2010-02-10 – Överklagat beslut om trängselskatt till Länsrätten

Idag lämnade vi in en överklagan till Länsrätten i Göteborg mot beslutet som kommunfullmäktige tog den 28 januari 2010. Överklagan grundar sig på att Göteborgs kommunfullmäktige brutit mot flera viktiga lagparagrafer i kommunallagen.

Göteborgs kommunfullmäktige

1. har överskridit sina befogenheter då man beslutat över något som staten endast får göra.
2. har inte kommunicerat med sina medlemmar och försöker påtvinga dem den felaktiga skatten.
3. har överskridit sitt kompetensområde eftersom beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen.
4. har beslutat om införandet av en statlig skatt.
5. särbehandlar Västra Götalands regionens och Göteborg kommuns medlemmar trots att detta inte är tillåtet.
6. har inte berett ärendet i enlighet med kommunallagen eftersom korrekta beslutsunderlag med kostnadskalkyler eller andra ekonomiska underlag inte tycks existera.

Överklagan i sin helhet finner ni nedan:

Överklagan mot trängselskatt i Göteborg
Bilaga 1, 2 och 3
Bilaga – Beslutsunderlag för trängselskatt

Theo Papaioannou och Håkan Andersson