Ove Bregeus – kandidat #9

Ny kommunal organisation – Stadsdelsnämnder ska avvecklas

Idén med stadsdelsnämnder var ett hugskott som syftade till att införa en form av ”närdemokrati”, men så har det inte blivit.

Nämnderna tillsätts centralt, budgeten bestäms centralt och medborgarnas möjlighet att påverka är minimal. Situationen har visserligen förbättrats sedan antalet nämnder begränsats till 10, men man saknar fortfarande de samordningsfördelar som fanns med de centrala nämnderna. För att lösa samordningsproblemen inrättades i stället tresursnämnder med övergripande ansvar. Beslut har även fattats om centrala förvaltningar för skolor och förskolor.

Vägvalet vill därför ombilda de nuvarande stadsdelsnämnderna till sociala distrikts-nämnder och samordna resursnämndsfunktionerna i en Social centralnämnd. Det innebär inte att verksamheterna uti stadsdelarna ska läggas ner, utan att de ska fortsatt vara kvar och verka ute i områdena.

Läs mer om vår partipolitik i vår budget.