Nu kan du bläddra i vår e-broschyr

Vill du veta mer om vår politik? Nu kan du bläddra i vår e-broschyr och få en bild över vad Vägvalet vill göra och varför du ska rösta på oss. Läs om katastrofprojektet Västlänken, vårt alternativa paket, vad vi tycker om de ekonomiska frågorna, skolan, äldre- och barnomsorg, miljön, kultur, förvaltning m.m. Eller varför inte fördjupa dig i vår syn på medborgarinflytandet i staden.

Vill du hellre ladda ned den klicka här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Snyggt.

  Saknar dock information om ombyggnationerna i Göteborg som gör det omöjligt att använda bilen för oss som måste. Nu senast noterar jag att man smalnar av Gustaf Dahlénsgatan ytterligare (vid Backaplan) så att trafiken blir näst intill stillastående från Hornbach ned till Vågmästareplatsen.

  Köerna på Wieselgrensgatan går numera ofta ända ut på Hjalmar Brantingleden.

  Köerna runt Bräckemotet mot Eriksberg & Lindholmen börjar vara ohanterbara. Att bussarna får förtur via trafikljus och den ökade mängden bussar som kör här gör att det blir långa köer.

  Jag har tyvärr inget vettigt alternativ till bilen, men inte heller bilen går snart att använda. Det går snabbare att ta sig från Grästorp till Göteborg än vad det går att ta sig till Göteborg från Kungälvs landsbygd, bara drygt två mil bort. Detta är ett praktexempel på hur dåligt kollektivtrafiken inom Göteborgs närområde fungerar. Och detta driver den biltrafik som man försöker bygga bort och tvinga över på den kollektivtrafik som i praktiken kanppt finns…

 • Jag är irriterad på Göteborgs kommun som vägrar ta över ansvaret av skötseln av vårt område. Vi tillhör Hammars samfällighetsförening och vi hart funnits i ca 30-35 år. Vi gjorde väg- och vattenanläggningarna själva. Vi betalar ju kommunalskatt som alla andra, men dessutom ska vi själva bekosta underhåll, ny vägbeläggning etc.( i eviga tider)
  Göteborgs kommun vägrar ta ansvar över vårt område och vi boende får betala 2500 kr varje år per hushåll. Jag har väl hittills betalat 50.000 kronor. Orättvist tycker jag. Ska vi införa trängselavgift för alla som inte bor i området kanske ?
  Om Vägvalet ville driva frågan inför valet 2014 är jag säker på att Vägvalet skulle vinna ännu fler röster. Vi är redan många som röstade på Vägvalet, eftersom kommunikationerna till vårt område är dåliga, om man inte råkar bo nära busshållplatserna. Vägvalets framgångar kanske skrämmer de rödgröna så de ändrar åsikt om orättvisa avgifter. Annars kan ju Vägvalet som troligen blir ett stort parti 2014 hjälpa oss mot den arroganta rödgröna majoriteten.

 • Arne: Jag kan inte annat än att hålla med om detta. Det minsta man kan kräva är att man inte skall behöva betala fastighetsavgift om man själv står för infrastrukturen i sitt bostadsområde. Vatten och avlopp betalar man ju separat via vattenavgifterna, och har man egen anläggning så finns ju tillsynsavgifter.

  Ett alternativ jag har funderat över är om man inte borde bryta loss underhållet av vägar och allmäna ytor i villaområdena från kommunen om man vill slippa betala kommunal fastighetsavgift. Detta skulle möjliggöra lägre kommunalskatt och ge medborgarna en större makt över hur deras närområde sköts.

  Jag bor själv i ett liknande område i Kungälv och vi har bättre kvalité på våra vägar än vad vi hade haft om kommunen skulle sköta området. Detta är dessutom till en betydligt lägre kostnad än vad det skulle vara om kommunen sköter om området. Visst, man åker på en arbetsdag om året, men det är trevligt. Problemet är bara att man nu betalar skatt/fastighetsavgift för att få denna service, men att man ändå inte får servicen. Att man inte får vad man anser att betalar för är en av huvudanledningarna till att folk fuskar med skatten…
  …och svartjobbar, det gör många av mina grannar…

  Jag tycker alltså att Arne har en bra poäng i detta, men min åsikt är att man skall få en reducerad (ingen?) fastighetsavgift om man står för sina egna vägar i sitt bostadsområde.

 • En reflektion från dagens trängselchatt på GP är att man uppenbarligen inte har några tankar på hur folk skall kunna använda kollektivtrafiken istället för att åka bil.

  Hur skall man annars tolka svaret på en av mina frågor:
  “pacman42: Tullarna runt Backa har ju inte bara drabbat Gamla Böneredsvägen. Det är ju exempelvis ofta rejäla problem på Wieselgrensgatan och Gustaf Dahlensgatan också. Särskilt med tanke på att man byggt rondeller och smalnat av en hel del. Tas detta också i beaktning när man nu väljer lösning?

  Per Bergström Jonsson: Vi behöver ha koll på den planerade stadsutvecklingen och hela området på centrala Hisingen kommer att omvandlas till en del av citykärnan inom 15-25 år (med ganska bra takt vill säga…). Gatorna som byggs om är till för att göra plats för bostäder, kontor mm. Resandet genom området kommer att behöva anpassas till detta och därmed huvudsakligen ske med gång, cykel och kollektivtrafik. Bilister är välkomna men på gåendes och cyklisters villkor.”

  Detta tolkar jag som att man på sträckor där kollektivtrafiken är ineffektiv, så kommer man att försvåra för bilister såväl som för buss och cyklister. Och på sträckor där bilen är effektiv så försöker man att optimera transporterna (exempelvis många sträckor där dagens expressbussar går).

  Centrala Hisingen är ju redan idag en katastrof där bilar, cyklister och bussar trängs ihop. Detta gör exempelvis bussarna extremt långsamma och de kan då inte konkurrera med bilen. Problemet är ju bland annat att det inte finns effektiva vägar för bussarna att använda sig av. Att ta sig över Hisingen från Säve till Lindholmen går fortare med cykel än med buss, trots att det till stor del är landsbygd. Alla rondeller och vägbulor gör ju dessutom att reseupplevelsen med buss är fruktansvärd. Man kan ju inte bygga bort problemet med mindrä än att man åtminstone bygger spårtrafik (snabbspårvagn) från Kornhall till Backaplan. Att Bohusbanan anpassas och får fler stationer är ju inte sannolikt och det löser inte heller problemet då stora delar av upptagningsområdet för en spårväg är Tuve, Kornhall och industriområdena längs med en sådan sträckning.

  Slutsatsen är helt enkelt med att vi kommer att få räkna med ett ökat trafikkaos på centrala Hisingen och att man kommer låta detta bli värre genoma tt driva trafiken den vägen med det sätt som trängselskatten utformas….

 • Och i dagens GP så handlar det om bygget av en Skyskrapa på Lindholmen. Tydligen skall totalt 15 kvarter bebyggas. Hur har man tänkt lösa infrastrukturen till Lindholmen? Upprustningen av Lindholmsmotet räcker inte till för detta. Byte av 16-bussen till spårvagn är inte heller nog (de har likartad kapacitet).

  Intressant nog så finns inte ens Lundbyleden och järnvägen på en del av arkitektbilderna (där ligger det låga hus).

  Det verkar inte finnas någon tanke bakom stadsplaneringen i Göteborg. Transporterna till de exploaterade områdena tänks inte igenom innan man börjar bygga.

  Här har verkligen VV något att bita i. Exempelvis så är bygge av studentbostäder i Angered en lysande idé.

 • Hej,

  Jag lutar lite åt att rösta på VV i kommande val. Dels naturligtvis pga trängselskattesoppan och den panikartade inkompetens/arrogans som framkommit från etablerade partier i hela affären kring VSP och TS. Tycker även ni har flera andra bra och viktiga grundläggande frågor kring maktutövning och transparens, hantering av skattemedel, politisk kommunal struktur, och politikens/politikernas roll i största allmänhet. Frågor som dessvärre under lång tid nästan helt fallit i glömska i Göteborg, eller kanske att det gått så mycket slentrian i det hela, i brist på opposition och annat, att rådande läge framstått som självklart som inte behöver ifrågasättas.

  Men på ett område ryggar jag faktiskt tillbaka, och det är stadsplanering och tveksamheten kring att få Göteborg att växa. Jag tycker mig ana en nästan reflexmässig motreaktion till de etablerade partiernas, främst såklart sittande MP-S-V-majoritetens, visionerande kring detta. Jag tror inte för ett ögonblick att deras politik leder till en starkare och växande region, tvärt om, att det bara leder till att Göteborg halkar ännu längre efter. Men jag ser ingen motsättning mellan VV grundläggande idéer och en urban stadsutveckling och en snabbt växande stad. Jag tycker VV valt en väldigt defensiv linje, på gränsen till populistisk gentemot vad som kan antas vara den kanske främsta gruppen kärnväljare. Hade önskat att VV blev offensivare och bejakade alla de möjligheter som en större, snabbare växande och mer urban och storstadsmässig stad för med sig.

  Så, antar att jag får komma någon vart med detta också och ställa en fråga. Hur genomarbetad, hur “hårt” förankrad i partiets framtid, är den syn på stadsbyggnad/utveckling som framgår ur ert program? (Hade ju inte varit konstigt menar jag om ett relativt nytt parti lite trevar sig fram i vissa frågor innan man kommer till en mer långsiktig, fast ståndpunkt)

  Hälsningar,
  Niklas (innerstadsbo)

 • Jag noterade att Norge nu satsar 100 miljoner kronor på att utreda snabbspårväg mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg.

  Detta är ytterligare ett viktigt skäl till att ifrågasätta satsningen på Västlänken. Eftersom Västlänken inte kan användas för fjärrtåg, särskilt inte dessa så är Göteborg centrals nuvarande placering inte aktuell att trafikeras med dessa tåg. En station för snabbtåg i berget under Örgryte skulle dock vara möjlig och en ny station i Gårda vore då ett naturligt första steg mot detta, med möjlighet att bygga ut ytterligare i berget för snabbtåg.