Orsakar folkomröstningar svekdebatt?

I måndags publicerade GP en slutreplik på Vägvalets replik på Anders Högströms (FP) debattartikel där han karaktäriserade den kommande folkomröstningen för “meningslös“. Högströms linje är på nytt att folkomröstningen inte kommer att leda någonstans “utom en häftig diskussion om politikersvek.” Man kan ju undra var Högström befunnit sig sedan 2010? Svekdebatten har varit i full blom i mer än fyra år!

Svekdebatter undviks i stället bäst genom att inte svika. Folkomröstningar leder inte till svekdebatt, tvärtom är folkomröstningar ett resultat av politiker som sviker sina löften. Folkomröstning är därför en ventil ut ur svekdebatten. Men då krävs förstås att samma politiker tar till sig även obekväma resultat i folkomröstningar och agerar därefter.

Högström hävdar vidare att ingen vet om han är för eller emot trängselskatt, Västlänken och folkomröstningar i stort. Ja, i den nya debattartikeln kommer han till och med ut när han påstår: “Jag är 100 procent för att folkomröstningar genomförs.

Nej, Högström är inte 100 % för folkomröstningar. Han vill bestämma vad som är “rätt fråga” och vad som är “rätt tidpunkt“. Men något sådant krav på initiativtagarna att samråda med politiker innan man startar en namninsamling finns inte. Det är något som Högström hittar på. Däremot finns tankar från de som arbetat fram lagen att politikerna gärna får samråda med initiativtagarna om tidpunkt och vilken fråga som ska ställas. Men det har förstås inte gjorts i det aktuella fallet.

Hade Högström varit för folkomröstningar utan förbehåll hade han inte skrivit debattartiklar i stadens största tidning som syftar till att få nejröstarna att stanna hemma på sofflocket på valdagen. Hade han däremot skrivit ett öppet brev till de övriga partiers politiker, inklusive hans eget Folkparti, där han uppmanade dem att följa ett Nej i folkomröstningen, hade han haft trovärdighet i sitt påstående.

Men det gör han inte. I stället frammålar han en bild av att politikerna (plötsligt) är maktlösa. Det är liksom som om den totala vanmakten drabbat göteborgspolitikerna bara för att väljarna eventuellt har en annan åsikt. Så lät det minsann inte för fyra år sedan när de kom ut ur sina slutna rum och – utan att skämmas – ertappades med att svika sina tidigare löften. Då var det Oscarsgala på börsen och handlingskraft. Tänk om vi väljare ändå förstod bättre och inte ställde till det så för våra förtroendevalda.

Så nej, Anders Högström vill inte ha en folkomröstning och han vill inte ha ett Nej som valresultat. Enligt honom är den här i Göteborg inte särskilt “väl genomtänkt“, eftersom han inte vet vad han “ska göra med resultatet“.

Det är förståeligt att Högström är lite rådvill, det är ju så sällan vi väljare lägger oss i politiska beslut i Sverige. Men som ett tips är det bara upp till Högström och Folkpartiet att ställa sig bakom väljarna när vi röstar bort trängselskatten i höst!

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Herr Högströms defaitistiska ton och attityd om att det är onödigt att folkomrösta, att det inte är någon “ide” att folkomrösta kan extrapoleras till att det nog också är onödigt att rösta överhuvudtaget! 😉

  Att rösta är en dyr process som tar både tid och resurser som “väl” bättre kunde överlåtas åt dem som “vet så mycket bättre” än den vanlige medborgaren, dem som har “överblicken och helhetssynen” och “inte ser till sina egna privata intressen”

  Ergo (enligt Högström): Låt experterna – som ju vet så mycket bättre och visare än medborgarna – styra och ställa eftersom de sitter inne med sanningen och intet annat än sanningen

  Undrar just VEM det är som ger honom detta tolkningsföreträde ? Han själv ?

  Fröding:

  “..”Då frågade Pilatus: Vad är sanning?”
  och eko svarade – profeten teg.
  Med gåtans lösning bakom slutna läppar
  till underjorden Nazarenen steg.

  Men gudskelov, att professorer finnas,
  för vilka sanningen är ganska klar!
  De äro legio, ty de äro månge,
  som skänkt den tvivelsamme romarn svar.

  Dock syns mig sällsamt, att det enda sanna
  så underbart kan byta form och färg.
  Det, som är sanning i Berlin och Jena,
  är bara dåligt skämt i Heidelberg.

  Det är, som hörde jag prins Hamlet gäcka
  Polonius med molnens gyckelspel:
  ”Mig tycks det likna si så där en vessla
  – det ser mig ut att vara en kamel!”..”

 • NH: de flesta som jag pratar med via barnens föreningar och via andra engagemang är oerhört dåligt insatta i frågorna runt VSP.

  De som dock har satt sig in i frågan anser oftast att VSP är ett stort slöseri med pengar. Särskilt Västlänken. Många kan tänka sig trängselskatt, men bara i centrum, inte på genomfartslederna.

  Just det sista är något som man måste adressera i debatten.

  Flera som jag diskuterat Västlänken med har själva räknat på massorna som skall flyttas och betongen som skall gjutas och deras slutsats likväl som min blivit att det är ett rejält miljöförstöringsprojekt.

  Sossarna och centern fick Västlänken, Miljöpartiet och Vänsterpartiet fick tullarna och de borgerliga fick Marieholmstunneln. På detta bakade man sedan in Hisingsbron och bussfiler och slutresultatet blev en röra som ingen tar sig ur…