Olika uppfattningar påvisar oenighet

I en replik i GT den 26 september väljer i vanlig ordning Kristina Jonäng (C) att uttrycka sig ogenomtänkt.

“Att i detta skede älta alternativ till Västlänken är bara onödigt slöseri med tid. Sluta motarbeta framtiden, var med och skapa en ny vacker och modern stad mitt i Skandinavien!”

Kosta, kosta vad det vill verkar vara Centerns nya strategi. Slöseriet är inte tiden utan pengarna som man bestämt sig för att spendera.

Upprinnelsen till repliken är Lennart Duells debattartikel i GT den 21 september. Lennart Duell väljer att svara Jonäng med flera viktiga synpunkter gällande Västlänken som hon tydligen har missat:

“Kortlänken gör i stort sett samma nytta som Västlänken, men kostar mindre än hälften och kan bli klar tio år tidigare. Dessutom byggs kortlänken med känd teknik. Bygget kommer inte att störa trafik och omgivande miljö särskilt mycket.”

“Kristina Jonäng försöker göra en koppling mellan Västlänken och framtida snabbtåg mellan Göteborg och Köpenhamn/Oslo. Jag menar att det sambandet är ganska litet. Västsvenska infrastrukturpaketet finansierar inte detta.Oavsett om vi bygger en dyr västlänk eller en mycket billigare kortlänk, så kommer sannolikt tågen från Oslo och Köpenhamn – precis som andra fjärrtåg – att använda dagens befintliga säckstation.”

Krisitina Jonängs okunskap är total och att hitta på ursäkter för en dyr tunnel är inte trovärdigt.

I dagens GT kan vi läsa på ledarsidan att innan vi ens börjat med Västlänken, Marieholmstunneln, Göta Älvbron och Marieholmsbron så är vi redan i behov av ytterligare en älvförbindelse. Debatten börjar luta åt rätt håll då man istället börjar diskutera vad som är nödvändigt. Älven är vårt största hinder med en stor befolkning på Hisingen som kommer att växa. Men att bygga en pendeltågstunnel under Göteborg på fastlandet som inte hjälper göteborgarna är fel väg att gå, när det finns ett bättre förslag som löser problemet till en tredjedel av kostnaden och på hälften så lång byggtid. Det ska vara genomtänkta och kostnadseffektiva förslag.

Kristina Jonängs replik pekar dock på en enda viktig sak: oenighet. Och den finns inom alla partierna. För vem vill egentligen bygga något som är olönsamt? Det måste ju vara bättre att bygga något som alla i staden kan identifiera sig med. Det måste ju vara enklare än att arbeta i motvind.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • En pendeltågsslinga byggs ju även den bara på fastlandet. Borde ni då inte förespråka bana över/under älven så att även hisingen tar fördelar?
  Lennart har rätt i att den är billigare, kortare byggtid och eventuellt lägre grad av störningar (förutom att motorvägen vid Liseberg måste stängas i perioder. En politiker borde däremot tänka längre än så…framtiden!

 • @Daniel Som jag skriver så förespråkar vi endast genomtänkta och kostnadseffektiva förslag. Finns ingen anledning att ta ställning till en ny älvförbindelse innan man vet vad en sådan skulle kosta. Det man kan reflektera över är att om det nu är så att man är i behov av en sådan, ja då kanske man inte ska satsa på en dyr tågtunnel som äter upp framtida investeringar.

  För övrigt så kan kortlänken kopplas ihop med pendeltåget och kollektivtrafiken över Göta Älvbron.

  En politiker och en medborgare för den delen borde tänka på bägge parametrarna, inte antingen eller.

  Jag tänker inte gå i någon större polemik med dig än så här då blogginläggets inriktning är att det finns en oenighet som man försökt dölja från politiskt håll.

  Så håll dig till ämnet i blogginlägget.

 • Jag ser ingen politisk oenighet förutom att ni i VV och den folkpartistiske vilden har en annan uppfattning om vad som är rätt.

  Oavsett vad man tycker, då kräver såhär stora projekt nästintill total enighet (jmf energi- och försvarspolitik).

 • @Daniel Ok, men då har vi skilda uppfattningar om vad politisk oenighet innebär. Komiskt att du kallar honom för folkpartistisk vilde. Jag tror tyvärr att han säger det många egentligen vill men han är den ende med kurage nog att göra det. Kurage är också något en politiker bör besitta.

 • Så sant. Dock tjänar ju ett parti som Folkpartiet på att skilja sig från andra. Även om det låter som att hans argument kommer från hjärtat kan de lika väl vara planerade från partiets sida.