Nu börjar försöket att övertyga folk

Den här veckan händer en hel del i Göteborg. Frukostmöten och soppluncher avlöser varandra för att informera göteborgaren om vad som händer med staden, både inom stadsplanering och trafiksatsningar. Lite för sent bara, ca 1 år och 8 månader senare då beslutet om trängselskatten togs den 28 januari 2010. Information är bra men inte när den är forcerad och bara visar en sida av myntet. Medborgaren borde få ett utrymme att bearbeta vad som kommer att ske. Visionsarbeten om t.ex. Centrala Älvstaden bygger på att processen ska få ha sin tid. Detta har Anneli Hulthén (S) själv sagt.

Nu ska göteborgarna via Trafikkontorets pedagogiska 3,5 minuter långa film övertygas om varför de ska betala för infrastruktursatsningarna via trängselskatten. På ett ganska barnsligt sätt med pappersbilar, bussar, tåg, människor m.fl.

Se själv här hur det hänger ihop:

http://www.denlivligastaden.se/

Observerade ni att trängselskatten nämndes i ca 2 sekunder i förbifarten. Det är inget man vill diskutera.

Det finns ett sakfel i filmen. I tunneln kommer det endast att köras regiontåg. Det som far ned i filmen är ett fjärrtåg. Om vi nu ändå ska vara pedagogiska.

I filmen finns ändå några fakta som är bra och som bekräftar vissa antaganden. Marieholmstunneln kommer att avlasta inte bara Tingstadstunneln utan även andra delar av staden. Tingstadstunneln är härmed en erkänd trafikpropp som påverkar hela staden. Göta Älvbron måste bytas ut då den passerat sin ålder. Men att kräva trängselskatt p.g.a. det är ju enbart dålig planering då man länge vetat att bron måste bytas ut.

Men i övrigt hur ska man tolka filmen? Varför placerar kommunen sina invånare på rent ut sagt dagisnivå? Det går ju i och för sig i linje med att inte tillåta en folkomröstning om trängselskatten eftersom beslutsfattarna på något sätt anser att medborgaren inte klarar av att ta det beslutet.

Jag är inte förtjust i att Trafikkontoret,  en tjänstemannaorganisation, som är till för medborgarna tar en politisk ställning. Det är faktiskt val vart 4:e år och nya tankar kan komma fram. Är det verkligen denna organisations uppgift att banka in budskapet som förmedlas ut som en envägskommunikation? Det borde ju vara de politiska partiernas uppgift att övertyga sina väljare och ge dom en chans att välja.

Även om det inte är lätt att få reda på när alla möten är (inte ens jag som är representerad i Trafiknämnden får den informationen) så uppmanar jag alla att försöka gå på dessa. Ställ frågorna och var aktiv. Annars finns det en risk att det endast passerar obemärkt. När alla reagerar för sent kommer ansvariga säkert att säga att de har informerat.

Till sist, det byggs busskörfält över hela staden vilket inte skadar för att upprätthålla kollektivtrafikens framkomlighet. Men man blir ju lite förundrad hur vi ska lockas över till kollektivtrafiken när Trafikverket i dagens GP säger:

“Körfälten byggs för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken och minska riskerna att bussarna fastnar i köerna under rusningstrafik.  Det finns inga beräkningar av tidsvinsten för busstrafiken men tillförlitligheten, inte minst under rusningstrafik, ökar väsentligt.”

Inga beräkningar finns för det som är kanske mest avgörande för att man ska byta från bil till kollektivtrafik; nämligen tidsvinsten.

Men, men…filmen är ju ganska övertygande om vad som måste tvingas fram. Om inte annat så ska jag låta mina barn titta på den.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Varför bryr du dig om beräkningar? Du tror ju inte på prognoser har du sagt!

  Även om tidsvinsterna (alltså de som kan uppstå som direkt konsekvens av bussfilerna) inte är givna minskar sårbarheten, vilket har visat sig vara en avgörande faktor vid va lav färdmedel.

 • Daniel: Att hitta på saker som jag sagt hjälper dig inte i debatten. Det är konstigt att inte beräkna tidsvinsterna för att det är det som många jämför med.

  Hur som helst så vet jag din åsikt i frågan. Du kanske ska fokusera mer på att ta fram fakta som David efterfrågar i den andra tråden.

 • Theo ,och var finns beräkningarna på den tidsförlust som de av ekonomiska skäl blir tvungna att åka kollektivt ,cykla eller gå.Detta drabbar i första hand människor i grannkommuner,som inte har fått sin röst hörd.Det kan röra sig om timmar om det vill sig riktigt illa.

 • Manne: Den finns inte helt enkelt. Vi har efterfrågat det flera gånger. Det är inte intressant för beslutsfattarna.

 • Trafikverket är en väldigt stor organisation…

  En samlad effektbedömning för en samling busskörfält längs det statliga vägnätet (samt pendelparkeringar) enligt K2020 gjordes inför upprättandet av den nationella planen 2010-2021. Den mängd busskörfält som ingår i den redovisningen stämmer relativt väl in på den mängd busskörfält som byggs längs det statliga vägnätet i samband med införandet av trängselskatten.

  Den samlade effektbedömningen hittar ni på: http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Objekt_i_nationell_plan_region_vast/VVA_007%20K2020/vva_007_k2020_samlad_effektbedomning.pdf

  Att modellmässigt fånga de integrerade effekterna av att bygga busskörfält längs högtrafikerade vägar visades sig vara på gränsen för vad modellerna klarade då. Därför redovisas bara den nyttopost som vi var trygga med, och dessutom en ganska konservativ bedömning av den. En expertbaserad analys landade i bedömningen att övriga nyttoposter rimligen borde förstärka det positiva resultatet. Därför bedömdes åtgärden som samhällsekonomiskt effektiv.

 • @Per Tack för upplysningen men det hjälper ju inte direkt i övertygelsen att folk ska gå över och åka buss. Ja, Trafikverket är en stor organisation men det innebär inte att man tappar fokus på kundnyttan, i detta fall medborgarens nytta. Mantrat har ju varit att få alla att förstå vad denna beteendeförändringen innebär. Att som Trafikkontoret och övriga instanser forcera budskapet på gränsen till propaganda och dagisnivå kommer ju inte direkt att hjälpa vanliga människor att förstå budskapet. Tvärtom kan det ge en annan avståndstagande effekt.

  Läs gärna blogginlägg imorgon om Älvrummets sopplunch idag.

 • Bäste Per B-J
  Utredning visar inte hur mycket tid folk förlorar när de åker kollektivt cyklar eller går ,istf åka bil.

 • Filmen är ett skolexempel på härskarteknik (enligt Berit Ås)
  1 Osynliggöra: att det finns kraftig kritik nämns inte.
  2 Förlöjligande: filmens nivå, idiotförklarar betraktaren.
  3 Undanhållande av information: (“mörka”) kostnader, förlängda restider, arbetsfientlighet, nödvändighet ,alternativ finansiering, etc tas inte heller upp.
  4 Dubbelbestraffning: tar du inte bilen får barnet stå en timme utanför dagis och frysa, tar du bilen åker semesterpengarna.
  5 Påföra skuld och skam: kör du bil är du en miljöbov, kör du bil privat till jobbet är du en klassförrädare som inte åker kollektivt etc.