Nu kommer skattehöjningarna

I mars månad kunde vi läsa i GP att regionen var i behov av en skattehöjning.

Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) sa då:

“Det känns som vi börjar nå möjligheternas gräns för effektiviseringar inom sjukvården.”

Det skulle innebära att nästa år behövs ett tillskott på uppåt 600 miljoner kronor för att sjukvården ska få en ekonomi i balans. Eftersom varje tio-öring i skatteuttag motsvarar 290 miljoner kronor, skulle det betyda en höjning med 20 öre. Då sa han inte emot och poängterade att inga beslut hade tagits om skattehöjning.

I dagen GP kan vi läsa att det inte blir 20 utan 25 öre vilket motsvarar ca 720 miljoner kr. Detta föreslår S, V och MP i sitt kommande budgetförslag för 2013. Man skyller på minskade skatteintäkter, frysta statsbidrag och underskott i sjukvården.

Idag säger Gert-Inge Andersson istället:

“434 miljoner går till att stabilisera hälso- och sjukvården.”

Men nästan en tredjedel av ökningen på 260 miljoner ska gå till kollektivtrafiken för att möta ökat resande. Man räknar med att kollektivtrafiken ska öka med 5-10 procent när trängselskatten införs.

Vid genomgång av Trafiknämndens årsrapport i februari i år fick vi siffror på att kollektivtrafiken redan ökat:

“Enligt Västtrafik ökade kollektivtrafikresandet i stadstrafiken med över 20 procent jämfört med föregående år. Antalet resande bygger på stämplingsstatistiken och korrigeras för benägenheten att stämpla. Under året har undersökningar av stämplingsbenägenheten visat på att de resande stämplar i allt mindre grad. Jämförbarheten mellan år 2010 och 2011 är därmed osäker, och den reella trafikökningen är troligen närmare 10 procent.”

Är det den ökningen man egentligen behöver kompensera?

Enligt Martin Andréasson (M) kommer inte skattehöjningen sjukvården till del:

“Löneökningarna ligger mellan 2,5-3 procent. Det innebär att skattehöjningen inte ger något reellt tillskott till vården.”

Det finns en uppenbar risk att den föreslagna skattehöjningen kommer att leda till fler skattehöjningar.

Skattehöjningen visar tydligt att man inte har koll på kostnadsökningarna. Det visar också att det Västsvenska paketet inte täcker alla kostnader. Och då uppstår frågan: Är vi i behov av en tågtunnel för 20 miljarder kr?

Regionen spår vikande skatteintäkter något Vägvalet också ser vilket vi kommer att ta upp i stadens budget 2013. Hur trolig är en regionförstoring då?

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GT1, GP1

Lägg till en kommentar