Nyhus duckade för de jobbiga frågorna

I dagens chatt på gp.se fick nytillträdda kommunalrådet och tillika ordföranden i Trafiknämnden Johan Nyhus (S) svara på frågor från allmänheten. Som vanligt i sådana här fall ges det inte utrymme till några nyanserade svar eller uppföljande nya frågor när man inte är nöjd med svaret. Den som svarar får alltid sista ordet.

På den inledande frågan från signaturen Lars om varför den av (S) utlovade folkomröstningen om trängselskatten inte genomfördes gav Nyhus sitt väl inövade socialdemokratiska standardsvar att det numera är frågan om ett “paket” och att frågan om trängselskatten inte kan tas separat. “Göteborg fick ett erbjudande vi inte kunde säga nej till.” Jo, det kunde ni, men istället lade sig oppositionspartiet (S) platt för regeringens utpressning och överlämnade notan till invånarna. Tack för det! Det märks tydligt att Nyhus varit stadssekreterare åt Anneli Hulthén!

Glenn ställde frågan varför boende på Hisingen ska drabbas av trängselskatt, trots avsaknaden av trängsel. Han åker över Älvsborgsbron till Kungsbacka och har inga möjligheter att påverka sitt resemönster. Nyhus meningslösa svar till Glenn är att en ny Göta Älvbro, ny Marieholmstunnel och förbättrad kollektivtrafik ger “positiva effekter för alla oss som bor på Hisingen“. För det första är den planerade nya Göta Älvbron bara en ersättningsbro och tillför inte något reellt ur trafiksynpunkt. Speciellt inte om man som frågeställaren dagligen åker över Älvsborgsbron! För det andra fick vi ingen förklaring varför trängselskatt skall tas utan att det finns någon trängsel.

Wille ställde frågan varför hans familj skulle “straffas” med trängselskatt för att de åkte till Göteborg två gånger i månaden för att bo på hotell. Nyhus svarade med att de var välkomna i alla fall – bara de betalar för sig.

Christer undrade hur trängselskatten går ihop med det faktum att vi tillverkar bilar i Göteborg. Johan Nyhus såg inga problem med detta eftersom Volvo också tillverkar bussar och Göteborgs befolkning växer i alla fall.

Signaturen Backatorpare undrade hur man motiverade att backaborna ska betala vägtull för att åka och handla i Bäckebol. Svaret från Nyhus var att det “ligger mycket analyser och avvägningar bakom placeringarna för att förhindra ökad trafik på småvägarna“. Så då vet vi det.

Signaturen Mormor ifrågasatte det rimliga i att stressade barnfamiljer straffas med trängselskatt när man lämnar barn på dagis. Nyhus sade sig ha förståelse för barnfamiljernas situation och påpekade att man max får betala 300:- i veckan. Att detta blir 13 000:- om året fick Mormor själv räkna ut men å andra sidan fick hon också ett gott råd från Nyhus alldeles gratis: “Men jag hoppas också att många barnfamiljer som väldigt konkret kan ställa sig in i var den framtida miljöhotet kan innebära för våra egna och nästa genrations barn.

Lars påpekade det orimliga i att skapa trängsel på gatorna Övre Husargatan och Sprängkullsgatan, genom att man tar bort en bilfil i varje riktning och bygger om dem för bara bussar att åka i. Svaret från Nyhus var att han vill “uppmuntra ett mer gemensamt kollektivtrafikåkande för att därigenom skapa en bättre och effektivare användning av de ytor som redan idag finns för infrastruktur. Vår förhoppning är att skapa bättre förutsättningar för människor som idag använder bilen på Husargatan att istället välja kollektivtrafiken. Jag har respekt och förståelse att denna omställningsperiod kan bli lite jobbig och i ett kort perspektiv öka trängseln på gatan.” Nyhus antyder att bilisterna har ett fritt val, men stämmer det verkligen? Han stryper utrymmet för biltrafiken och sedan får alla anpassa sig bäst de kan. Antingen tillbringar man lång tid i bilkö som Nyhus & Co skapat eller så accepterar man den allmänt långsammare kollektivtrafiken och får därmed längre restid än i dag med bil. Är det inte uppfriskande med politiker som ser som sin främsta uppgift att krångla till folks vardag så mycket de kan?

Lars frågade också om det kan vara ett problem att Nyhus själv inte förstår konsekvenserna för bilisterna av hans förda politik, eftersom han själv åker spårvagn till jobbet. Men nä då, Nyhus har bott i en kranskommun så han är “väl medveten om att en del har större behov av bilen“. Dessutom har en en gasbil som han tycker det är roligt att köra ibland. Vi andra åker dock till jobbet varje dag och kommer att tvingas betala trängselskatt varje dag.  Vi har liksom inte möjligheten att bara åka när det är roligt.

Sammanfattningsvis svarade Johan Nyhus på frågorna som förväntat. Vi kunde fått samma tillrättalagda svar genom att läsa broschyren om Västsvenska Infrastrukturpaketet. Någon större fritänkare verkar han inte vara, föga förvånande.

Du läsa hela chatten med Johan Nyhus här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Det är jag som frågade om sysselsättningen och gav förslag till Nyhus.
  Han svarade att Volvo bygger bussar, Vad jag vet så bygger Volvo PV inga bussar, så jag frågade hur många bussar Volvo AB bygger i Göteborg. Vilket han inte svarade på. Den har typen Chat är ju helt meningslös när man inte kan följa upp svaren med följdfrågor utan skall behöva läsa standradpolitikersvar.
  Han svarade också på ett annat inlägg att de som fattade beslutet (alla partier utom SD) stod bakom förslaget. Dvs. vi som inte röstade på SD får skylla oss själva. Inget svar från Nyhus på detta heller.

 • Vad kan man förvänta sig från en Nyhus?
  Ni minns säkert Helena Nyhus (Fd S-märkt kommunalråd) och hennes roll i korruptionshärvan i idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg och i det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.

  En härlig sörja av bolag och kopplingar till höger och vänster!
  Under förevändning att vi har en väl fungerande demokrati och att man nu på allvar tagit tag i problemen rullar allt på i de vanliga hjulspåren.
  Längst ner står vi medborgare och betalar kalaset för denna måttligt begåvade maktelit.

  Nu väntar ytterligare pålagor i form av avgifter och vardagskrångel, stress med mera. Hur mycket skall medborgaren tåla, hur stort är det folkliga stödet och förtroendet för systemet och hur långt kan de styrande pressa den vanliga människan i vardagen ?

  Marie S

 • Man kan ju fråga sig hur det blir när Torslanda blir egen kommun och då dess invånare måste betala “grindslant” när de skall resa till eller från sin egen kommun?

  Jämför med den avgiftsfrihet som Lidingös invånare fick i Stockholm efter mycket “besvär”!

  Nej Nyhus! Du behöver inte tänka så “duktigt förståndigt” ÅT andra! Det kan vi medborgare faktiskt göra själva åt oss själva! Men du kanske bara VILL styra och ställa över andra!

  Detta med “miljöargument” är bara dumt trams för dem som inte förstår och Göteborgs bilisters CO2 utsläpp motsvarar “felräkningsvolymerna” på mindre än vad 1 (ett) kinesiskt kolkraftverk släpper ut per dag!

  Bilisterna betalar dessutom via alla andra skatter och avgifter mer än väl vad en ny tunnel och bro kostar! Räknar vi sedan upp denna inbetalda summa över 40 år så är dessa nya investeringar redan betalda flera gånger om!

  Att Nyhus sedan inte kommenterade med ett ord den flod av mutor som kommer att förekomma när stora projekt i 20 miljardersklassen skall dras igång visar bara att han inte förstått ett enda dugg!

 • Jag saknar svar på frågan om barnvagnar på bussar och spåragnar.

  Som det är idag är man ibland tvungen att vänta tills nästa buss kommer ifall det redan finns 2 st. barnvagnar på bussen.
  Iom trängselskatten så kommer många barnfamiljer att känna att de inte har råd med den extra utgiften som trängselskatten innebär och tvingas till kollektivtransport (vilket iofs är väl tanken).

  Men hur blir det med oss småbarnsföräldrar som tvingas ta barnvagnen på bussen till dagiset? Kommer det då att finnas flera platser till barnvagnar? Eller kommer vi att behöva vänta och vänta efter en buss med ledig plats för en barnvagn?

  Detta känns helt orimligt! Och ni som tycker att jag bör lämna barnvagnen hemma och bära på mitt barn: prova att bära en morgontrött ettåring under armen och samtidigt passa hans större syskon i bussen på väg till dagiset!

 • Tack för era inlägg. Mycket kloka och sunda ord sägs. Vi får fortsätta och visa att trängselskatten faktiskt fortfarande är kritiserad och jag tror att Nyhus förstår detta efter gårdagens flopp med hans uttalande. Chatten bestod till mesta del av frågor gällande trängselskatten.

  @DT Jag tycker du har en mycket bra poäng som tyvärr ingen har tänkt på gällande barnvagnar och bagage som tar plats.

  @Christer Jag håller med dig och har många gånger påpekat hyckleriet gällande bilar då Volvo oavsett vad dom bygger har bidragit och bidrar till välfärden. Vi ska bygga bilarna men inte använda dom.

  @Bengt Idag kan vi läsa i GP att trafiken i Sverige ökade med “nästan” 2 procent 2011 MEN koldioxidutsläppen minskade med cirka en procent jämfört med 2010. Förklaringen är att bilarna gör av med mindre bränsle och att fler fordon går på diesel, enligt Transportstyrelsen och Trafikverket. I Göteborg ökade trafiken knappt med +0,7 procent över kommungränssnittet medan det i centrala stan minskade med -1,5 procent.

  Läs gärna blogginlägg
  http://www.nejtrangselskattgbg.se/2012/02/10/trafiknamnden-10-februari/

 • Att det finns trängsel i Göteborgs väginfrastruktur är ett faktum som är odiskutabelt. En vanlig morgon runt åttatiden flyter trafiken längs exempelvis E20 i ett tempo som gör att jag cyklar snabbare. Trängselns kärna är absolut Tingstadstunneln. Men även omgivande vägar blir under rusningstrafik lätt igenkorkade. Dess exakta utbredning är väl diskuterbar men knappast av intresse för en trängselskatt (som inte är en skatt utan en nyttjandeavgift). Det handlar inte om att förvandla trånga passager till profit utan att åstadkomma en långsiktig lösning för att kunna hantera växande infrastrukturella problematiker. Jag kan hålla med om att trängseln idag inte är katastrofalt stor. Det kommer den dock med all säkerhet att bli. Forskare är eniga om att det är omöjligt att “bygga bort” trängsel. Det är väl bättre att ta tag i problemen innan de blir så stora att de gränsar till omöjliga att lösa och börjar hämma stadsutvecklingen?

  Siffror för Göteborg gör gällande att varje bil transporterar 1,2 personer under rusningstrafik. Vi skulle alltså kunna halvera trafiken enbart genom att hitta en kompis att samåka med. Detta utan att en enda skulle behöva “ge upp” bilen. Men det finns utöver detta andra alternativ som få här verkar vara medvetna om. För att hämta och lämna barn på dagis går det utmärkt att använda cykel. Det finns exempelvis holländska cyklar att köpa från importör i Stockholm som är designade för att tillåta passagerare. En annan klassiker är cykelkärra. På samma sätt går det utmärkt att sköta den vanliga handlingen. Ska man och shoppa stora och tunga saker på IKEA Bäckebol eller liknande fungerar det utmärkt att dessa tillfällen ta bilen, det blir inte dyrt, eller så kan man ta buss/cykel och låta IKEA köra hem varorna. Ska man handla kläder fungerar cykel eller buss utmärkt.

  För arbetspendling fungerar cykeln. Det är en investering på många sätt att börja cykla. Man ökar sin förväntade livslängd, det är bevisat att man ökar sin totala upplevda lycka, man halverar risken för hjärt- kärlsjukdomar etc. Dessutom så känns ju valet i plånboken. Att cykelpendla kostar extremt lite och man slipper dessutom köpa gymkort. Man sparar också tid i och med att man slipper vika tid åt att träna. Träningen får man så att säga gratis.

  Sen är tonen i diskussionen om detta med att skapa bussfält talande. Så fort någon inkräktar på bilens absoluta prio i trafiken så blir det alltid den här tonen. Under lång tid har infrastrukturen planerats med bilen i fokus. Att man nu fördelar om och distribuerar ytan mer lika mellan trafikslagen tycks reta gallfeber på bilister. Det visar vilken egocentrisk världsbild bilister har. JAG ÄR VIKTIGAST, JAG MÅSTE KOMMA FRAM FORTAST, TY JAG HAR BIL… Vad säger man? 14 cyklister beräknas behöva den ytan en bilist behöver. En buss efterfrågar ytan typ två bilister efterfrågar och transporterar typ 60 – 100 personer. Trängselskatterna är realekonomiskt ett skämt. Bilister borde betala avsevärt mycket mer bara på grund av att man efterfrågar attraktiv mark för att köra runt stora och livsfarliga plåtburkar på. Utöver detta borde man beskatta för buller, säkerhetsrisken man utsätter andra för, giftutsläpp i närmiljön med mera. Jämfört med den samhällsekonomiska kostnaden är ett bilägande idag perverst billigt.

