Överklagat beslut om trängselskatt till Länsrätten

Idag lämnade vi in en överklagan till Länsrätten i Göteborg mot beslutet som kommunfullmäktige tog den 28 januari 2010. Överklagan grundar sig på att Göteborgs kommunfullmäktige brutit mot flera viktiga lagparagrafer i kommunallagen.

Göteborgs kommunfullmäktige

1. har överskridit sina befogenheter då man beslutat över något som staten endast får göra.
2. har inte kommunicerat med sina medlemmar och försöker påtvinga dem den felaktiga skatten.
3. har överskridit sitt kompetensområde eftersom beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen.
4. har beslutat om införandet av en statlig skatt.
5. särbehandlar Västra Götalands regionens och Göteborg kommuns medlemmar trots att detta inte är tillåtet.
6. har inte berett ärendet i enlighet med kommunallagen eftersom korrekta beslutsunderlag med kostnadskalkyler eller andra ekonomiska underlag inte tycks existera.

Överklagan i sin helhet finner ni nedan:

Överklagan mot trängselskatt i Göteborg
Bilaga 1, 2 och 3
Bilaga – Beslutsunderlag för trängselskatt

Theo Papaioannou och Håkan Andersson
info@nejtrangselskattgbg.se

Lägg till en kommentar

 • Mycket bra överklagan!
  Via email har jag varit i kontakt med Göteborgs Trafiknämnd och en ledamot i nämnden svarar att han inte vet mer om trängselskatterna än vad som står i GP. Beredningen av hela ärendet är under all kritik.
  Jan Hallberg (M) skriver till mig i ett email att det inte alls handlar om trängsel, utan enbart om finansiering. Vissa politiker är i alla fall ärliga om den saken.

 • Tack för ert engagemang! Det blir dessutom alldeles tydligt att det inte alls är frågan om någon trängsel, se bara på förslaget runt Backa, det verkar som om vi som bor på Hisingen ska straffas? Jag har inte märkt av någon nämvärd trängsel exempelvis runt Wieselgren. Man kanske inte tror att det bor folk på Hisingen utan att det enbart finns företag?Trodde att man vill åt älvförbindelserna i det här förslaget.

 • Denna helt tokiga idén om att införa trängselskatt i GBG…idioti!
  Det räcker med alla dom olika skatter vi redan betalar.
  Ta bara den skatten vi betalar för bilen…har man betalt den har man rätten att köra på alla vägar! Varför då en skatt till?!

  Och var försvann folkomröstningen?! Det är ju ändå dags för politikerna att sluta se det enorma pengabegäret och istället satsa på oss ”vanliga”.

  Så mitt svar är: NEJ till trängselskatt

 • Nu är det faktiskt så att det råder total enighet hos alla Göteborgs politiker om det här. Rent strikt kan man m.a.o. säga att detta är folkviljan. Att då ställa sig upp och protestera mot folkviljan är fullständigt meningslöst även om tanken kan vara god. Det är bestämt att detta skall införas, folkviljan genom ett val med val av politiska representanter har gjorts. Att man nu ändrar sig i efterhand som väljare är rent ut sagt fel.

  Herr Hallberg förklarar tydligt att detta inte handlar om trängsel utan inkomster. Det förslaget som ligger ger enl. vad jag har sett en inkomst som väger upp den höga kostnaden för drift/installation/amortering/ränta på investeringen. Ett visst överskott kan man räkna med över tiden när systemet är intrimmat men det handlar inte blygsamma summor. Det säger sig själv att detta inte kommer hålla för en granskning, det är ekonomiskt oförsvarbart att genomföra den liggande planen.

  För att få ekonomi i detta så borde priserna per passage vid rådande system minst dubbleras, helst tredubblas. Först då kan vi se en större mängd intäkter. Fokus borde ligga på att beskatta hisingsborna samt genomfartsleder inkl. Angeredsbron och Jordfallsbron vilket Kungälv har visat sig vara väldigt positiv till. Ale kommun har också en stark majoritet för regionala och lokala trängselskatter. Om de ekonomiska målen skall uppfyllas så krävs det att vi håller en hög utnyttjandegrad på systemet med hög trafik. Detta kommer att lösa sig initialt genom den låga kapciteten på kollektivtrafiken. Det ligger dessutom helt i systemets intresse att kollektivtrafikens utbyggnad inte ökar tillgängligheten till rutter som ligger inom avgiftsstråken. Kollektivtrafiksatsningar är faktiskt kontraproduktiva till systemet. Skulle vi som många säger är målet komma upp i 40% trafikandel på kollektivtrafiken så skulle intäkterna ifrån systemet sjunka varpå en prisjustering uppåt blir nödvändig.

  Det är ett faktum att liggande förslag inte är ekonomiskt försvarbart och att det kraftigt kommer att revideras framöver mycket i linje med mina observationer och rekommendationer.

  Faktum är att den politiska majoriteten är enig, oppositionen är enig om att detta är något som skall införas och har folkets förtroende visat genom ett val.

  En avgift på 60-80 SEK/passage och ingen maxgräns är det enda som kommer att fungera med nuvarande förslag för att komma i närheten av de överskott som efterfrågas. En låg takt på kollektivtrafikutbyggnaden är dessutom avgörande för framtida inkomster ifrån systemet.

  Förslaget är självklart upp åt väggarna fel och jag hoppas ni förstår att jag stödjer er full ut men det här är vad vi har att spela med i en så liten stad som Göteborg med primärt jobbpendlare som till största delen är beroende av bil.

 • Heder åt er som gör detta! Göteborgs poliktiker och GP(!) försöker uppenbart tiga ihjäl detta. Tack för att ni agerar!

 • DK: Jag förstår inte riktigt? Vad är din slutsats?

  Du är emot trängselskatt, men förordrar höjd taxa?

  Det håller inte för en granskning, men det är ingen idé att avslöja det?

  Förklara gärna!

 • Mycket bra att ni överklagat. GP skriver minsta möjliga, men det nämndes i Västnytt och GT skriver om det. Politikerna tiger och svarar inte på sina bloggar, det är märkvärdigt tyst om denna för regionen stora fråga.

 • Jag tycker att nån (inte jag) borde syna den här västlänken som politikerna så gärna vill ha. 20.000.000.000 ska den kosta. TYP. lägg på 5-6 miljarder så får vi nog rätt pris. Är det värt ca 20-25mjdr för en tunnel? Är det inte bättre att flytta Centralen då? Bygga en ny “state of the art” supermodern station i typ Olskroken/Gårda/Liseberg för 5 miljarder istället. Så slipper vi biltullarna. Men även om dom startar biltullarna så kan dom ju finansiera gratis kollektivtrafik istället! Man undrar hur folk tänker ibland…..

 • Hej Robert!

  Jag tror inte politikerna vill ha gratis kollektivtrafik och det av den enkla anledningen att varje resa “går med förlust”, eftersom biljettpriset bara är en del av kostnaden. Dvs ju fler som åker kollektivt desto mer måste kommunen/regionen hosta upp med bidrag till kollektivtrafiken. Pengar som de inte har. Ju fler som åker kollektivt, desto färre åker bil. Och ju färre som åker bil, desto mindre får de in i trängselskatt. (För att inte tala om att trängseln försvinner!)

  Om jag förstått saken rätt beräknar de att dubbelt så många kommer att åka kollektivt (40% istället för 20%) inom regionen efter att biltullarna införts. I grova drag skulle det alltså behövas dubbelt så många spårvagnar, bussar & pendeltåg om 3 år! Tillåt mig tvivla på att de ens planerar för detta. Folk skall alltså stå som packade sillar på bussarna. Att det inte finns kapacitet för två gånger så många spårvagnar i Brunnsparken/Centralen är helt tydligt.