Nya Göta Älvbron

Idag rapporterar GT om planerna för den nya Göta Älvbron. Byggnadsnämnden har bestämt sig för att den ska byggas direkt bredvid nuvarande bro  (åt Gasklockan till) och den skall vara betydligt lägre än nuvarande bro; bara 9-12 meter hög. Nuvarande bro har segelfri höjd på 19,5 meter. Kommunfullmäktige skall fatta beslut i frågan 25 mars.

En öppningsbar mellanbro med så låg höjd som möjligt” står det i byggnadsnämndens beslut.

Jag hoppas verkligen de har tänkt sig att man ska kunna åka direkt ner i Götatunneln från den nya bron, så att man slipper åka runt i diverse kringelikrokar som idag. Ett moment som bara skapar onödiga köer. En låg bro kanske minskar behovet av en cykelbro för en halv miljard över älven?

Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill istället att bron skall byggas tre kvarter längre bort mot Gasklockan. Med tanke på att Vänsterpartiet bara vill ha en fil i vardera riktningen på bron för biltrafik och två för kollektivtrafik är det nog bäst om dessa partier har så lite som möjligt att säga till om frågor som rör den nya Göta Älvbron.

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar