P4 – Ingen folkomröstning om trängselskatten

I ett reportage från den 11 juni i P4 kan man läsa att kommunstyrelsen tagit beslut på att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om folkomröstning som SD föreslagit. Vi har tidigare skrivit ett debattinlägg om varför kommunstyrelsen bordlade ärendet den 22 maj.

Anneli Hulthéns försökte då att förklara fördröjningen med att kommunledningen ville formulera sig genomtänkt.

”Vi vill kanske uttrycka oss på ett sätt som upplevs seriöst och inte bara som att det här kastar vi bort.”

Nu har beslutet tagits och som ni märker har det passerat näst intill obemärkt i media. Anneli Hulthéns påstående om att formulera sig seriöst var tydligen tomma ord.

I protokollet kan man läsa följande:

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Protokollsanteckning
Representanterna från FP, M och KD antecknar som yttrande en skrivelse av den 9 juni 2010.

Läs protokollet i sin helhet här.

Är detta Anneli Hulthéns uppfattning om att vara seriös och inte kasta bort förslaget?

Vägvalet
Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar