Nya Göta älvbron bör vara 10 meter

Idag publicerade gp.se en debattartikel signerad Vägvalets Theo Papaioannou och Tom Heyman om den nya Göta Älvbron.

Onsdag 20 juni tar Trafiknämnden beslutet om en brohöjd för Göta Älvbron på 13 meter.” Och de fortsätter: “Det är lite fascinerande att man i visionernas stad, vid ett kritiskt beslut som brohöjden, inte väljer att markera stadens intresse. Bron är väsentlig i stadsbilden men genom värdelösa politiska kompromisser missar man målet.

Många tror att en hög bro är viktig för sjöfarten. Men då glömmer man bort det finns två statliga järnvägbroar strax ovanför som bara är sex meter höga. En bro på 10 meter gör också att ramperna för avfarterna från bron på fastlandssidan tar mycket mindre utrymme i anspråk.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

Lägg till en kommentar

  • 13 meter är okay. Det är bra att den inte blir högre i vart fall. Det är alltså i mitten av älven den ska vara max 13, inte som nu ändra fram till Nordstan. De sista planritningarna är väl att den går ner till markplan där den korsar götatunneln. idag är den ju horisontel från älvstranden fram till NOrdstan det är ju helt onödigt.
    viktigt att den byggs någongång framför allt.

    Ny bro har väl plannerats i stort sett sen den gamla var färdig 1943, eftersom den redan då var för smal har jag hört sägas.