrörelser i staden — 1984 är i så fall här…!?

 • Som boende på Hisingen kommer jag nu straffbeskattas varje gång jag åker till stan för att utföra mitt arbete. Tack till stadens politiker för att jag nu får betala för att arbeta. Och ja; Jag har ett absolut behov av bilen i mitt arbete.

  Min hustru däremot har möjlighet att åka buss till sitt arbete i VF. Hennes arbetsdag kommer bara att förlängas med ca 3 timmar pga alla bussbyten. Våra barn – 5 och 6 år gamla – får väl för jösse namn lära sig tålamodets dygd medan de sitter och väntar på dagiset.

  Kan jag skicka räkningen för våra fördyrade kostnader till valfri kommunpolitiker?