Nu ska det gå uppåt för Göteborgs skolor

 

Skolan i Göteborg är en fantastisk plats att befinna sig i. Eleverna granskade oss politiker väl under inspelningen idag i samband med en skoldebatt med P4. Vi var i Torslandaskolan, en ny och fräsch skola. Vi fick frågor som berör vår skola och hur vi ska ändra trenden och hur skolan ska kunna bli bättre. Tyvärr visar alla undersökningar på att Göteborg inte håller måttet.

Nu senast i tisdags redovisade Lärarförbundets årliga värdering av bästa skolkommun och Göteborg rankades till plats 234 av 290 kommuner. Till detta duggar eländet tätt i media. Som politiker har jag svårt att acceptera detta. Jag har bara en enda kommentar: Nu är det bara en riktning att ta och det är uppåt, för nu har vi nått botten. Och det är ju lägligt nu i valtider att säga så. Men jag gör det verkligen med hjärtat.

Skolan byggs långsiktigt. Och det har gått lång tid nu med den röd/gröna styret och vi ser nu effekten av det även om det självklart inte enbart beror på det politiska styret att resultaten sjunker.

En satsning inför framtiden tror vi är att byta styrningen, göra en ny organisation för skolan i Göteborg. Att välja bort de 10 stadsdelsnämnderna till att sammanföra kompetensen till en central skolnämnd. Det för att nå likvärdighet i skolan och få kontroll på pengarna så rätt insatser kan göras.

Vägvalet vill verkligen tillsammans med samhället och i synnerhet med eleven trygga för ökad kompetens i framtiden. För det behövs:

  • att arbetsmiljön för lärare och rektorer blir bättre, samt enklare styrning genom klara riktlinjer från en central skolförvaltning
  • att en analys av skolpengen/budgeten görs, så vi vet var pengarna går till
  • att grundskolans klass inte bör överstiga 20 elever
  • att skolan, rektorn och läraren ska sätta in åtgärder utifrån elevens egna förutsättningar. Det gäller även de som är i behov av särskilt stöd

Slutkontentan är att Vägvalet vill få en likvärdig skola där elevens förutsättningar till lärande tas på allvar. Det handlar om att öka motivationen, förbättra inlärningen samt ta hänsyn till barnets personlighet och fysisk samt psykisk förmåga.

Catarina Pettersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Ibland hjälper det inte hur mycket pengar man än pumpar in i skolan man måste ha uppföljning, uppföljning med såväl skolorna dom med eleverna. Kolla med eleverna vad de själva vill ha för mål med sin utbildning och vilka drömmar de har!! Allt för att kunna sätta upp elevens egna delmål och kanske hinna fånga upp elever som kanske annars hamnar mellan stolarna.. Även läromiljön ska ingå i denna uppföljning..