P4 – Ingen folkomröstning om trängselskatt

Igår hade ett Radio P4 i Göteborg ett reportage om att det inte kommer att bli en folkomröstning i höstens val vilket (SD) motionerat om. Politikerna i kommunledningen har ännu inte sagt nej, men på grund av deras förhalning av ärendet kommer inte nödvändiga beslut att tas i tid så att en folkomröstning kan hållas på samma dag som valet i höst. Vägvalet delar inte på något sätt (SD):s övriga politik, men det är anmärkningsvärt att kommunledningen medvetet drar ut på tiden för denna begäran som gjorts i kommunfullmäktige.

Anneli Hutlhéns försök till att förklara fördröjningen med att kommunledningen vill formulera sig genomtänkt är inte heller acceptabel.

“Vi vill kanske uttrycka oss på ett sätt som upplevs seriöst och inte bara som att det här kastar vi bort.”

Socialdemokraterna har tagit tillbaka den utlovade folkomröstningen och anser att detta är befogat eftersom det ur deras mening nu är ändrade förutsättningar. Vi har alltsedan debatten startats efterlyst vilka dessa förutsättningar är, men vi får inga svar. Det enda som politikerna yttrat är att regeringen ställt krav om medfinansiering och då har vi efterfrågat alternativa finansieringsmöjligheter utan framgång.

Att nu inför valet försöka dra ut på tiden för att säga nej till en folkomröstning är endast taktik för att slippa ta debatten om trängselskatten som man försökt tysta ned. Att det är (SD) med sin kontroversiella politik som lämnat en motion om folkomröstning  – med endast 1 av 81 mandat i kommunfullmäktige  – passar kommunstyrelsen alldeles utmärkt för att motivera ett nej till en folkomröstning.

Om Vägvalets namninsamling för en folkomröstning får ihop 5 % av de röstberättigade i kommunen måste kommunen behandla frågan och det blir ett större tryck på våra folkvalda politiker, eftersom det då är folket i Göteborg som kräver en folkomröstning och inte (SD). Hjälp oss därför alla ni som inte vill ha trängselskatt genom att skriva på Vägvalets namnlistor och gärna även rösta på oss för att skapa motvikt i frågan. Eftersom samtliga övriga partier i Göteborg vill införa trängselskatten är Vägvalet väljarnas enda alternativ som inte redan prövats i fullmäktige.

Politikerna försöker redan nu påskina att frågan är utagerad, men det är den inte. Alla politiska beslut kan förändras av framtida majoriteter, annars hade vi inte haft demokrati i Sverige. Om Vägvalet får tillräckligt med mandat, tvingas de andra partierna i kommunen att agera annorlunda i frågan.

Rösta på Vägvalet i höst!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Hej!
  En MYCKET intressant kommentar till detta inlägg är den intervju som radions P4 hade i söndags (23:e maj vid 12.45-tiden) med Mona Sahlin. I intervjun så diskuterades “Förbifart Stockholm”, ett mycket stort infrastrukturprojekt i den regionen. Mona säger då så här:
  -“Förbifarten skall stockholmarna till 80% betala själva med tränsgselavgifter. Det är väl inte orimligt att man själv får var med och rösta om det.”
  SAMT
  -“Det är också en fråga som är lämplig att lösa för Stockholmarna själva – det tycker jag verkligen!”

  HUPP! Man häpnar, medborgarna i Stockholm får alltså vara med och tycka till (de fick ju dessutom rösta om den första trängselskatten) enligt de rödgrönas statsministerkandidat, men på lokal nivå i Göteborg skall vår egen Annelie Hultén förvägra oss Göteborgare samma sak! MYCKET anmärkningsvärt!

  Länk: http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=2380577&codingformat=.m4a&metafile=asx
  Drygt 16 minuter in i denna fil finns Monas uttalande.

 • Fredrik: Ja, man kan ju inte annat än häpna över hur man i Göteborg resonerar. Total överkörning kallas det…

 • Nu så fick inte stockholmanra rösta, för de röstade emot men skiten blev av ändå. Hela iden med att folkomrösta är att det tas hänsyn till utslaget annars kan det kvitta.

  Personligen skulle jag hellre se en omröstning om västlänkens vara eller icke vara. Att betala “trängselskatt” för nya älvförbindelser kan jag köpa men inte att lägga 20 miljader på järnväg som jag aldrig kan eller vill utnytja när jag åker bil och betalar för det.

  min poäng är att en ja nej omröstning om trängselskatt blir fel för då kan alternativet vara att de inte bygger vägarna.

 • I Stockholms kommun röstade 51,4% för trängselskatt och 45,8% röstade nej.

  Men om man räknar in alla de övriga kommunerna runtomkring som också folkomröstade i frågan så vann Nej-sidan med mycket stor majoritet. I de andra kommunerna var Nej-procenten mellan 54,1% och 70,4%.

  Läs mer här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkomr%C3%B6stningen_om_tr%C3%A4ngselskatt_i_Stockholm#Valresultat_i_folkomr.C3.B6stningen

  Att folk som bor centralt i innerstan och ständigt har tillgång till bra kollektivtrafik röstar Ja till att slippa bilar är kanske inte så konstigt. Och att de som bor i förorter och är mer beroende av bilen och åker längre sträckor varje dag röstar Nej är inte heller förvånande.

  Och att kommunpolitikerna i Sthlm valde att bara se till det valresultat som stödde deras egen linje i frågan (och ignorerade alla andra) är som det brukar vara. Ändamålen helgar medlen.

 • Att bara räkna stockholmskommun är som att bara stockholmare skulle få rösta i riksdagen, “för den ligger ju i stickholm”.

 • På sätt och vis kan man ju säga att Göteborgs kommunfullmäktige gjort likadant, dvs man har ensidigt fattat ett beslut om trängselskatt utan att tillfråga eller försöka komma överens med kranskommunerna. Ett beslut som sedan i varierande grad drabbar även kranskommunernas invånare utan att de har någon möjlighet att påverka beslutet och i många fall heller inte har något alternativ till bilen.

 • Håkan: Göteborgsregionens kommunalförbund, där 13 kommuner ingår, har, med undantag av moderaterna i Mölndal, ställt sig bakom paketet, inklusive trängselskatter. Det framgår av protokoll från kommunalförbundets möte i december 2009.