Öppna Göteborg?

Idag kan vi läsa en liten notis i GP att ledarna för sex av kommunfullmäktiges åtta partierna ska träffas för ett extrainsatt möte gällande trängselskatten. Och det är Jonas Ransgård (M) som sammankallat till mötet.

Enda punkten är: hur ska frågan om folkomröstning om trängselskatten i kommunstyrelsen och senare i kommunfullmäktige hanteras.

Det finns flera anmärkningsvärda saker gällande detta extrainsatta mötet.

För det första förstår jag inte varför man ska diskutera frågan. Jonas Ransgård (M) har själv sagt i P4 Göteborg:

“Vi föreslår att folkomröstningen genomförs med den fråga som Göteborgarna har skrivit på.”

Vad ska man då prata om?

För det andra. Varför utelämnas övriga partier? Och varför är inte initiativtagarna inbjudna? Det förstärkta folkinitiativet handlar i mångt och mycket om samråd med politikerna. Men dessa väljer i Göteborg att avskärma sig från övriga medborgare.

I “öppna” Göteborg där vi nu i tre års tid försökt stärka transparensen sker fortfarande möten bakom stängda dörrar. Hade det inte varit för GP idag hade kanske inte jag eller du fått vetskapen om detta möte.

Jag trodde att vi skulle komma bort från myglet i Göteborg. För i slutändan kommer allt fram ändå. Snacka om självmål.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • @Thomas Ja, det är det eftersom det finns åtta partier som representerar folket i denna fråga. Om du inte tycker det så är du nog ganska ensam om det. Frågan berör hela kommunfullmäktige och inte endast kommunstyrelsen.

 • “Muteborgsandan” i sin prydno! Ett möte i “slutna rum” där saker och ting görs upp genom handslag och “kompissnack”.. En perfekt grogrund för mutor och mygel!

  Jag är INTE förvånad !

 • Theo: Men frågan kommer ju att tas upp i kommunfullmäktige. Det är ju inte så att partierna i kommunstyrelsen i och med detta möte har tagit ifrån kommunfullmäktige frågan. Den 8:e maj skall kommunstyrelsen sammanträda och med på föredragningslistan finns folkomröstningen om trängselskatten. Att partierna i kommunstyrelsen träffas för att diskutera detta är väl inte mygel?

 • @Thomas Jo, det är mygel eftersom vi jobbar för ett öppnare Göteborg. Och det kommer som en notis i GP. Frågan berör alla i Göteborg och således alla partier i Göteborgs kommunfullmäktige.

 • Varför behöver man “snacka ihop sig” i Kommunstyrelsen innan? Frågan ska ju upp i Kommunfullmäktige. Genomskinligt.

 • @Theo. Hur tänker du nu? Jag håller med Thomas Meyer, hur kan det vara mygel att några partier träffas för att diskutera frågan? Det lär inte vara första gången det händer att frågor diskuteras över blockgränserna.
  Var det inte två journalister på G-T som initerade frågan om folkomröstning denna gången?
  Till skillnad från er så ser övriga partier, vet inte hur SD ställer sig, problem med hur tolkningen av ev. folkomröstning skall göras.

  • Eva: Enligt lagen ska man samråda med initiativtagarna, helt enkelt bjuda in dem till samtal. Nu går man in i ett slutet rum och gör det i stället.

 • @Eva Det är ju intressant att du dyker upp och har åsikter varje gång när det inte går ditt partis väg. Vi ska arbeta för att göra Göteborg öppnare. Frågan om folkomröstning är en fråga för kommunfullmäktige. Det innebär att alla ska vara med i diskussionerna. Vad är det Jonas ska informera om som inte redan är sagt?

  Det finns inget problem med frågeställningen mer än att de andra partierna inte kan acceptera att medborgarna är av en annan åsikt. Varför kan inte medborgarna avgöra vad som ska göras?

  Lägg ned hela klapp-på-huvud-politiken. Det är enkelt. Om finansieringen faller så får vi göra annat. Vägvalet har presenterat olika alternativ.

