Nya kostnader uppstår hela tiden

Idag kan man läsa i GP att man behöver nya vagnar och tåg för ca 2-3 miljarder för att klara ökat resande när trängselskatten införs. Ytterligare lite kostnader men detta säger regionrådet Kenth Johansson redan är med i budgetprocessen för 2011. Vidare skriver man att man behöver fler spårvagnar men beslut om detta görs nog inte år.

Glädjande nog har vår överklagan uppmärksammats i tidningarna och skapar debatt bland Göteborgarna men tyvärr lyser politikerna med sin frånvaro.

Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar