Över tusen personer slöt upp vid dagens demonstration

Idag kl. 12.00 på Götaplatsen hade Maria Berjaoui och Anders Rosenqvist uppmanat till demonstration för folkomröstning. Och här vill jag betona: en demonstration för en folkomröstning.

Över tusen personer närvarade under en mycket stillsam men ändå väldigt engagerad manifestation om att en folkomröstning är ett måste för att återupprätta demokratin i Göteborg. Polisen uppskattade antalet personer till ca 1200 personer vilket kan jämföras med Socialdemokraternas 1:a maj tåg där uppslutning varit runt 1900 personer. Men om vi håller i åtanke att 1:a maj tåget organiseras av en rutinerad S-organisation som har det som tradition så var dagens demonstration mer än lyckad. Idag fick vi också se att det var långt ifrån enbart s.k. vita medelålders män som var engagerade. Det var en blandad publik bestående av barnfamiljer, äldre, invandrare, barn, ungdomar, kvinnor, män etc. Ja, alla typer av människor i ett samhälle och en stad. Och i talarstolen återfanns två kvinnor. Maria Berjaoui, arrangör av demonstration och Gun Fernqvist från Motormännen.

Maria Berjaoui inledde med att välkomna alla som är för demokrati, oavsett om man stod på ja- eller nejsidan.

Enligt GP sa Berjaoui:

“Folkinitiativet måste tas seriöst. Nu sätts demokratin på prov. Jag vet att det bland oss finns de som är för trängselskatt och er vill jag tacka särskilt för att ni är här och stödjer demokratin.”

Och Gun Fernqvist sa:

“Vi vill se en folkomröstning för rättvisans och demokratins skull. Låt oss rösta!”

Till sist intog Andreas Rosenqvist talarstolen och efterlyste demokrati i Göteborg. Han berättade hur flera företag inte vågar ställa upp och tala om vad de tycker med rädsla för repressalier. Ska det vara så undrade han?

Nyckelordet idag var orättvisa.

Ingen från de etablerade partierna syntes till på demonstrationen. Inför demonstrationen hade jag en twitterkonversation med Ulf Kamne (MP) om han skulle närvara på demonstrationen. Detta eftersom Miljöpartiet skriver följande i sitt partiprogram:

“När stora och viktiga beslut fattas bör alla få delta. En beprövad form för detta är folkomröstningar.”

Det beklämmande svaret jag fick från Kamne (MP) var följande:

“Nej, det är för mycket Nej till trängselskatt för att jag ska vilja gå med. Men kanske kommer jag och räknar…”

Det var synd att han inte kom och räknade in de över tusen personer som närvarade.

Läs följande artiklar på ämnet:

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar