Theo Papaioannou – kandidat #5

Stadsbyggnad Utvecklingen av bostadspolitiken ger en skrämmande bild av den sociala segregationen i Göteborg. Vårt flyttningsnetto visar att inflyttningen domineras av lågavlönade, samtidigt som de mer välavlönade...

Låt ungdomarna påverka politiken

“Vägvalet vill att ungdomars åsikter ska bli en del av vår beslutsprocess och att ungdomars frågor blir lika viktiga för staden som alla andra frågor, skriver Anders Torwald (VägV) och Frida Westler (VägV).”...

Marie-Louise Bergström – kandidat #4

Trygghet Många människor upplever otrygghet i Göteborg. Inte minst upplever man detta på spårvagnar och bussar, samt vid hållplatserna. I kollektivtrafiksystem, som är ett regionalt ansvar, finns redan...

Martin Forsell – kandidat #3

Fler småhus i Göteborg Efterfrågan på småhus är stor och i dag förlorar Göteborg skattekraft till kranskommunerna eftersom det råder stor brist på byggklara småhustomter. Vi vill att tomtkön återinförs. Att kommunen...

Catarina Pettersson – kandidat #2

Förbättra medborgarinflytandet Medborgarinflytandet i Göteborgs Stad måste förbättras. I ett modernt samhälle ska demokratin utgå från medborgarna och politiken ska spegla deras vilja. Vägvalet vill involvera...

Claes Westberg – kandidat #1

Bevara cityhandeln i centrum City i Göteborg är utmanat. Cityhandeln riskerar att försvinna och unika miljöer som Saluhallen och Feskekôrkan är hotade. Genom att inte bygga Västlänken skulle förutsättningarna för all...

Behandla Göteborgs siluett varsamt

Vi vill att Göteborg förblir en stor småstad, inte en liten storstad. Göteborg ska inte förvandlas till en Manhattankopia. De planer som finns på Region City kommer att medföra en helt ny silhuett för Göteborg. Ett...