Ny struktur för kommunikation

Insynen i Göteborg Stad måste förbättras och bli bättre än vad den är idag. Ett sätt att uppnå detta är att kommunikationen mellan kommunen och medborgarna blir bättre.

Vi har i GP kunnat följa en artikelserie om hur förvaltningar och bolag i staden har använt mer än 36 miljoner till PR-tjänster trots att det finns en central funktion för kommunikation. Det blir inte bättre av att många inköp gjorts utanför upphandlingsreglerna. Trots att man har 214 kommunikatörer till sitt förfogande finns det en fastkilad kultur i väggarna att man som bolag eller förvaltning kan göra som man vill. Informationspolicyn är klar och tydlig om att kontakterna med massmedia ska präglas av största möjliga öppenhet. Trots detta väljer flera bolag och förvaltningar PR-byråer för att paketera sin information.

Som medborgare ska det även vara enkelt att få information av kommunen. Det är en del av offentlighetsprincipen som genomsyrar öppenheten mot invånarna i en kommun. Är det då lätt att få information och kan vi lita på den? Vi tror att detta förtroende är väldigt lågt. Det är uppenbart att det saknas en värdegrund att stå på och rättesnöret är att göra som privata företag. Detta beteende måste brytas omedelbart. Och det sker genom ett kraftfullt ledarskap som idag saknas hos den rödgröna majoriteten.

Vi anser att färre bolag bidrar till att insynen i stadens verksamhet blir enklare för medborgaren. Då kan även stadens riktlinjer införlivas i hela organisationen fullt ut. Kulturen måste helt enkelt bli en annan än den som finns idag. Vi anser även att samordning av kompetenser inom staden bidrar till att inte mer pengar flyter ut.

Vi är väldigt nyfikna på hur kommunen ska få ordning på detta slarv och därför har Vägvalet lämnat en interpellation i frågan som vi får svar på imorrn.

Läs interpellationen här.

Theo Papaioannou
Catarina Pettersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • ord och inga visor från Jan Turvall, lektor statsvetenskap GU !

  “..Grundprinciper som pr-byrån JKL:s råd står i direkt motsättning till, enligt Jan Turvall, lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och som i många år undervisat i förvaltningsrätt och kommunalrätt.

  – JKL:s resonemang går helt emot det som Göteborg säger sig stå för i dag, med öppenhet och transparens, säger han och fortsätter:

  – Det är fullständigt orimligt att använda kommunala medel för att anlita ett företag som talar om hur man ska gå runt det svenska regelsystemet. Det är ju det de gör…”

  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2187575–allt-ger-intryck-av-att-det-ar-nagot-skumt-

 • Det känns som om kulturen inom Göteborgs Kommun är att ducka och glida undan för att hoppas att det går över och att inte just den del som man själv sitter på kommer att bli granskad.

  I en artikel häromdagen så kom Johan Trouvé med åsikten av att Göteborg lider av småstadsmentalitet och att medborgarna skall sluta att gnälla samt att man skall förtäta centrum. http://www.metro.se/goteborg/sa-ska-goteborg-bli-en-storstad-pa-riktigt/EVHncs!5at45GwXkUKHY/

  Tyvärr ser jag att det är just detta att man fokuserar för mycket på centrum och för litet på förorterna som gör att man förstärker det inåtvända tänkandet istället för att se till att tillväxt skapas i ytterområdena genom att erbjuda dem bra förbindelser – och då även tvärförbindelser, alla vill inte tvingas genom centrum för att komma mellan hem och arbetsplats. Jag ser Trouvé som en del av problemet, inte en del av lösningen.