 • Håkan: Det finns inget i lagen som säger att man SKA samråda med initiativtagarna om hur man skall hantera en begäran om en folkomröstning. Det är kommunfullmäktige som bestämmer hur frågan och svarsalternativen skall formuleras och när folkomröstningen skall hållas. I SKL faktablad står att “det är lämpligt att samråda med företrädare för initiativtagarna…” men det finns inget om detta i lagtext eller i propositionen.

  • Thomas Meyer: Jag kan inte se någon anledning att inte göra det, kan du? Men det står i förarbetena till lagen att man ska samråda med initiativtagarna.

  • Thomas Meyer: De som startat initiativet lämpligtvis. Återigen försöker du krångla till något i onödan.

 • @Theo. Vad är det som inte går mitt partis väg?
  Jag tycker att du överreagerar rätt kraftigt i denna frågan.
  “Det finns inget problem med frågeställningen mer än att de andra partierna inte kan acceptera att medborgarna är av en annan åsikt. Varför kan inte medborgarna avgöra vad som ska göras?”
  Ni tycker så, inget av de andra partierna gör det.

  • Eva: Ditt parti (åtminstone Anneli Hulthén) har uttalat sig emot den folkomröstning som Moderaterna nu påstår att de kommer att rösta ja till.
   Tycker du att partierna står över medborgarna?

 • @Eva Överreagerar? I tre års tid har S kvävt debatten om trängselskatt. Och nu när det kommer till sin spets med en folkomröstning om frågan (för andra gången!) , där 90 000 skrivit under och 47 000 är godkända göteborgare, så jobbar S ändå emot.

  Jag vet inte om du missat men partierna är framröstade av väljarna och jag tycker det är oacceptabelt(!) att vissa partier hålls utanför diskussioner som berör en större del av befolkningen.

  Du har en ganska egen syn på hur demokrati ska vara. I slutändan är det inte vad partierna “tycker” utan vad medborgaren “tycker”.

 • @Theo.Vad jag vet så har (s) i Göteborg ännu inte bestämt sig gällande folkomröstning. Ett splittrat (m) har däremot gjort det. Oavsett om ni anser det eller inte så är frågan komplex.
  Dina antydningar om min bristande syn på demokrati lämnar jag därhän.

 • @Eva Du antyder att jag överreagerar men tål inte kritik att du har ett odemokratiskt synsätt. Det kan vi istället lämna därhän.

  Socialdemokraternas ledare Hulthén har i media sagt att om hon själv fick välja så säger hon nej. Du antyder alltså att S kanske kommer att säga ja. Enastående analys.

  Det är du själv som anser att frågan är komplex. Och det gör personer som vill problematisera något som inte är ett problem eftersom man vet att en folkomröstning om trängselskatt är förlorad. När beslutet togs 2010 så fanns ingen problematisering om hur detta skulle mottas av medborgarna. Du är därmed inte konsekvent i din problematisering. Du gör den när det passar precis som när du dyker upp på vår blogg.

 • @Theo. Jag antyder ingenting, konstaterar bara att (s) ännu inte sagt hur de skall göra. Det är många med mig som tycker att frågan är komplex.
  Eftersom det uppenbarligen stör dig att jag skriver här så lämnar jag diskussionen för denna gång.

  • Eva: “Det är många med mig som tycker att frågan är komplex.”
   Ja, och gemensamt för er är att ni inte vill ha någon folkomröstning. Inte så svårt att se igenom den problematiseringen.

 • @Eva Vilka är dessa “många”? Och du bortser alltså att ledaren för S har sagt nej offentligt. Men visst vi kan vänta in ett ja som aldrig kommer.

  Låter som ett fegt uthopp ur diskussionen att skylla över på mig. Det är du som alltid dyker upp när S är ute på tunn is och försvarar dem, inte jag.

  Facit kommer i en folkomröstning och i valet 2014. Jag kommer att acceptera utfallet. Jag tror tyvärr inte du gör det.

 • @Eva Du vet mycket väl vad jag menar. Jag kommer att acceptera om det blir ett ja men jag tror inte att du accepterar ett nej. Varför hålla emot en folkomröstning annars?

 • @Theo. Jag gick in här för att kommentera dina kommentarer om mygel, utan att skriva ett enda ord om (s). Vad jag vet var det Jonas Ransgård (m) som kallade gruppledarna i ks till möte. Det var du som sedan blandade in (s) i vår diskussion. Hur som helst, jag skall svara på dina frågor.
  1. Vilka är dessa många? Jag har pratat med kollegor,grannar,vänner som alla undrar hur tolkningen skall göras/hur frågan skall ställas. Dessutom har jag läst än hel del kommentarer på Facebook, Twitter och via artiklar i diverse tidningar.
  2. Varför hålla emot en folkomröstning? Jag har inte någon gång sagt hur jag ställer mig till ev. folkomröstning, däremot ställt frågan till er hur ni tycker frågan skall ställas och hur ni vill tolka ett nej.
  Fråga till dig: Varför skulle jag inte acceptera utslaget? För mig är demokratin oerhört viktig, även om du inte tycks tro det.
  Eftersom vi inte kommer längre denna gång, inte pga feghet, så avslutar jag för nu.

 • Handlar det om någon sorts tävling om vilket parti som klarar av att vara mest Korrupt ?

  Naturligtvis sammanträder man för att komma på den bästa metoden att återigen “Rövknulla Demokratin”. Genom att formulera alternativen i folkomröstningen så att det inte skall gå att rösta nej.

 • @Eva Du är socialdemokrat, därför kom jag in på S. Vi har gång på gång i denna blogg sagt att frågan ska vara som den är skriven på namninsamlingen. Vi har också skrivit otaliga gånger hur ett nej ska tolkas.

  Jag hänger tyvärr inte med då du påstår att du inte sagt hur du ställer dig till en eventuell folkomröstning. Därefter ställer du en fråga tillbaka till mig om varför du inte skulle acceptera utslaget och att demokratin är viktig för dig. Utan att egentligen säga vad din hållning är. Så, det är nog lika bra att vi stoppar diskussionen här.

 • @Theo. Om det blir en folkomröstning så skulle jag självklart acceptera utfallet. Vad min inställning är har ingen som helst betydelse i detta sammanhanget. Återigen, varför tror du att jag inte skulle acceptera utfallet?
  “Varför hålla emot en folkomröstning annars?” Jag måste ha tolkat din fråga fel, förstår nu att den var allmänt hållen och inte riktad till mig.
  Var skrev jag att ni inte skrivit hur ett nej skall tolkas? Det var dock otydligt(min bedömning) i ert första inlägg, därefter har ni förklarat hur ni menar.

 • @Eva Jag trodde vi hade lagt ned diskussionen. Jag förstår tyvärr inte vart du vill komma mer så då kan vi lika gärna avsluta här och nu.

 • @Theo. Vi gör så. Jag tycker dock det är tråkigt att du tycks tro att jag inte skulle acceptera utfallet, det skulle jag självklart göra. Vi har olika uppfattning om VSP, det kan vi väl vara överens om efter tre års diskussioner på denna blogg. Slut för denna gång.

 • @Eva Du vill inte ha en folkomröstning och du slirar fortfarande på om du accepterar utfallet. Och som jag sa tidigare så dyker du upp på bloggen så fort ditt parti är i blåsväder. Men nu avslutar vi diskussionen.

 • @Theo. Nu får du ge dig! Jag har skrivit tre gånger att jag skulle acceptera utfallet och jag menar det.

 • Jag tror att det blir en folkomröstning, men tyvärr (eftersom den endast är rådande), så OM det blir nej till trängselskatt, kommer det att vändas och vridas på tills den blir kvar andå. Men, kom ihåg vid nästa val, vilka att rösta på i så fall.

 • @Eva Då kanske du och ditt parti ska acceptera en folkomröstning innan utfallet. Men nu avslutar vi diskussionen? Ta en diskussion med mig IRL nästa gång istället.