P4 – Vändslinga istället för Västlänk

Idag rapporterar P4 Göteborg att Lennart Duell, ersättare för Folkpartiet i kommunfullmäktige i Göteborg, uttalat sig om att beslutet om Västlänken, en järnvägstunnel under centrala Göteborg, har kommit alldeles för snabbt.

På frågan om att partierna ju är överens svarar Lennart Duell (FP) följande:

“Nej, det är väldigt många som undrar om detta verkligen är rätt. Däremot är frågan känslig beroende på att det gjordes väldigt snabba överenskommelser och då får man leva med att debatten kommer efter istället för före besluten.”

“Beslutet gällde ju trängselskatten och på det viset tänkte man inte på att man också tog beslut om vad skatten skulle användas till. Den debatten fanns ju inte eftersom alla vara glada över att bli av med trängselskattfrågan och glömde om det var rätt användning av pengarna.”

Det här är överensstämmer också med Vägvalets åsikt om att överväga om alla projekten är nödvändiga och att man bör utvärdera varje projekt för sig. Det bekräftar även det som Vägvalet hela tiden påpekat, nämligen att beslutet har tagits alldeles för fort. Att debatten kommer i efterhand är ytterligare ett tecken på att man förhastat sig.

Lennart Wassenius, som vi tidigare skrivit om här på bloggen, har föreslagit en billigare lösning i form av en pendeltågsslinga på centralen för 3-4 miljarder i stället för 20.

Det är tydligt att man nu börjar fundera på om Västlänken är genomtänkt och Vägvalets ansträngningar att skapa debatt har faktiskt hjälpt till i och med att representanter i de sittande partierna nu öppnar upp för frågan. Vi har också påpekat att det är oerhört konstigt att beslutet om trängselskatt togs på felaktiga grunder och att Västlänken endast har använts för att legitimera trängselskatten. För om man istället skulle bygga vändslingan för 3-4 miljarder, behövs då verkligen trängselskatten?

Vägvalet
Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar

 • “Det goda bör ej vara det bästas fiende.”
  Tidsaspekten är avgörande för Västlänkens realiserande. Driftstarten
  blir troligen först efter år 2030 och då uppnås ej målsättningarna år 2020 0ch 2025 om 40 % kollektivresande.
  Redan inom en 5 årsperiod kan man åstadkomma vändslinga eller spårviadukt Olskroken- Almedal till en kostnad av 2 Md.
  Satsningar bör istället göras på dubbelspår Gbg – Borås och Gbg- Uddevalla.
  Dubbelspåren till Kungsbacka och Alingsås måste troligen kompletteras.

 • Det behövs framför allt stora extra satsningar på kollektivtrafiken för de bilister som på grund avträngselskatten tvingas ställa bilen och i framtiden måste åka kollektivt. Men finansieringen saknas förstås. Behoven är många, men trängselskatt och Västlänk löser inga problem alls. Istället skapar de nya behov som det inte finns pengar till. Hur ska det lösas? Fler skattehöjningar? Återigen ställer jag frågan: Hur mycket kan man höja skatten?

 • Alf, nej det är omöjligt eftersom banorna genererar trafik som överskrider Gårdatunnelns kapacitet. Vi måste öka kapaciteten genom göteborg helt enkelt. Annars ges ingen 100% nytta av de dragningar du föreslår – även om de naturligtvis skall genomföras på sikt.

 • “på grund avträngselskatten tvingas ställa bilen och i framtiden måste åka kollektivt”

  Ännu mer skitsnack. Ingen blir tvingad! Däremot kan trängselskatten påverka vissa att ta bussen, cykeln eller gå. Sannolikt kommer de med tiden också tycka det är mer bekvämt. Och det är det senare som är utmaningen – att göra det attraktivt.

  “Behoven är många, men trängselskatt och Västlänk löser inga problem alls.”
  hahahaha

  “. Istället skapar de nya behov som det inte finns pengar till.”
  …och det gäller inte biltrafik då heller? hahahahah

 • Karl: “hahahahah”

  Hur gammal är du egentligen? Precis om Theo skrev tidigare, presentera dig! Troll är inte välkomna att kommentera.