Ostindiefararen Götheborg billigare och värdefullare än fontäner

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet om att rädd Ostindiefararen Götheborg. Vi skriver:

Kommunfullmäktige i Göteborg borde inse vikten av att ha kvar Ostindiefararen Götheborg både som en turistmagnet och som god PR för staden vid besök i andra länder.

Vägvalet har lämnat en motion till fullmäktige om att staden ska fullfölja sitt engagemang för Ostindiefararen Götheborg, samt att tillse så skeppet ingår i planen för jubileumsåret 2021.

Det symbolvärde som skeppet bidrar till är en viktig del av stadens historia samtidigt som skeppets framväxt visar på det engagemang som göteborgare kan åstadkomma tillsammans.

För stadens image är Ostindiefararen både billigare och värdefullare än plaskdammen man tydligen var helt ovetande om att kommunen spenderade många miljoner på nedanför Götaplatsen.

Läs hela debattartikeln här.

File:Ostindiefararen Götheborg vid Stenpiren.jpg

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Göteborgarna är stolta över fartyget. Det står för en hyllning till den tid och kunskap som varit
    Behåll skeppet i Göteborg

  • Göteborg är ju en sjöfartsstad och Sveriges största så att ha fartyget som en representant för Göteborg ser jag som en självklarhet.

  • Göteborg har varit en sjöfartsstad, men numera verkar det som om många av våra politiker skäms för detta utan allt skall städas bort och bostäder skall byggas så nära vattnet att det stoppar framtida sjöfartsalternativ. Och Ostindiefararen är därmed ett dåligt samvete för dem.

    Ibland så känns det som om målsättningen är en stad som mera liknar Fritz Leibers Metropolis där medborgarnas rörlighet begränsas till ett litet område än en stad som har variation mellan bostäder, grönområden, öppna ytor och kommunikationer som gagnar medborgarna och besökarna.