Nya och höjda skatter, fula knep för att öka kollektivtrafik

I DN i igår kunde man läsa att politikerna vill höja och till och med fördubbla trängselskatten i Stockholm

C-G Wrangel, chef för trafikpolisen i City säger:

“Trängselskatten som infördes på försök år 2006, har i praktiken ingen större påverkan på siffrorna eftersom den funnits under båda mätperioderna. Läget är dessutom även allvarligt i Stockholms innerstad.”

Med andra ord har Vägvalet haft rätt hela tiden; trängselskatten har inte löst några direkta problem. Vägnätet har inte förbättrats i Stockholm trots tillskott av pengar från trängselskatten.

Leif Carlsson, planerare vid Trafikverket säger:

“Storstockholm har vuxit i decennier. Ur ett sådant perspektiv blir det trängre och trängre – vårt vägsystem har inte utvecklats lika snabbt som befolkningsutvecklingen.”

Men varför har man inte byggt ut mer? Budskapet i Göteborg är ju att vi ska få bättre infrastruktur genom att betala trängselskatt, men i Stockholm halkar man efter i utbyggnaden av vägsystem. Samtidigt har tunnelbanan nått kapacitetstaket. Observera detta då man i Stockholm redan har över 40% kollektivresenärer jämfört med Göteborg som ligger strax över 20%.

Vad gör stockholmspolitikerna när trafiken ökar? Jo, de skriker högt och brett att man ska höja trängselskatten. Löser detta verkligen problemet? Det finns ju fortfarande inga alternativ till resenärerna. Nej, det är dags att börja tänka nytt som att t.ex. se över hur arbetsplatserna är placerade. Börja prata med näringslivet om att kunna lägga arbetsplatser på platser så att trafiken kan fördelas annorlunda. Detta gäller ju även Göteborg som pratar om att det är viktigt att skapa fler arbetstillfällen i Göteborg. Men hur ska alla komma dit?

Läs artiklarna här.

Regeringen tillsätter en nu också en utredning som ska lämna förslag på uttag av avgifter för att få åka på de nya broarna över Sundsvallsfjärden, Skurusundet öster om Stockholm och Motalaviken. Utredaren ska också se över villkoren för uttaget av trängselskatt. Här finns en stor skillnad. Eftersom broarna är nya så får man ta ut avgifter på broarna. Men återigen så förflyttar regeringen ansvaret ut på bilisterna.

Läs artikeln här.

Vidare har nu Stefan Gustavsson på Handelskammaren kommit på den briljanta idén att Västtrafik måste våga att välja bort linjer för att kunna nå de tuffa K2020 målen om dubblerad kollektivtrafik.

“Det innebär en större satsning på stråk med många resenärer eller där potentialen för många resenärer är stor. Men det innebär också att flerkraftigt olönsamma linjer förmodligen måste dras in eller få sämre service. Det kräver modiga politiska beslut.”

Så för att uppnå målen har allting förvandlats till statistik och nu föreslås fula knep som att satsa mindre på linjer som inte bidrar till att öka statistiken. Det känns inte seriöst för medborgaren och det börjar uppenbara sig mer och mer att målen inte är realistiska.

I samma artikel skriver Gustavsson vidare:

“Det måste också handla om att visa på kvalitet och pålitlighet så att så många människor som möjligt väljer att åka kollektivt.”

Detta håller vi med om och det är faktiskt något Vägvalet påpekat hela tiden. Fram med alternativen så kommer folk att själva välja åka kollektivt. Men att föreslå att man ska försämra på vissa linjer och förbättra andra kan inte vara rätt väg att gå. Vem ska avgöra detta? Glöm då inte att fr.o.m. 2012 så ägs inte Västtrafik längre av Göteborgs kommun utan av Västra Götalandsregionen.

Läs artikeln här.

Slutligen läser vi i Svenska Dagbladet idag att socialdemokraternas Tommy Waidelich och kristdemokraternas Caroline Szyber vill att staten ska ta ett ekonomiskt ansvar för utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm. Tydligen anser politiker plötsligt att Stockholms lokala infrastrukturbehov är av nationellt intresse. Men när utbyggnaden av hamnbanan i Göteborg skulle beslutas tvingades kommunfullmäktige i torsdags fatta beslut om lån för att lösa problemet med finansieringen. Detta trots att regeringen tidigare konstaterat att Göteborgs Hamn är av riksintresse. Det verkar snarast som om riksintresset ökar ju närmare vi befinner oss Slussen i Stockholm.

Men det är bra att S-politiker på andra orter bedriver en riktig oppositionspolitik mot regeringen. När läste ni senast något inlägg från våra kommunala politiker Anneli, Kia, Mats, Jonas & Helene där de ställde krav på att regeringen ska gynna Göteborgsregionens infrastruktur? Deras budskap till medborgarna går hela tiden ut på att de för flera år sedan har suttit i slutna rum med regeringen men inte fått gehör för sina synpunkter. Då kanske de skulle försöka lite mer eller vara lite mer kreativa som andra politiker tvingas vara? Var finns de i debatten? Istället lägger de sig platt och låter någon annan lösa finansieringen åt dem.

Läs hela artikeln om finansieringen av tunnelbanan här.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar