Nu börjar det gå undan

I veckan togs det första spadtaget för det pampiga Västsvenska Infrastrukturpaketet med infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) i spetsen. Många framstående politiker närvarade vid denna högtid bakom Nils Ericssons-terminalen. Det var ju ingen spade som sattes i backen utan det fick vara en symbolisk grävmaskin som syntes genom ett plexiglas vilken infrastrukturministern fick avtäcka.

Lite folktomt där bak kan tyckas, men å andra sidan så är det ju så de etablerade partierna vill att det ska vara runt detta beslut. Annars var det ju en ordinär sammanstrålning med sedvanligt ryggdunkade som man kan förvänta sig. Göteborgs kommunstyrelseordförande Anneli Hulthén (S) var också med och sa några ord:

“Vi får ha tålamod allihop, så är det. Samtidigt vet vi att många av de byggena vi har genomfört, som till exempel Götatunneln, har gått förvånansvärt bra. Med praktiska upplysningar till folk och en gnutta humor så brukar vi kunna lösa det mesta när vi bygger.”

Vi ska ha tålamod heter det nu. Tålamod att få vara med om besluten som är tagna över huvudet på oss. Att Götatunneln gick förvånansvärt bra påvisar att Göteborgs ordförande har glömt att den blev dubbelt så dyr än det var tänkt. Kostnaden för Götatunneln beräknades först till 1,8 miljarder, men slutade på 3,4 miljarder d.v.s. två gånger så mycket. En gnutta humor ska lösa opinionens motstånd och oförståelse.

Läs mer i GP:s artikel här.

Idag kan vi även läsa i GP att man redan börjat gräva vid Guldheden och Slottsskogen för att bereda för betalstationerna. Detta sker innan besluten för förslag 2 är tagna av Riksdagen. Enligt Eva Söderberg på Transportstyrelsen gräver man enbart vid sådana stationer som fanns med i både det tidigare och det reviderade förslaget till betalzon. Men med en gnutta humor så förstår nog alla göteborgare att detta är helt i sin ordning.

Vi har fått en hel det förfrågningar om det är ok att göra så här. Jag försökte idag ringa Stadsbyggnadskontoret för att få reda på vad som gäller men tyvärr har de bara telefontid mellan 09.30 – 10.30 så jag ska försöka imorgon igen för att få lite klarhet.

Men för att bygga själva betalstationen krävs bygg- och marklov. Marianne Nyberg, projektledare, säger:

“Projektgruppen jobbar nu också med frågan om bygglov för stationerna. Här finns risker för förseningar eftersom bygglov och marklov kan överklagas och förskjuta tidsplanerna.”

I veckan hade Trafiknämnden sammanträde och även här är det bråttom nu att förbereda sig inför trängselskattens införande. Man arbetar med utbyggnad för fyra busstråk i staden; Linnéplatsen, Allén, Korsvägen och Centralen. Linnéplatsen ska byggas ut och på Övre Husargatan ska ett bilfält tas i anspråk för bussfält som ska byggas i mitten av körbanan. Det råder dock osäkerhet hur trafiken kommer att minska och fördela sig på Linnégatan, Övre Husargatan och Per Dubbs gata. Beräkningar från Trafikverket vid ett eventuellt införande av trängselskatt 2013 visar på en minskad biltrafik in från Dag Hammarskjöldsleden med 10 % men det är en grov uppskattning. Med andra ord så kan det lika gärna bli en minskning eller en ökning med t.ex. 5 %. Med så snäva marginaler så kan det innebära en trafikinfarkt på Övre Husargatan.

Vidare så ska busskörfält byggas ut på Södra vägen i riktning mot Trädgårdsföreningen och Hedens bussterminal. För att detta ska vara möjligt och busskörfälten inte ska störas av biltrafiken som ska svänga in på Hedens parkeringsplats är planerna att flytta parkeringen till andra sidan mot Sten Sturegatan. På dagens parkering vid Heden ska man istället lägga grusplanerna från andra sidan.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Theo: man kan, precis som för hur och andra anläggningar, ansöka om bygglov i efterhand. Det är helt ok att börja redan nu.

  “Beräkningar från Trafikverket vid ett eventuellt införande av trängselskatt 2013 visar på en minskad biltrafik in från Dag Hammarskjöldsleden med 10 % men det är en grov uppskattning. Med andra ord så kan det lika gärna bli en minskning eller en ökning med t.ex. 5 %. Med så snäva marginaler så kan det innebära en trafikinfarkt på Övre Husargatan.”

  Trafikinfarkt? Hur menar du nu? Bussarna (i framtiden även spårvagn) får egna filer. Snabbt effektivt och säkert. Visst kan det uppstå bilköer i rusningstrafik – men det får ju fler att gå, cykla och ta bussen – bra va?!

 • Jag kör Övre Husargatan varje dag. En fil mindre i vardera riktning kommer garanterat att leda till infarkt. Detta även om var 10:e bil försvinner, eller t.om. var 5:e. Tyvärr verkar dessa tankar vara uttänka av någon som inte har koll på trafiken på Övre husargatan.

 • Daniel: Vad jag menar är att om minskningen inte sker med 10 % och man inte lyckas strypa trafiken så kommer det att bli en trafikinfarkt på Övre Husargatan. Eftersom man tar bilfält i anspråk så kommer det att bli trängsel. Då siffrorna är osäkra så är det också en chansning.

 • @Theo: som du säkert vet gäller följande med avseende på Ö.Husarargatan:

  Trafik
  Med den nya knutpunkten vid Hagakyrkan bör Kom- Fort-bussarna gå via Sprängkullsgatan/Övre Husar- gatan. Fyra alternativa utformningar av gatan har analyserats genom bland annat mikrosimulering:
  Alt.1 Bussar i blandtrafik, ingen prioritet
  Alt.2 Bussar i blandtrafik/delvis busskörfält, med prioritet
  Alt.3 Busskörfält i båda riktningar, ingen prioritet
  Alt.4 Busskörfält i båda riktningar, med prioritet

  Vad jag förstår har man valt alt. 2. Det ger följande effekter med avseende på restider:

  Bussar norrut: 20 % kortare

  Bussar söderut: 30 % kortare

  Bilar längs gatan: Ung lika

  Bilar tvärs gatan: Ökad fördröjning

  SLUTSATS: den trafikinfarkt du talar om är inte sannolik.

  Invändningar?

 • Daniel: Vet inte riktigt om det är alt 2 man har valt. Vad grundar sig det du skriver om. Är det när hela K2020 är fullbordat?

  Jag pratar om det man gör till 1 jan 2013 när trängselskatten införs. Man tar bort bilkörfält till förmån för bussen. Och då gäller det att siffrorna på minskning av trafiken stämmer annars kommer lika många bilar att flöda in på en trängre yta,

 • Daniel: Desvärre tror jag inte det är alt. 2. Det man pratade om var busskörfält i vardera riktning på en upphöjning i mitten av körbanan liknande Linnégatan. Mycket kan ha hänt sedan 2008. Ska få en skiss snart med exakt hur det blir. Man uttryckte även att man inte riktigt vet hur trafiken kommer att fördela sig.

 • Daniel: Du skrev följande

  “Man kan, precis som för hur och andra anläggningar, ansöka om bygglov i efterhand. Det är helt ok att börja redan nu. ”

  Detta stämmer inte då jag pratat med Stadsbyggnadsnämnden som informerade att då blir det svartbygge och då får man betala kostnaden för bygglovsansökan och fyra gånger bygglovsansökan i straffavgift. Tror inte Trafikverket har lust med detta. Man kan dock tydligen göra vissa utgrävningar utan bygglov men det är en helt annan femma. Det som förvirrande i artikeln är att projektledaren för Trafikverket säger att de ska börja söka bygglov. Men jag ska prata med henne också för att få klarhet.

 • “Detta stämmer inte då jag pratat med Stadsbyggnadsnämnden som informerade att då blir det svartbygge och då får man betala kostnaden för bygglovsansökan och fyra gånger bygglovsansökan i straffavgift. Tror inte Trafikverket har lust med detta.”

  Det rör sig om små summor i sammanhanget. En försening kostar desto mer!

 • “Det rör sig om små summor i sammanhanget. En försening kostar desto mer!”

  Ja, det är ju bara våra skattepengar som slösas bort. Varför bry sig om sådana triviala saker?

 • “Daniel: Och där visade du din oseriösa sida. Du menar på fullt allvar att myndigheterna ska fuska sig runt byggloven. Intressant inställning.”

  Eftersom man ändå kommer få bygglov är det helt ok att man redan nu börjar gräva. Lagom till godkännande kan stolparna resas.

  @Håkan: återigen; det är småsummor i sammanhanget. Jag tycker det är ännu värre att kommunen, med skattemedel, subventionerar parkeringsplatser i så stor utsträckning som man gör.

  • Daniel Bergqvist: Vem är det nu som blandar äpplen med päron? Vad har parkeringar med bygglov att göra?

   Det är ändå en häpnadsväckande slutsats du gör, dvs att myndigheterna, enligt dig, inte behöver följa lagar och förordningar! Snacka om att du rekommenderar att “ändamålen helgar medlen” när det passar dina syften! Hur rationaliserar du sådana tankegångar för dig själv egentligen? Har du inga som helst skrupler för att få saker och ting som du vill?

   Att parkeringplatser är subventionerade är bara nys. Du kan säkert “bevisa” det med olika teorier, men kommuner har faktiskt ett ansvar att hålla en bra “service” på många olika plan. Kommunen är alla vi medborgare, inte bara 81 ledamöter i fullmäktige. Men återigen är det alla vi andra som ska rätta oss efter din “sanning”.

   Men din slutsats är alltså att eftersom kommunen/staten slösar pengar på vissa saker gör det ingenting att den slösar ännu mer pengar på något annat! Betalar du överhuvudtaget skatt? Arbetar du? Trafikverket kanske ska lägga mer pengar på böter och istället borde vi sluta slösa skattepengar på skolan du går på?

 • Var idag inne och läste på den nya hemsidan som skall informera om det västsvenska paketet. Där har myndigheten valt att “informera” medborgarna om följande:

  “Trängselskatten är beslutad av Riksdagen (det är en lag), därför kan inte en region eller stad besluta om att införa eller ta bort denna. Skatten är en del av ett paket om medfinansiering av ett antal satsningar, Västsvenska paketet. Uppgörelsen innebär att staten, genom Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgs Stad gemensamt finansierar Marieholmsförbindelsen, Västlänken och kollektivtrafiksatsningar. Paketet är en helhet, om en del i paketet/avtalet inte skulle bli av blir heller inte de andra delarna av.”

  För mig framstår detta som en ren lögn, visst, det är regering som beslutar, men jag trodde vi kommit fram till att det var Göteborg som “beordrade” införandet av trängselskatt. Om regionen inte vill ha det så kan regeringen ta ett nytt beslut!
  Att paketet är en helhet och inte kan förhandlas är ju oxå en lögn då allt kan omförhandlas precis när som helst. (vad har vi annars en regering för?) Att man väljer att skriver så här är väl för att man vill “skydda” göteborgs politiker mot otäcka frågor. “Det är ju den hemska regeringen som har bestämt detta”. “Vi kan inget göra här nere, regeringen har bestämt” – “huu vad det e synd om oss…”

  Man kräks…

  • Fredrik: Om trängselskatten inte införs, då skulle nog “paketet” falla ihop som ett korthus. Så på så vis är åtminstone en viss del av paketet vitalt. Däremot är det nog få som tror att paketet skulle upplösas om t.ex. staten/Trafikverket helt plötsligt saknar pengar ett år och skjuter byggen på framtiden eller till och med ställer in någon del av sina åtaganden. Det är detta som är ett problem med hela konstruktionen, dvs att avtalsparterna inte är jämbördiga. Staten/regeringen har alltid överrtaget.

 • “Att parkeringplatser är subventionerade är bara nys. Du kan säkert ”bevisa” det med olika teorier”

  Stockholms markkontor uppskattar att en garageplats kan kosta 200 000 – 400 000 kr att bygga. Enligt Malmö Stads parkeringspolicy uppgår totalkostnaden för en p-plats till 700 kr/månad för markparkering, inklusive markpris, ränta, avskrivning och driftskostnader. För p-hus och garage kostar det 1500-4500 kr per plats och månad.

  Bygger man 0,6 bilplatser per lägenhet, varav hälften i garage, innebär det
  en produktionskostnad på 78 000 kr ( 0,3 x 250 000 + 0,3 x 10 000) per lägenhet
  eller 975 kr per m2 (för en normallägenhet på 80 m2).
  Bygger man i stället 1,0 bilplatser per lägenhet, varav hälften i garage, blir
  motsvarande kostnad 130 000 kr per lägenhet eller 1 625 kr per m2.

  Parkeringsplatser tar mycket mark i anspråk, cirka 25 m² per bil inkl manövreringsytor.

  Som du säkert fet finns det någon som heter parkeringsnorm – dvs entreprenören tvingas till att bygga ett visst antal parkeringsplatsen (gäller även kommunala bolag). Med andra ord: marknaden är inte fri.

  En stor del läggs på hyran, men en del blir en kostnad för kommunen.

  Sedan skall vi ju inte gå in på vilket slöseri det är att upplåta större ytor i centrum till parkering. Stora markområden skulle kunna omsättas till någonting mer – förslagsvis garage med hus ovanpå – om nu marknaden varit fri.

  Om marknaden hade varit fri hade det inte funnits lika många parkeringsplatser som det gör. Dels för att fastighetsägaren hade fått betala fullpris, dels att priset per timme blivit så högt att många hade dragit sig för att parkera centralt.

  • Jag visste att du inte skulle kunna motstå frestelsen att teoretisera om hur fruktansvärt olönsamma parkeringsplatserna är. Det känns skönt att veta var man har dig.

   OK, och vad kostar marken för gång- och cykelbanor, papperskorgar, grönområden, lyktstolpar, hållplatser, spårvagnsspår, Göteborgshjulet, Liseberg, återvinningsplatser, torg, statyer, parkbänkar m.m? Med samma räknemoted skulle jag med lätthet kunna bevisa att alla torg och parkbänkar är olönsamma. Sådana här beräkningar om alternativintäkterna är bara trams. En fungerande stad måste ha alla ovanstånde ingredienser plus – hör och häpna – bilar!

   Som jag skrev, det är en kommuns ansvar att bygga en stad för människorna som bor där. Människor behöver bostäder. De behöver arbeten för att försörja sig. I många fall måste de ha bil för att kunna ta sig till sina arbeten. En stads syfte kan inte vara att till varje pris beskatta medborgarna in absurdum så att de istället drivs därifrån. Men eftersom student Bergqvist inte gillar bilar ska man enligt honom ta ut maximalt belopp för en person att äga en bil. Att det i slutändan bara blir politiker och rockstjärnor som har råd att åka bil bekymrar inte Bergqvist. Varför skulle det det?

   “Om marknaden hade varit fri hade det inte funnits lika många parkeringsplatser som det gör.”
   Av någon anledning får jag bara för mig att du inte är för en “fri marknad” i andra situationer, men när det passar din argumentation vänder du förstås kappan efter vinden.
   Om marknaden hade varit fri hade vi varken haft Slottsskogen, teatrar eller Operan. Då hade det kanske legat något industriområde där Slottsskogen ligger och teater- och Operabiljetterna skulle bli så dyra att knappt någon av stadens invånare hade råd att köpa biljetter. Så vill Daniel Bergqvist att det ska fungera för bilister, för bilar är onda per definition. Med hans egna beräkningar borde han betala upp till 54 000:-/år för att parkera sin bil som han bara kör sällan (säger han ibland). Fa’n trot.

 • “En fungerande stad måste ha alla ovanstånde ingredienser plus – hör och häpna – bilar!”

  Det håller jag absolut med om! 🙂

  “OK, och vad kostar marken för gång- och cykelbanor, papperskorgar, grönområden, lyktstolpar, hållplatser, spårvagnsspår, Göteborgshjulet, Liseberg, återvinningsplatser, torg, statyer, parkbänkar m.m?”

  Parkeringsplatser är just parkeringsplatser – en uppställningsplats för bilar. Alla transportslag som står stilla är en kostnad.
  Mig veterligen är inte papperskorgar, parkbänkar, lyktstolpar, hållplatser m.m fordon, utan givna funktionaliteter i en stad. Förklara gärna hur du kommer fram till att det finns en alternativkostnad för dessa föremål? 😀

  Jag tycker det är trist att du alltmer gått över till att skriva om mig som person istället för att diskutera konkreta sakfrågor.

  • “Mig veterligen är inte papperskorgar, parkbänkar, lyktstolpar, hållplatser m.m fordon, utan givna funktionaliteter i en stad. Förklara gärna hur du kommer fram till att det finns en alternativkostnad för dessa föremål?”

   Inga problem. Alla dessa ytor kunde istället använts till något annat, för kommunen mer lönsamt. Man kunde byggt ett hus på hållplatsen och fått in arrenden och inkomstskatter från de som bor i huset. Mark är mark, eller hur? Och mark kan omvandlas till pengar enligt din egen doktrin.

   “Alla transportslag som står stilla är en kostnad.”
   För ägaren, ja. Men vad spelar det för roll för kommunen om det står ett träd eller en bil på en yta (om vi bortser från det estetiska)? Trädet är dessutom en kostnad; parkförvaltningen måste ansa trädet då och då. Medan bilen faktiskt ger intäkter i form av parkeringsavgifter. Vad är problemet?

   “Jag tycker det är trist att du alltmer gått över till att skriva om mig som person istället för att diskutera konkreta sakfrågor.”
   Det jag uppmärksammar är att de saker du påstår om dig själv inte alltid håller ihop vid en närmare granskning. Om du inte vill att jag ska ta upp att du säger emot dig själv får du nog sluta berätta saker som t.ex. att du ena stunden drabbar av trängselskatt, studerar i Lund och därefter kör bil sällan. Sådana påståenden blir lite ihåliga när de placeras bredvid varandra.

 • Jag måste passa på att fråga en sak en Vägvalets strategi.

  Som du vet regleras kommunala och landstingskommunala folkomröstningar i kommunallagen (5 kap. 23 §). Sedan 1994 gäller i Sverige att minst fem procent av de röstberättigade i kommun respektive landstingskommun (regionen) kan begära folkomröstning. Om kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige godkänner initiativet, så genomförs folkomröstningen.

  513 751 invånare i Göteborgs kommun varav 397 064 är röstberättigade till kommunalval. Ni påstår er ha samlat in ca 22 000 namnunderskrifter senaste gången jag kollade. Det är strax över 5%. Ni måste själv eller tillsammans med andra partier nå över 50% i kommunfullmäktige för att en folkomröstning skall genomföras. Hur tänker ni att detta skall gå till? Det är mindre än två år kvar.

  Skulle ni kunna tänka er att bara skattebelägga Marieholmstunneln, Tingstadstunnel, Götaälvbron, Älvsborgsbron, Angeredsbron som kompromiss?

  • Namninsamlingen är inlämnad till Göteborgs kommun och det är också dit vi lämnat i en motion om en folkomröstning. Sedan är det, precis som du skriver, upp till kommunfullmäktige att avgöra om folkomröstningen skall bli av eller inte.

   Om du menar att vi skulle ge upp kravet på en folkomröstning och i gengäld acceptera en uppgörelse som du skissar på, har jag svårt att tro att det är aktuellt. Dels har vi inte fått några sådana signaler och dels tycker vi frågan bör avgöras i just en folkomröstning. Om folket skulle rösta ja till trängselskatt skulle ju frågan vara avgjord.

   Enligt dagordningen kommer motionen upp till beslut i nästa kommunstyrelsemöte 6 april.

 • Daniel: Vi påstår inte att vi har samlat in 28 000 namnunderskrifter. Vi HAR samlat in 28 000 namnunderskrifter. Du kan gå ned till Stadskansliet och begära ut dom och räkna dom själv om du vill. Lagen om folkinitiativ är till för att medborgarna ska kunna yttra sin åsikt. Visst måste vi ha en majoritet i KF för att den ska genomföras, men det är ju upp till de sittande partierna att avgöra då. Vad vi har gjort är att markera att demokratin inte har fungerat i denna fråga. Att samla in 28 000 namn är ganska ovanlig åtgärd och skickar en kraftig signal. Att man sedan fortfarande försöker dölja sig i debatten är ju ett politiskt spel men Vägvalet finns kvar i KF och markerar genom sin närvaro.

  Vad som händer nu är att Vägvalet ställer upp i regionvalet den 15 maj och hur än KS beslutar i frågan om folkomröstning så blir det en form av folkomröstning i regionvalet. Sedan för upplysningens skull så har lagen om folkinitiativet förändrats fr.o.m. den 1 januari 2011. Anledningen till detta är att skapa direktdemokrati och därför kommer folkinitiativen att få större genomslagskraft i framtiden. Den nya lagen ska vara till ett verktyg för medborgarna att använda mellan dom allmänna valen. Detta kommer att sätta stor press på etablerade partier att förankra sina beslut hos medborgaren vilket vi kan konstatera att det inte gjorts med trängselskatten.

  Enligt grundlagsändringen ska

  Folkinitiativet prövas i fullmäktige med krav på 2/3 majoritet för avslag MEN då ska det inte handla om en politisk prövning utan en lämplighetsprövning t.ex. strider detta mot de mänskliga rättigheterna.

  Det är en ganska stor skillnad från idag.

  “Skulle ni kunna tänka er att bara skattebelägga Marieholmstunneln, Tingstadstunnel, Götaälvbron, Älvsborgsbron, Angeredsbron som kompromiss?”

  Precis som Håkan skriver så finns det inga som helst diskussioner mer än att köra över folket i frågan. Att svara på din fråga rakt av går inte eftersom inga kompromisslösningar finns. Men jag har svårt att se varför vi skulle avgiftsbelägga vissa delar när den stora frågan existerar om Västlänkens vara eller icke vara som är den stora kostnadsboven i dramat.

 • Theo: Övertolka inte allt! Jag vet att ni lämnat över alla namnlistor till kommunen 🙂

  “Precis som Håkan skriver så finns det inga som helst diskussioner mer än att köra över folket i frågan. Att svara på din fråga rakt av går inte eftersom inga kompromisslösningar finns. Men jag har svårt att se varför vi skulle avgiftsbelägga vissa delar när den stora frågan existerar om Västlänkens vara eller icke vara som är den stora kostnadsboven i dramat.”

  Jag kan tänka mig att ni inte planerat för några kompromisser, men betänk situationen att endast de större passagerna avgiftsbeläggs samtidigt som man skrotar planerna på station Haga (och på så sätt sparar in 3+4 miljarder kronor) – vore inte det frestande?

  Nuvarande Västsvenska paketet:
  Staten: 17 mdkr
  Göteborgs stad: 1, 25 mdkr
  Västra Götalandsregionen, Region Halland: 1 mdkr
  Realisering av markvärden: 0,75 mdkr
  Trängselskatt: 14 mdkr
  = 34 mdkr

  Antag att vi förändrar trängselskatteförslaget till att bara dra in 7 mdkr(!) och minska kostnaderna genom att välja alternativ Korsvägen. Då har vi en lösning som kanske kan tilltala både er och andra partier.

 • Det är mycket märkligt att Vägvalet förordar en tågslinga – hur skall en sådan jättesatsning finansieras utan trängselskatter?

  Varför är inte “alternativ Korsvägen” lika aktuell som tågslingan när båda projekten kostar ungefär lika mycket?

  • “Det är mycket märkligt att Vägvalet förordar en tågslinga – hur skall en sådan jättesatsning finansieras utan trängselskatter?
   Jag vet inte vilken gång i ordningen vi säger detta nu: Vi har inte “förordat en tågslinga” – däremot har vi hjälpt till att lyfta fram ett intressant alternativ. Vägvalet anser att infrastruktur ska betalas solidariskt via skatten precis som tidigare.

   “Håkan brukar ju kommentera gamla beräkningar som visar att västlänkens lönsamhet.”
   Vad menar du med “gamla beräkningar”? Det är väl de som fortfarande gäller?

   Vad jag vet finns det inga motsvarande beräkningar på Kurt G Larssons sling-förslag som på Västlänken? Men jag förutsätter att om kostnaden är cirka en tredjedel och byggtiden likaså och det ger någorlunda likvärdig i kapacitet, att detta är förslag är mer lönsamt (eller eventuellt mindre olönsamt?). Återigen har vi inte yrkat på att detta förslag ska byggas, utan att det borde utredas närmare.

 • Det mest komiska är nog att ni inte ifrågasätter “slingans” lönsamhet eller dess eventuella förtjänster. Håkan brukar ju kommentera gamla beräkningar som visar att västlänkens lönsamhet. Du Theo har tidigare sagt att olönsamma projekt alltid skall skrotas redan på planeringsstadiet. Hur tänker ni?

 • Ok, jag förstår vad du menar angående er inställning till slingan. Men jag tycker inte ni är särskilt konsekventa. Du argumenterar ofta för att slingan är bättre. Det ger lite dubbla signaler.

  “Vad menar du med ”gamla beräkningar”? Det är väl de som fortfarande gäller?”
  Klart man tagit fram nya med tiden! Annars skulle man väl inte kunna dra slutsatsen att projektet skenat till 20 mdkr?

  “Men jag förutsätter att om kostnaden är cirka en tredjedel och byggtiden likaså och det ger någorlunda likvärdig i kapacitet, att detta är förslag är mer lönsamt (eller eventuellt mindre olönsamt?).”

  Fast tyvärr är det inte så enkelt för det finns så oerhört många fler variabler. Det är detta jag menar; ni lyfter fram slingan men ifrågasätter ingenting. Vad är det som säger att slingan kostar en tredjedel så mycket? Jag menar inte att ni skall ha all kompetens för att bedöma det, men man kan med relativt enkla medel kontrollera relevansen. De flesta som tittat på slingan drar slutsatsen att den kostar mer än vad man först kan tro. Om det skulle visa sig att slingan, med anslutande anläggningar, kostar ca 10-12 mdkr, är det då inte rimligt att också lyfta fram “alternativ Korsvägen” om man intresserar sig för kostnadseffektiva lösningar med någorlunda bra måluppfyllnad?

  Jag vet att ni som populistiskt parti vinner mer på att lyfta fram ett alternativ (eftersom det är just vad trängselskattekritikerna efterfrågar) än att gilla “Korsvägen”, men det vore intressant att veta varför ni bojkottar.

  “Någorlunda likvärdig kapacitet” – vad gäller spår, men inte vad gäller antalet resande eftersom du bara får tillgång till en station (Gbg C). Nytta blir därmed radikalt sämre (och lönsamheten lägre…eller olönsamheten värre).

  Sedan kan man ju ställa sig frågan varför vi skall bygga en slinga? Räcker det inte med att bygga ut nuvarande central (fler plattformar) som anges i förstärkningsalternativet? Att bygga en slinga blir ju ännu dyrare än förstärkningsalternativet!

  “Vad jag vet finns det inga motsvarande beräkningar på Kurt G Larssons sling-förslag som på Västlänken?

  Eftersom hans förslag bygger på förstärkningsalternativet kan du ju ta alla kostnader för tunnel + omläggningar och anpassa dem till “slingan” = ger dig en uppfattning om nyttan. Därför är det ingen idé att ni vill utreda hans förslag. Nästan allt finns ju redan att tillgå genom förstärkningsalternativets kalkyler!

  Förstärkningsalternativet kostade ursprungligen 6,8 mdkr (med lägsta nyttovärdet). Sedan dess har kostnaderna ökat radikalt. Jag gör ett överslag i beräkningen eftersom förstärkningsalternativet går mer i berg än i lera: ca 10 mdkr i dagens penningvärde. Nyttan är ytterligare försämrad.

  Varför lyfter ni inte fram “Alternativ Korsvägen” som kostar ca 14 mdkr med dagens penningvärde?

  • “Du argumenterar ofta för att slingan är bättre. Det ger lite dubbla signaler.”
   Som jag sa: Den är billigare och går snabbare att bygga? Är inte det två faktorer som direkt gör den “bättre”? Det finns säkert faktorer som också gör den “sämre”.

   “Annars skulle man väl inte kunna dra slutsatsen att projektet skenat till 20 mdkr?”
   Ja, det var naturligtvis till dessa “20-miljarders-beräkningar” jag syftade på.

   “Vad är det som säger att slingan kostar en tredjedel så mycket?”
   Det påstår förslagsställaren. Beräkningarna är naturligtvis på en mycket grov nivå.

   “Jag vet att ni som populistiskt parti”
   Jag delar inte din etikettering av Vägvalet.

 • Daniel: Jag övertolkar inte utan du skrev själv “påstår”. Då får du tänka dig för vad du skriver. Vad gäller Korsvägen och dina kompromisstankar så vet jag faktiskt inte var jag står eftersom dessa lösningsförslag aldrig varit uppe. Inga partier är villiga att diskutera och då är det inte lätt att kompromissa.

  Ditt förslag “Korsvägen” låter fortfarande dyrt med tanke på syftet. Västlänken ska hjälpa till att klara den s.k. ökningen som K2020 förordar. Tyvärr är K2020 framme vid 2025 för en dubblerad kollektivtrafikökning, om tio år kanske vid 2030 osv. Det påvisar osäkerheten i K2020:s gissningslek. Och sedan finns ett annat problem och det är att utbyggnaden av stambanorna kring Göteborg inte ligger med i den nationella planen. Vi bygger Västlänken för att ta emot tåg utifrån men den kapaciteten når vi förmodligen inte upp till. Då blir Västlänken väldigt dyr i mina ögon.

  Var är kollektivlösningarna för göteborgarna? Och säg inte bussar för det håller inte. Jag har bott i Backa sedan 2003 i ett nybyggt område och här var frälsaren “Stombussar” vilket blev en total flopp. Var är kollektivlösningarna för alla som bor i V. Frölunda. Askim, Särö osv för att det ska lämna bilen hemma?

  Och att kalla Göteborg för en stad med trafikproblem är överdrivet. Jag håller fast vid att denna typ av beteendeförändring måste förankras hos människor och INTE styras via förbudspolitik. Vägvalets uppkomst är p.g.a. demokratins urholkning.

 • Theo, jag är inte nöjd med ditt svar. K2020 innebär fördubblad kollektitrafikandel fram till 2025 – vi är på god väg.

  Jag vill ha vägvalets åsikt om “alternativ Korsvägen” specifikt.

  “Det påvisar osäkerheten i K2020:s gissningslek.”

  Du har uppenbarligen feltolkat projektets syfte till 110%. Varför man inte når det gamla målet (år 2020) är pga att projektet blivit försenade – inte att marknaden inte finns som du försöker inbilla oss.

  Din kommentar om att man ev. inte lyckas nå upp till Västlänkens kapacitet är ju äckligt lågt. Citytunneln i Malmö används redan fullt ut. Lisebergsstationen används fullt ut. Citybanan i Sthlm kommer att bli fullt utnyttjad redan dag 1.
  Du försöker soppa ett behov under mattan.

  “Och sedan finns ett annat problem och det är att utbyggnaden av stambanorna kring Göteborg inte ligger med i den nationella planen. ”
  Återigen ett försök att bortse behovet. Just nu byggs dubbelspår till Trollhättan. Vid den nya stationen i Gamlestaden kommer ett tåg per 10:e minut att stanna under högtrafik. Du kan ju själv titta efter hur många pendeltåg det går mellan Kungsbacka och Göteborg, plus dem från Alingsås.

  “Var är kollektivlösningarna för göteborgarna?”

  Gamlestaden, Haga, Korsvägen (ombyggnad), Linnéplatsen etc..
  + Nya bussar
  + nya, och längre, spårvagnar
  + Ny bro (och cykelbro inkluderad)

  “Var är kollektivlösningarna för alla som bor i V. Frölunda. Askim, Särö osv för att det ska lämna bilen hemma?”
  Fler expressbussar längs Säröleden in mot Haga.

  Du är expert på att idiotförklara dig själv vad gäller diskussion om kollektiv- och transportsystem.

 • Daniel: Om du inte dämpar din ton så kan du lämna detta diskussionsforum. Jag är inte speciellt nöjd med dina påståenden heller och att idiotförklara mig kommer inte hjälpa dig övertyga någon.

  Du duckar för fakta och tror imbecillt på att folk kommer att göra PRECIS som du VILL. Att slänga in Expressbussar på Säröleden och HOPPAS att det kommer att fungera är inget alternativ.

  Jag gav dig ett exempel om Stombussarna som inte fungerar.

  Var är spårvagnarna till Backa, Särö, Askim, Hisingen?

  “Din kommentar om att man ev. inte lyckas nå upp till Västlänkens kapacitet är ju äckligt lågt.”

  Tryckte tydligen på en öm punkt här ser jag. Du verkar ha svårt att ta till dig fakta och se sanningen som den är.

  Vi hade samma diskussion i höstas och vår inställning är inte annorlunda idag. Enda skillnaden är att du hade fel i din tolkning om vad folk tyckte om beslutet och nu har vi 5 % i kommunfullmäktige. Sedan ställer vi upp i regionvalet och låter kranskommunerna få säga sitt.

  Vad gör du egentligen?

 • “Du verkar ha svårt att ta till dig fakta och se sanningen som den är. ”

  Vad är fakta för dig i detta fall?
  Var är sanningen för dig?

  Allt står att läsa i mitt senaste inlägg. Det är fakta. Att du förvränger visar antingen på någon personlig svårighet eller ovilja att ta den till sig.

 • Theo: jag diskuterar gärna med dig, men så länge du inte vill förstå vet jag inte vart det leder. Har du något mer att säga så läs inlägget från 2011 kl 17:21 en gång till. Det ger dig fler ben att stå på i de fortsatta diskussionerna.
  Ni får gärna vara emot trängselskatten och begära en folkomröstning, det är helt ok, men jag förväntar mig att du iaf kan föra en faktabaserad dialog.

  En faktabaserad dialog grundar sig inte på subjektiva uppfattningar, utan i första hand på undersökningar och vetenskaper inom infrastruktur, resvanor och ekonomi.

  • Daniel Bergqvist: Du har flera gånger i den här diskussion blivit behäftad med att slira på sanningen. Då kanske det inte är läge att slå sig för bröstet och själv avgöra vad som är sanning och objektivitet? För min del är det uppenbart att du inte kan förhålla dig särskilt objektiv i de här diskussionerna. Och när du idiotförklarar motparten minskar definitivt vår vilja att fortsätta diskussionerna med dig. Du kanske kan hitta något annat parti att diskutera med?

 • Håkan: jag skriver här för att jag vill pröva era argument, hur ni bemöter påstående och hänvisningar till undersökningar/trender/teknik osv…

  Angående bygglov: som du nu säkert vet behövs inget bygglov eftersom det är kommunen som bygger på sin egna mark. Därför kan ett uppförandelov regleras i efterhand.

  Angående bilisternas betalningsvilja: läs gärna dagens DN med en artikel om bensinpriset. Motormännen intervjuas: “Priset skall upp väldigt mycket innan folk slutar köra bil. Hushållen drar in på andra saker istället, som restaurang- och biobesök. Människor är så beroende av bilden för att köra barn till aktiviteter och för att köra bil till och från jobbet.”

  • Daniel Bergqvist: Du blandar som vanligt äpplen och päron och undviker själv nästan alla frågor vi ställer till dig. Om du tror att det här en informationsbyrå som finns för att du ska testa oss och våra argument är du fel ute. Vi är ett politiskt parti som företräder vissa åsikter och värderingar, precis som alla andra partier. Att du sedan försöker pådyvla oss en massa andra åsikter som vi inte har (“Håkan, varför gillar du inte ‘Alternativ Korsvägen’?”) eller kategorisera oss i ett visst fack som passar dina syften är rätt genomskinligt. När du sänker dig dit är du mer ute efter att smutskasta än att genuint vara intresserad av någon diskussion.

   Med vilket annat parti kan du ens ha tillstymmelse till en dialog som denna? Det kanske du borde reflektera över innan du idiotförklarar motparten? Vilken betydelse tror du vi tillmäter dig? Du kommer ju aldrig att rösta på oss ändå.

   Det du citerar visar bara på att folk inte är – om de kan undvika det – beredda att göra de uppoffringar som du kräver att de ska göra. Det borde få dig att reflektera över hur framgångsrika en del kollektivtrafiksatsningar kommer att bli.

   Om folk fortsätter åka bil, trots att busstrafiken byggs ut, vad tycker då bör göras?

   “Angående bygglov: som du nu säkert vet behövs inget bygglov eftersom det är kommunen som bygger på sin egna mark.”
   Återigen slirar du på sanningen, det stod klart och tydligt i GT-artikeln att det var Transportstyrelsen som grävde, inte kommunen.

 • “Du blandar som vanligt äpplen och päron och undviker själv nästan alla frågor vi ställer till dig.”

  Ok, så ska det naturligtvis inte vara. Skriv upp dem strukturerat så kan jag svara.

 • “Med vilket annat parti kan du ens ha tillstymmelse till en dialog som denna? Det kanske du borde reflektera över innan du idiotförklarar motparten? ”

  Jag uppskattar er dialog. Men det innebär inte att man som skribent skall vilseleda eller strunta i fakta som Theo gjorde.

  • “Men det innebär inte att man som skribent skall vilseleda eller strunta i fakta som Theo gjorde.”
   Det Theo gav dig var en rapport från verkligheten, dvs att stombussarna där han bor blev en flopp. Menar du att det inte är sant?
   Vi vilseleder ingen, tvärtom diskuterar vi dessa frågor med de som vill oerhört mycket mer än alla andra partier ihop. Man kan också vilseleda folk genom att inte diskutera!
   När Theo förklarade fakta för dig varför Västlänken när den är färdigbyggd inte kan komma upp sin full kapacitet pga att det finns flaskhalsar på andra ställen utanför Gbg, kallar du ett sådant påstående “äckligt lågt“? Vem är det som har problem med att “strunta i fakta”?
   När Theo påpekar att K2020 inte håller tidsplanen, påstår du att det beror på förseningar. Ja, det var liksom det som var poängen, goddag yxskaft. Theo har heller aldrig påstått, som du hävdar, att K2020 är försenat pga att inte “marknaden inte finns som du försöker inbilla oss”, varifrån drog du den slutsatsen??? Problemet med det du vill, är att du vill skapa en marknad genom att skatta bort folk som inte har råd från vägarna.

 • “Om folk fortsätter åka bil, trots att busstrafiken byggs ut, vad tycker då bör göras?”

  Detta gör mig mycket tveksam till hur mycket du egentligen kan om K2020.
  Alla expressbussar är välfyllda. Tror du inte att bussarna kan ta marknadsandelar?
  I Stockholm var de ny (och gamla) bussresenärerna de som var mest nöjda med trängselskatten eftersom restiderna med bussarna sjönk = fler passagerare valde att åka med.

  “Återigen slirar du på sanningen, det stod klart och tydligt i GT-artikeln att det var Transportstyrelsen som grävde, inte kommunen.”

  Spelar ingen som helst roll. Det är kommunen som ansvarar för detaljplaner. Eftersom de äger marken där Tranportstyrelsen gräver krävs bara marklov, inget bygglov.

  • “Detta gör mig mycket tveksam till hur mycket du egentligen kan om K2020.”
   Vad har det med frågan jag ställde att göra?? Själv är jag mycket tveksam till hur mycket du egentligen kan om andra människors liv och behov…
   Frågan gällde inte de bussturer som redan finns, utan vad du tycker bör göras om en utbyggd busstrafik inte gör att folk överger bilen trots trängselskatt?

 • Daniel: Är det någon som förvränger fakta här så är det ju DU själv. DU påstår att man kan bygga och söka bygglov i efterhand när jag pratat med Byggnadsnämnden och dom konstaterar att straffavgift kommer att beivras. DU påstår att det är alternativ två i K2020 som ska byggas på Övre Husargatan. Jag har direktinformation från Trafiknämnden där jag sitter som ledamot och ditt alternativ stämmer INTE.

  DU idiotförklarar alla runt omkring dig. DU har dykt upp här igen som gubben i lådan och försöker övervältra oss med dina åsikter. När vi diskuterar och inte håller med dig så idiotförklarar du oss. Vi har ställt flertal frågor till dig och du väljer att inte svara på dom.

  Jag finner ingen anledning att diskutera med dig mer eftersom jag har ingen aning om vem du är, vad du arbetar med och dina åsikter och argumentationer saknar substans.

 • “Det Theo gav dig var en rapport från verkligheten, dvs att stombussarna där han bor blev en flopp. Menar du att det inte är sant?”

  Det stämmer nog, jag har ingen anledning att ifrågasätta detta. Däremot kan inte sådana observationer ligga till grund för vår dialog. Man måste hålla isär egna upplevelser och fakta.

  • “Man måste hålla isär egna upplevelser och fakta.”
   Jag säger bara utbyggda dagis vid kommunikationspunkter! Fakta?

   Och varför tog du själv tidigare upp hur mycket/lite du körde bil? Det är väl verkligen upplevelser och inte fakta?

 • “Det Theo gav dig var en rapport från verkligheten, dvs att stombussarna där han bor blev en flopp. Menar du att det inte är sant?”

  Det stämmer nog, jag har ingen anledning att ifrågasätta detta. Däremot kan inte sådana observationer ligga till grund för vår dialog. Man måste hålla isär egna upplevelser och fakta.

  “När Theo förklarade fakta för dig varför Västlänken när den är färdigbyggd inte kan komma upp sin full kapacitet pga att det finns flaskhalsar på andra ställen utanför Gbg, kallar du ett sådant påstående ”äckligt lågt”? Vem är det som har problem med att ”strunta i fakta”?”

  Säg mig, som kan det mesta om spårsystemet, var finns dessa flaskhalsar? Jag är fullt medveten om att Västra stambanan förbi Lerum är i behov av fler spår. Förhoppningsvis kan det lösas genom att pendeltågen får egna perronger, och därmed kan släppa förbi fjärrtågen.
  Jag förutsätter att DU vet att dagens problem i första hand gäller kapaciteten genom Gårda och getingmidjan nära Skansen lejonet.

  “Theo har heller aldrig påstått, som du hävdar, att K2020 är försenat pga att inte ”marknaden inte finns som du försöker inbilla oss”, varifrån drog du den slutsatsen???”

  Att marknaden var otillräcklig var precis vad Theo gav sken av i sitt inlägg eftersom han antydde att Västlänken inte kommer användas fullt ut.

  “Problemet med det du vill, är att du vill skapa en marknad genom att skatta bort folk som inte har råd från vägarna.”

  Det är din tolkning. Jag är fullt medveten om att trängselskatterna triggar en överflyttning från väg till spår/buss/cykel. Det är inget fel eftersom lönsamheten ökar.

  Theo skriver:
  “DU påstår att det är alternativ två i K2020 som ska byggas på Övre Husargatan. Jag har direktinformation från Trafiknämnden där jag sitter som ledamot och ditt alternativ stämmer INTE.”

  Jag spekulerade bara i alternativ två. Om du vet vad som är aktuellt idag får du gärna förklara! Vore kul att veta…

  “Vi har ställt flertal frågor till dig och du väljer att inte svara på dom.”

  Vilka frågor tänker du på? Jag svarar gärna på det mesta i den mån jag kan. Men du kan inte förvänta dig att jag skall kunna svara på allt om trängselskatten. Det är till stor del en politisk fråga, eller hur?

  “Frågan gällde inte de bussturer som redan finns, utan vad du tycker bör göras om en utbyggd busstrafik inte gör att folk överger bilen trots trängselskatt?”

  Din fråga kräver ett spekulativt svar. För det första räknar jag inte med att folk skall överge bilen eller att biltrafiken skall upphöra, så frågan är felaktigt ställd.
  För det första finns ingenting som tyder på att bussarna inte kommer att fyllas med passagerare. All utredning pekar i den riktningen.
  Men som med all planering är bussarnas fördel att de lätt kan omplaceras eller förstärka redan välutnyttjade linjer. Något annat svar kan jag inte ge.

  • “Att marknaden var otillräcklig var precis vad Theo gav sken av i sitt inlägg eftersom han antydde att Västlänken inte kommer användas fullt ut. ”
   Visa det citatet! Han har aldrig påstått detta, utan hänvisade just till de kapacitetsproblem som finns på andra ställen. Återigen klarar du inte av att läsa och förstå utan vantolkar.

   “Det är din tolkning. Jag är fullt medveten om att trängselskatterna triggar en överflyttning från väg till spår/buss/cykel. Det är inget fel eftersom lönsamheten ökar. ”
   Det är ingen tolkning, det är fakta! Och jag tycker de som drabbas av denna skatt ska ha mer att säga till om det än du. Det blir inte lönsamt för en bilist att betala 9 000:- mer i skatt.

   “Din fråga kräver ett spekulativt svar. För det första räknar jag inte med att folk skall överge bilen eller att biltrafiken skall upphöra, så frågan är felaktigt ställd.”
   Vem är det nu som svarar som en politiker? “Frågan är felaktigt ställd” Jo jag tackar jag. Det är väl sjävlklart att frågan kräver en “spekulativt svar”? Jag frågade ju OM något som inte inträffat än! Försök tänka lite utanför boxen!

   “För det första finns ingenting som tyder på att bussarna inte kommer att fyllas med passagerare. All utredning pekar i den riktningen.”
   Utredningarna pekar på att bara en liten andel bilister kommer att ställa bilen. Du skrev ju själv nyss att du inte räknar “med att folk skall överge bilen”? Varifrån ska bussresenärerna då komma? :-O

   “Men som med all planering är bussarnas fördel att de lätt kan omplaceras eller förstärka redan välutnyttjade linjer.”
   OK, så du vill inte höja trängselskatten ännu mer då (utöver de 22% som är planerade till 2015) för att fylla bussarna och få som du vill?

 • Håkan, varför har du hängt upp dig på dagisspåret? Jag har ju förklarat för dig att det är givet att dagis, butiker, verksamheter m.m planeras i anslutning till större knutpunkter. Det är liksom en del av en planeringsprocess. Det är fakta, inget påhitt.

  Jag kör bil när jag är eller bor i Göteborg. Kommer passera trängselskattepassagen vid Sigfridsplan varje gång jag skall upp till Delsjöarna (cyklar dock ibland även dit, men då orkar man ju inte gå runt hela sjön).

  Det vore intressant att höra Vägvalets åsikter om fler parkeringsplatser i centrum/nära resecentrum. Hur kan vi tillsammans skapa en bra lösning för detta?

  • “Håkan, varför har du hängt upp dig på dagisspåret?”
   Därför att när jag bad dig om en källa till detta, kunde du inte presentera någon sådan. Varför föra in ett argument i en diskussion som inte finns i verkligheten för folk? Föräldrar kan inte dra nytta av ett daghem 2013 som inte existerar då!

   “Jag kör bil när jag är eller bor i Göteborg.”
   När du är ute och fritidsåker när du är på besök här då? Då kommer du ju lindrigt undan. Vi andra tvingas betala varje vardag. Försök att förstå att vi andra inte är upprörda över några tior då och då, utan en konsekvent, orättvis hög skattehöjning i minst 25 år!

   “Det vore intressant att höra Vägvalets åsikter om fler parkeringsplatser i centrum/nära resecentrum. Hur kan vi tillsammans skapa en bra lösning för detta?
   Vi har redan diskuterat parkeringsplatser. Du vill att en parkeringsplats ska kosta upp till 54 000:- om året, det tycker vi är alldeles för mycket.

 • “Utredningarna pekar på att bara en liten andel bilister kommer att ställa bilen.”

  Jasså, vilka undersökningar har du i din hand?

 • “Du skrev ju själv nyss att du inte räknar ”med att folk skall överge bilen”? Varifrån ska bussresenärerna då komma? :-O”

  Det handlar om att ta fram alternativ. Målet är att tillväxten skall ske kollektivt, och att biltrafiken skall ligga på, eller öka marginellt, kommande 20 år.
  Staden växer – den är en faktor.
  Regionen växer – det är en annan faktor.
  Allt fler unga väljer att inte köpa bil – det är en tredje faktor

  Att överge bilen tolkar jag som att man säljer bilen och bara går, cyklar åker kollektivt. Det tycker jag låter lite väl drastiskt. Bilen är ju ett bra färdmedel i många lägen.

  Eftersom du uppenbarligen inte känner till hur överflyttningarna mellan olika trafikslag planeras så läs mer här: http://www.grkom.se/grinnehallsmeny/miljosamhallsbyggnad/projekt/k2020.4.c2226e31133de9a9838000701.html

  “OK, så du vill inte höja trängselskatten ännu mer då (utöver de 22% som är planerade till 2015) för att fylla bussarna och få som du vill?”

  Nej jag anser inte att det skall kosta mer än 60 kr/dygn. Jag brukar ha som måttstock att vi aldrig skall ha högre prissättning än Stockholm.

 • “Därför att när jag bad dig om en källa till detta, kunde du inte presentera någon sådan. ”

  Jag har angivit den generella källan som är en planeringsmässig policy. Några andra källor finns inte förrän detaljplanen blir offentlig.

  “Vi andra tvingas betala varje vardag. Försök att förstå att vi andra inte är upprörda över några tior då och då, utan en konsekvent, orättvis hög skattehöjning i minst 25 år!”

  Vilka är vi? Alla andra göteborgare förutom jag? 🙂
  Jag förstår att många, kanske en hel majoritet, är emot trängselskatten. Det är helt normalt och inget farligt. Det går över.

  Jag rekommenderar dig att inte åka bil varje dag i 25 år.
  Om du inte kan lösa det genom att cykla eller åka kollektivt någon dag i veckan kanske du skall titta på att flytta närmare din arbetsplats?

  • “Jag har angivit den generella källan som är en planeringsmässig policy. Några andra källor finns inte förrän detaljplanen blir offentlig.”
   Ursäkta mig, men det där är bara snömos. Vi pratar G-ö-t-e-b-o-r-g nu, en stad som är notoriskt okänd för att inte klara av kraven på barnomsorgen. Försök förstå att man inte kan lämna in barn på påhittade daghem. Ditt argument saknar värde.

   “Vilka är vi? Alla andra göteborgare förutom jag?”
   Då får liksom bestämma dig nu. Senast skrev du att du kör bil när du är i Gbg. Alltså är du inte här alltid. Alltså drabbas du inte av trängselskatt varje vardag året om. Sedan har du dessutom påstått att du åker bill sällan, då får du inte heller betala mycket i trängselskatt. Sedan har du påstått att du cyklar för det mesta, ingen trängselskatt där heller. Försök att förstå att det finns människor som inte lever samma liv som du.

   “Eftersom du uppenbarligen inte känner till hur…”
   Den dagen du droppar din von-oben attityd har du vunnit mycket. Den dagen du har lite mer liverfarenhet…

   “Jag rekommenderar dig att inte åka bil varje dag i 25 år.
   Om du inte kan lösa det genom att cykla eller åka kollektivt någon dag i veckan kanske du skall titta på att flytta närmare din arbetsplats?”
   Tack, jag klarar mig utan dina förnumstiga råd. Ditt engagemang i andra människors situation är ändå inte ärligt menad, det har du själv konstaterat.

   “Nej jag anser inte att det skall kosta mer än 60 kr/dygn. Jag brukar ha som måttstock att vi aldrig skall ha högre prissättning än Stockholm.”
   OK, då landar vi för heltidsarbetande på ett intervall mellan cirka 10 000 – 13 000 efter höjningen 2015. Ganska mycket pengar för många. Kanske en inställd semesterresa, eller vad tror du?

 • Håkan detta är ingen tävling. Om du inte ser något värde i att man iaf i planeringsprocessen inkluderar dagis så får väl det vara. Hur man sedan väljer att prioritera är en politiks fråga, och där vet jag att de etablerade partierna inte riktigt hänger med i utvecklingen – kanske kan Vägvalet även ta dagisplatser till sin fråga?

  “Försök att förstå att det finns människor som inte lever samma liv som du.”
  Här i Lund vet jag ingen student som har bil. Vi är totalt 40.000 studenter. Jag tror inte det är annorlunda i Göteborg.
  Jag räknar inte med att alla dessa kommer att köpa bil när de blir äldre, men finns det rimligt alternativ tror jag många struntar i det.

  “”Eftersom du uppenbarligen inte känner till hur…”
  Den dagen du droppar din von-oben attityd har du vunnit mycket. Den dagen du har lite mer liverfarenhet…”

  Men jag vill ju bara att du skall veta mer om vad jag pratar om, därför hänvisade jag till en pdf. Du som politiker borde väl ha glädje av det? Men jag erkänner, min penna är lite vass ibland…;)

  Håkan: eller varför inte skaffa en elbil om några år och slippa tanka bensin när du åker till jobbet? Då tror jag inte 2×18 kronor är så mycket för dig i slutändan.
  Kan rekommendera volvos v60/s60 som snart kommer ut i el-utförande. Se det som positivt även om den kostar en slant i inköp – du stödjer den lokala produktionen 🙂

  • Självklart kan det vara en bra idé om de förlägger förskolor till de ställen du pekar på. Men återigen, kom tillbaka när det är förestående. Så länge de inte existerar kan du kasta upp dem som en lösning på ett problem som trängselskatten skapar.

   “eller varför inte skaffa en elbil om några år och slippa tanka bensin när du åker till jobbet?”
   Jag skulle mycket gärna skaffa en elbil!!! Men jag har banne mig ingen lust att betala trängselskatt dessutom. Tyvärr cementerar trängselskatten att folk inte har råd att byta till ett bättre miljöval.

 • “Jag skulle mycket gärna skaffa en elbil!!! Men jag har banne mig ingen lust att betala trängselskatt dessutom. Tyvärr cementerar trängselskatten att folk inte har råd att byta till ett bättre miljöval.”

  tja, bättre miljöval är väl egentligen att ta ta tåget, bussen eller cykla. En el-bil bullrar nästan lika mycket som en bil vid 50 km/h och tar lika mycket plats. Fördelen är väl främst att partikelhalterna minskar + att den är billigare i drift!