  • Johannes Westlund: Välkommen till debatten!

   Du tycker tonen i diskussionen kring att skapa busskörfält är talande. Jag skulle kunna säga detsamma om hela ditt inlägg som i hög grad andas en total oförståelse för andras levnadsbetingelser och ett förakt för de personer som inte lever som du själv gör. Vägvalet är emot den uppfostringspolitik som du står för. Vi anser att folk själva är bäst lämpade att fatta beslut som rör deras egna liv, utan pekpinnar eller beslut fattade över deras huvuden.

   Du hävdar för “att hämta och lämna barn på dagis går det utmärkt att använda cykel“. Jag skulle vilja påstå att detta inte stämmer för väldigt många. Det beror naturligtvis på hur långt man har till dagiset från där man bor. Nyligen halverade man stadsdelsnämnderna genom att slå ihop två till en, och vips kunde man få ganska långt till dagis. Och hur gör man om man har fler än ett barn? Cykelkärra? Kan man ta med tre barn på en cykel? Och när det är 10 grader minus och två decimeter snö kanske inte cykel är det transportmedel som de flesta längtar efter. Sedan har vi tidsaspekten: Föräldrar har helt enkelt inte hur mycket tid som helst. Om båda arbetar heltid och har en restid till arbetet på t.ex. två timmar om dagen, kanske inte det är så realistiskt att de dessutom ska cykla en timme om dagen? Dygnet har bara 24 timmar.

   Du har rätt i Tingstadsmotet är sorgebarnet i Göteborgstrafiken. Vems är felet? Är det trafikplanerarna eller de som nyttjar vägarna? Om biltrafiken har ökat har skatteintäkterna ökat med lika mycket. Varför har det då inte byggts fler broar/tunnlar över/under Göta Älv? Varför saknar Göteborg en ringled som leder bort trafik från de centrala delarna av staden?

   Du har också rätt i att man skulle kunna minska antalet bilar genom att fler samåkte. Men precis likt våra makthavare föreslår du inga åtgärder för att komma dithän. Istället väljer du att utmåla dina medmänniskor till själviska egocentriker som borde pungslås på hur mycket pengar som helst. Du påstår att trängselskatten inte handlar “om att förvandla trånga passager till profit“. Det finns mycket som talar för att du har helt fel. Dels skapar man just nu trängsel i Göteborg genom bygga om filer till enbart bussfiler! Trängselskatten dök upp på politikernas bord på grund av att ingen ville finansiera den samhällsekonomiskt olönsamma pendeltågstunneln Västlänken. Trängselskatten från bilismen är central för att dra in mer pengar till statskassan. Pengar som idag ingen vet om vi någonsin får tillbaka eftersom statsbudgetens krav på balans går före alla andra mål. Och vad händer om alla skulle sluta åka bil? Då blir det inga intäkter till tågtunnlar eller kollektivtrafik, och kaos i kollektivtrafiken och höjd kommunal/regionskatt som följd. Ett annat bevis för att trängselskatten bara handlar om pengar är placeringen av tullstationen på Älvsborgsbron. Före valet 2010 gick moderaterna ut tio dagar före valet med att de ville ta bort denna tull. Svaret från den projektgrupp inom Trafikverket som räknat på detta var att det går inte, eftersom intäkterna från denna station utgör 20% av den totala trängselskatten.

   Dina grövsta påhopp på dina medmänniskor och dina slutsatser om hur du tror de tänker lämnar jag därhän. Bilister är inte sämre människor än andra och det tjänar inget till att försöka utmåla dessa som några slags hänsynslösa monster. Dessa påhopp säger mer om din egen personlighet än om andras.

   P.S. Och rent formellt är trängselskatten just en “skatt” och inget annat.

