Olustig historieförfalskning av GP:s ledare

Tyvärr fortsätter GP:s ledarredaktion att sprida lögner och halvsanningar om hur beslutet om trängselskatt och det Västsvenska infrastrukturpaketet fattades. För en tid sedan uppmärksammade vi att GP:s ledare i sin iver att försvara det paketet hittade på egna saker som påstods ingå i paketet. Den här gången hittar man på saker som inte har hänt.

I dagens ledare försvarar man de rödgrönas debattartikel och kallar den dessutom “ett välformulerat och välmotiverat nej med ansvar.” Det ska mycket till för att en liberal tidning ska försvara sina politiska motståndares ställningstaganden.

Resten av ledaren går ut på att påvisa hur ologiskt moderaterna och speciellt Jonas Ransgård (M) agerat i frågan om folkomröstning. Tidigare uttalade som bekant Ransgård sig på ett sätt där han problematiserade hur ett Nej i en folkomröstning skulle tolkas. Sedan kom den moderata stämman där medlemmarna röstade Ja till en folkomröstning, trots att Ransgård själv drev ett Nej.

Ransgård fann sig snabbt vid stämmans beslut och säger sig numera stödja det beslut som hans egna medlemmar fattat i en demokratisk medlemsomröstning. Det är inte svårt att räkna ut att Jonas Ransgård mycket väl hade kunnat bli ifrågasatt internt inom moderaterna om han efter stämmans beslut hade fortsatt driva ett Nej.

Och vad händer då? Jo, GP:s ledarredaktion går in och kritiserar att Ransgårds tidigare “klarsyn är nu som bortblåst. Vart? Det är inte värdigt Moderaterna att hantera Göteborgs framtid med samma lättsinne som Vägvalet och Sverigedemokraterna.

Till att börja med är det ett lite fult knep som ledaren använder sig av genom att klumpa ihop Vägvalet med SD och påstå att vi inte tar vårt ansvar. Vi har under tre år lämnat flera förslag på alternativa lösningar:

Sedan hör det ju dessutom till saken att Jonas Ransgård tydligt gått ut och förklarat moderaternas fortsatta stöd till det Västsvenska paketet. Men det räcker inte för GP:s ledarredaktion. Exakt hur man anser att Ransgård i stället skulle agerat framgår inte. Vad som dock är tydligt är ledarredaktionens öppna förakt för folkomröstningar  (i och för sig känt sedan tidigare) och misstron till att väljarna skulle besitta någon slags eget förnuft och därmed inte klarar att ta ställning till komplicerade frågor, när man skriver:

Västsvenska paketet är en komplicerad politisk och ekonomisk kompromiss. Det är framförhandlat mellan staten, Västra Götaland, Halland och Göteborg. Partier har gjort upp. De som vill underlätta biltrafiken får sitt, de som vill satsa på kollektivtrafik sitt. Kostnaderna har fördelats. Delprojekten är många. Allt hänger ihop.

Tydligen besitter valda politiker (och ledarredaktionen) någon slags högre intelligens som vi övriga inte ens ska försöka oss på att förstå, än mindre ifrågasätta. Så pratar makten till makten i Göteborg via stans största tidning. Beklämmande, är det enda ord som sammanfattar deras syn på demokrati och medborgarinflytande.

GP:s ledare avslutar med en uppenbar lögn: “Demokratiskt har paketet diskuterats i två kommunalval.

Men det Västsvenska infrastrukturpaketet existerade inte ens när 2006 års val gick av stapeln! Innan valet 2006 lovade (S) dessutom en folkomröstning om beslut om trängselskatten mot förmodan skulle tas under mandatperioden. De borgerliga partierna deklarerade sitt bestämda avståndstagande till allt som hette trängselskatt.  Frågan om trängselskatt var därför helt ointressant ur ett väljarperspektiv i 2006 års kommunalval. Väljarna kunde fritt välja parti efter andra preferenser, ett eventuellt beslut om trängselskatt skulle ju föregås av en folkomröstning. Och något Västsvenskt paket sågs ännu inte vid horisonten på flera år.

Förresten så var GP:s ledarredaktion 2006 lika mycket emot trängselskatt som de borgerliga partierna. Två dagar innan allianspartierna skrev sin debattartikel ovan skrev GP:s ledarredaktion så här i frågan! Än mer anmärkningsvärd är den här ledaren från 14 januari 2006 där både ledaren och Anneli Hulthén (S) vände sig emot att frågan om trängselskatt inte skall “avgöras av rikspolitiker i Stockholm.” Tydligen anses det bara vara viktigt att lokala göteborgspolitiker ska ligga bakom en ansökan till Riksdagen om att införa trängselskatt, men om man händelsevis skulle vilja avskaffa trängselskatten, så påstås ju frågan numera (felaktigt) vara helt upp till riksdagsledamöterna att avgöra, utan påverkan av kommunpolitikerna i Göteborg. Är det inte lite skämmigt att man kan ha två rakt motsatta olika åsikter i samma fråga och ändå försvara båda två som den “rätta” med lika stor frenesi? Byter man åsikt under resans gång vore det ju passande att man förklarar det för läsarna och inte försöker dölja den omständigheten.

I två tidigare blogginlägg konstaterar till och med infrastrukturministern, Catharina Elmsäter-Svärd (M), att frågan ägs av Göteborgs kommun. Läs blogginläggen här och här.

Så över till 2010 års valrörelse. Inget av partierna som 28 januari 2010 hade sin egen “grammisgala” (Anneli Hulthéns egen föraktfulla benämning!) i  kommunfullmäktige där de ryggdunkade varandra för sitt beslut för att införa trängselskatt, var speciellt villiga att debattera trängselskatten i valrörelsen 2010. Detta vet alla som följde kommunalvalet 2010. Det finns hur många vittnesmål som helst från väljare som begav sig till trängselskatte-partiernas valstugor för att diskutera frågan och som blev avspisade med motiveringen att “frågan redan var avgjord.

Rimligtvis vet därför även GP:s ledarredaktion om detta. Men man väljer att förvanska historien och medvetet försöka lura läsarna. Dessutom används det faktum att Vägvalet då hade bildats (och att vi fick drygt 5 % av rösterna) på något konstigt sätt som ett argument för att trängselskatten därmed är fattad i god demokratisk ordning (visserligen i efterhand, eftersom beslutet togs innan partiet bildades,  men man kanske inte ska begära för mycket?). Frågan som dock aldrig fått något svar är:

Hur skulle man i dag ha kunnat försvara den demokratiska legitimiteten i beslutet om Vägvalet inte hade bildats? Vad hade man då hittat på för argument?

GP har en särställning i Göteborg när det gäller att bedriva journalistik och opinion. Med denna särställning följer ett stort ansvar. Det minsta man kan begära är att tidningens återgivna faktauppgifter stämmer.

Läs hela GP:s ledare här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • man vet inte om man skall skratta eller gråta… vad e det för smörja som propageras ut!?
  Med mygelstäpel, ryggdunk och trappnosskandaler borde vi ha granskande journalister i den här staden, inte propahandamaskiner a la DDR…

  Det jag vet däremot är att jag inte en sekund ångrar att jag sagt upp GP och bytt till andra leverantörer istället!

  //

 • Gp skall jag inte ens läsa gratis på McDonald’s längre. Skrämmande vilseledande propaganda ledaren driver.

 • Herrar och damer ledarskribenter på GP torde i hemläxa behöva läsa på en av landets grundlagar nämligen regeringsformen! Likaså lagen om det förstärkta folkinitiativet!

  Då kanske man INTE hade skrivit en såpass korkad och falsk ledare…

 • Tycker det är tramsigt att i sann PK anda försöka få SD att framstå som oseriösa. De kommer att bli Sveriges 3:E parti med råge i nästa val.