 • Håkan: Tack så mycket för ett varmt välkomnande! Jag tror aldrig någonsin jag har fått ett så trevligt mottagande. Jag inser att det här kan läsas så att en ironisk underton kan intolkas, men du får tro mig när jag säger att jag skriver det från hjärtat.

  Jag anser inte att jag står för en uppfostringspolitik. Jag anser att jag står för en politik som syftar till att skapa en ekvivalensrelation mellan vad som är samhällsekonomiskt positivt och privatekonomiskt positivt. När jag gör ett val som är bra ska det gynna mig jämfört med om jag gör ett val som är mindre bra. Så är det inte idag. Jag har en hel arsenal med idéer om hur man ytterligare skulle kunna gynna i det här fallet yteffektiva transporter. Jag har bloggat en hel del om det på sistone men jag utelämnar idéerna här då det inte riktigt hör till ämnet. Du säger att Vägvalet står för en politik utan pekpinnar. Fast ska sanningen fram är Vägvalet också en politik med pekpinnar, det handlar bara om att pekpinnarna pekar åt andra håll. Istället för att gynna det samhällsekonomiska vill Vägvalet fortsätta gynna bilismen. Det är nämligen så att vi inte befinner oss i någon slags optimum där inget trafikslag är gynnat. Idag är bilen kraftigt gynnad i trafiken. Detta till följd av en bilfokuserad infrastrukturpolitik under decennier. Det har skett på bekostnad av andra trafikslag. Nu är det dags att balansera det så att den privatekonomiska vinningen eller förlusten överensstämmer med den samhällsekonomiska i så stor mån som möjligt.

  Jag vidhåller att det går utmärkt att lämna barn på dagis med cykel. Men jag håller med om att det kan bli ännu bättre. Sträckan till dagis kan absolut kortas genom att göra tvärt om mot vad man gjorde i exemplet du tog upp. Tyvärr så vet inte högra handen vad vänstra gör verkar det som. Kyla är inte ett problem. Det finns teknologiska lösningar på detta. Varma kläder brukar fungera utmärkt. Räcker inte detta finns det flertalet innovativa lösningar såsom handskar med värmeslingor och liknande. Vi lever i 2000-talet. Den här typen av problem finns det en hel yrkeskår som arbetar med att lösa.

  Vad gäller snö så håller jag med dig. Det är inte roligt att cykla i snö. Just därför måste snöröjningen fungera. Där jag cyklar fungerar den någorlunda men inte optimalt. Detta är något som det borde ställas högre krav på.

  Vad gäller tidsaspekten visar undersökningar från Stockholm att man på cykel och bil tar sig i stort sett lika långt på 30 minuter när det är rusningstrafik. Jag cyklar snabbare än trafiken på motorvägen E20 när det är rusningstrafik. En bil måste dessutom vintertid ofta skrapas, vilket kan ta tid. Utöver detta måste många bilister cirkla runt och leta efter en parkeringsplats vilket tar ännu mera tid. Dessutom slipper föräldrarna lägga tid på att träna utöver cyklingen vilket hade varit nödvändigt annars om föräldrarna önskade hålla sig i någon typ av form. Lägger man samman allt detta är det inte alls säkert att bilen är snabbast för genomsnittsgöteborgaren. Väger man dessutom in tiden det tar att förvärva pengarna som krävs för att bekosta pendlandet är cykeln det klart effektivaste alternativet. Räknar man på vad bilåkandet kostar även utan trängselskatter får man fram att man ägnar så pass stor del av arbetsdagen till att bekosta resan till och från arbetsplatsen att man lika gärna kunde cyklat och gått ner motsvarande i arbetstid, vilket en forskare gjorde i ett tv-program SVT körde om hållbar utveckling.

  En ytterligare aspekt man bör fundera på är att cyklister och fotgängare överlag är lyckligare än andra. En studie har visat att transportmedlet till arbetet i högsta grad påverkar upplevd lycka. Föräldrar som cyklar borde alltså rimligen uppleva större lycka i genomsnitt. Detta borde avspegla sig i den energi och kraft de har att satsa på relationen med sina barn, helt klart till barnets fördel.

  Har man fler än ett barn finns det cyklar som är designade för det. Man får jobba på bra om man ska hinna med att skaffa fler än 2 barn innan den äldste är stor nog att själv cykla. Om detta ska fungera krävs dock närhet till dagis, som verkar vara en återkommande viktig punkt. Detta borde nästan mejlas in som synpunkt på västsvenska paketet!

  Jag har vare sig kompetens eller kunskap nog att ifrågasätta infrastrukturplaneringen som varit. Jag vill inte prata om skuld och skam. Jag vill hitta lösningar som håller i framtiden. Där är forskare eniga om vad som måste till. Det går inte att bygga bort trängsel. Ingen stad har någonsin lyckats med det. Vägen framåt är att göra det fördelaktigt att välja alternativ som passar i staden, alternativ som tar liten yta i anspråk. Det är bevisat att det finns en korrelation mellan stadstäthet och energianvändning för persontransporter, eller som John Holmberg som är professor i fysisk resursteori och vicerektor på Chamers uttryckte det: “den fysiska möjligheten att ta sig fram påverkar människors val”. Infrastrukturpolitik handlar om att göra prioriteringar och dessa prioriteringar ger pekpinnar hur man än gör åt hur det är meningen att vi ska transportera oss. Under lång tid har bilism premierats. Därför åker också människor i större utsträckning bil. Premierar man cyklism istället kommer vi få se fler cyklister. I Holland exempelvis används cykeln till 40% av alla resor. Detta mot Sveriges 12%. Man har helt enkelt valt att satsa i större utsträckning på cykeln. Samma sak gäller i Köpenhamn där jag har för mig att cykelandelen är 30% till följd av en aktiv cykelfrämjande politik på bekostnad av bilen.

  Vad gäller samåkning anser jag att det är någonting privatpersoner bör kunna ordna upp. Genom trängselskatten skapas dock ett incitament som förut inte funnits att hitta sätt att få ner kostnaden. Ett sätt är ju att samåka och sedan dela på notan. Jag tror privatpersoner är i stånd att utforma de plattformar som krävs för att organisera det. Det känns ganska löjligt om man politiskt skulle gå in och styra något. Jag pekar på att det är en möjlighet som man som privatperson kan titta på. Antalet personer per bil är 1,2 under rusningstrafik idag samtidigt som varje bil upptar lika stor yta som 14 cyklister. Min åsikt är att det är dåligt använt utrymme.

  • Johannes Westlund: “Fast ska sanningen fram är Vägvalet också en politik med pekpinnar, det handlar bara om att pekpinnarna pekar åt andra håll.
   Jag håller förstås inte med. Vägvalet anser inte att det är politikens roll att begränsa valmöjligheterna för folk och komma med (negativa) pekpinnar. Uppmuntra gärna fler alternativ genom positiva incitament, men gör inte som idag, dvs att få ett alternativ att framstå som bättre (eller snarare mindre dåligt) genom att försämra förutsättningarna för ett annat. Typexempel: Genom att strypa biltrafikens framkomlighet i stan framstår den (allmänt långsammare) kollektivtrafiken som attraktivare. Kollektivtrafiken måste kunna stå på egna ben utan att behöva trampa på andra trafikslag.

   Istället för att gynna det samhällsekonomiska vill Vägvalet fortsätta gynna bilismen.
   Det är redan idag (generellt sett) mycket dyrare att åka bil än att åka kollektivt. Bilisterna betalar in cirka 80 miljarder i olika skatter varje år och får tillbaka cirka 20 i satsningar på vägar. Har därför svårt att se bilisterna som “gynnade”, snarare tvärtom. Det är alltid populärt i vissa kretsar att låta någon annan betala för ens egna behov. Det saknar t.ex. helt logik att just bilisterna ska betala för att bygga Västlänken. Om denna tunnel vore så oumbärlig som det ibland påstås borde man kunna få till en samhällsekonomisk kalkyl där byggkostnaden sprids ut på biljettpriset under t.ex. 50 år. Men det går inte för då skulle biljettpriset bli alldeles för hög och ännu färre skulle välja att åka genom tunneln.

   Jag vidhåller att det går utmärkt att lämna barn på dagis med cykel.
   I teorin kanske, men nu har vi att förhålla oss till verkligheten. Som du säkert vet är det svårt att ens få en dagisplats i tid i Göteborg. Man får vara glad åt den plats som erbjuds, och då kanske den inte ligger inom vad de flesta skulle acceptera som cykelavstånd.

   Kyla är inte ett problem.
   Det är bara att se dig omkring i verkligheten. Under vintern är antalet cyklister bara en bråkdel av hur många som cyklar under sommaren. Och det beror inte på att det plötsligt blir billigare (eller går snabbare) att åka bil/kollektivt under vinterhalvåret. Det beror på att de flesta inte tycker att cykel är ett bra/rimligt alternativ då. Att du skulle få befolkningen att cykla på vintern i någon större utsträckning tror jag är en utopi.

   Vad gäller tidsaspekten visar undersökningar från Stockholm att man på cykel och bil tar sig i stort sett lika långt på 30 minuter när det är rusningstrafik.
   Folk gör sina val på mer eller mindre logiska och personliga grunder. Jag har svårt att tro att de flesta väljer bil för att det går långsammare, är dyrare och är mindre flexibelt. Jag överlåter åt människorna att fortsätta göra dessa val.

   En ytterligare aspekt man bör fundera på är att cyklister och fotgängare överlag är lyckligare än andra.
   Som sagt, jag tror folk är kapabla själva att avgöra vilka val som gör dem “lyckligare”.

   Det går inte att bygga bort trängsel.
   Detta är en floskel som ständigt återkommer precis varje gång en bro/tunnel/gata/väg ska byggas. Det omvända, dvs att ta bort alla vägar, skulle enligt samma teori vara det optimala för att få bort all trafik. Vilket faller på sin egen orimlighet. Om stadsplaneringen förutspår fler invånare är det inte så konstigt att transportbehoven ökar och måste tillgodoses. Återigen, uppmuntra folk att välja andra alternativ utan att försämra för ett annat. Göteborg är en liten pyttestad i internationell jämförelse. Problemen som finns kan inte vara omöjliga att lösa.

   Vad gäller samåkning anser jag att det är någonting privatpersoner bör kunna ordna upp.
   Visst, men också något som exempelvis kommunen/regionen skulle kunna stödja genom olika åtgärder.

   Genom trängselskatten skapas dock ett incitament
   Trängselskatten är och förblir i grunden än oerhört orättvis lotteriskatt som bygger på att man beroende på var man bor och arbetar får/slipper betala. Dessutom existerar det inte trängsel i Göteborg under huvuddelen av den tid på dygnet som skatten kommer att tas ut. Ur Vägvalets synpunkt är detta ett typexempel på att man ensidigt väljer att försämra för vissa medborgare utan att de får något tillbaka för det. Men det är förstås inte något tillfällighet att Vägvalet bildades på grund av just denna fråga.

 • Hej!

  Inte undra på att politikerna är så positiva till trängselskatt, då de själv inte betalar ett öre för den. I gårdagens Expressen/Aftonbladet redogjordes det för hur mycket vanliga politiker i riksdagen tjänar per månad, det var ca 60.000 kronor. Och man kunde också läsa om alla andra förmåner de har bl.a. gratis kollektivtrafik i Stockholm, de bor gratis i Gamla stan, de reser kors och tvärs i hela världen på skattebetalarnas bekostnad m.f. förmåner, men DE BETALAR INGEN TRÄGNSELSKATT, trots att en vanlig riksdagsman alltså har sådan hög månadslön, som hen inte är värld. Stadsråden tjänar ännu mer dvs. ca 100.000 i månaden, men DE BETALAR INTE HELLER NÅGON TRÄNGSELSKATT!!
  Det är inte konstigt att de propagerar till varje pris att det ska vara trängselavgifter (till om med på Hisingen, där det inte finns någon trängsel). Det är uppenbart att politikernas främsta mål är att håva in så mycket pengarn som möjligt till statskassan (till bl.a. deras höga löner m.fl. ersättnignar, de kan t.o.m. sitta på flera stolar samtidigt och få ersättningen från flera håll, vilket inte en vanlig människa får).
  Det är det som är syftet med detta påfund:i Stockholm inbringar trängselavgifter över EN MILJARD TILL STATSKASSAN.
  Och det stannar inte vid tio kronor för varje resa, utan de kan höga avgifterna godtyckligt som de vill. I framtiden vet man inte var det kommer att sluta… För att inte tala om böterna: om du glömmer att betala in trängselavgiften, om det så är bara för en resa fram och tillbaka, så blir det 500 kr i böter som kommer som ett brev på posten. Politikerna är helt från vettet och Sveriges Riksdag och riksdagsmännen (samt kungahuset) borde avskaffas ögonaböj!!
  Säg nej till trägnselavgifter i Göteborg, gott folk!!