Partiet Vägvalet konstituerat

Nätverket för Nej till trängselskatt  i Göteborg har bildat partiet, Vägvalet, som kommer att ställa upp i kommunvalet i Göteborg 2010. Vi vill att befolkningen i Göteborg ska få ett alternativ som de kan lägga sin röst på då övriga partier mer eller mindre har vänt sina väljare ryggen i denna fråga. 

Vägvalets mål och syfte är att i form av enfrågeparti häva beslutet om trängselskatter i Göteborg. Om partiet blir invalt till kommunfullmäktige är partiets främsta prioritering frågor avseende infrastruktur. 

Trots att Vägvalet främst kommer att hantera frågor kring infrastruktur så tror vi att det finns ett intresse hos väljarna att rösta på oss då beslutet om trängselskatt kan komma att påverka oss i 25 år utan möjlighet till att riva upp förslaget. Möjligheten att backa ur förslaget genom sedvanlig demokrati då man som väljare kan påverka politiken vart 4:e år har därmed satts ur spel. 

Vi hoppas att Göteborgs befolkning är villiga att kämpa och ge oss sitt stöd i denna fråga. 

Anmälan till Valmyndigheten - Copyright Vägvalet

Theo Papaioannou
Ordförande interimsstyrelsen Vägvalet  

Håkan Andersson
Ledamot Vägvalet

info@vagvaletgbg.se
vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar

 • Min röst går till Er! Jag är inte imponerad av de politiker som styr Göteborg idag. Pariserhjulet var bottenappet. Hoppas vi blir många som röstar på Vägvalet.

 • Ni har min röst! Och jag ska göra allt jag kan för att värva väljare till partiet!
  Jag vet att ni är ett enfrågeparti, men det skulle ändå vara intressant att höra lite generella tankar i andra frågor, om ni har det. Bara så man vet vad man ska säga till folk när man ber dem rösta på Er.
  Heja heja hej!

 • Är inte vägvalet redan en etablerat parti?
  I Borås finns redan ett parti med detta namn, tror att de är lite avknoppning från kd.
  Således inget enfrågeparti, en konflikt?

  • Vägvalet finns i Borås kommun. Man kan skapa parti med samma namn så länge de verkar i olika kommuner. Således inga konflikter, detta är avstämt med valmyndigheten. För övrigt har vi inga som helst kopplingar till Vägvalet i Borås.

 • Hur skulle det vara om nån tog sig för att analysera vad som är orsak och vad som är verkan i detta med storstädernas trängsel?
  Politiker och företagsledare vill gärna ha det bekvämt och bo och jobba centralt, och trycker därför i symbios in allt fler arbetsplatser till centrum. Därför uppstår en stor trängsel bland alla de som (utan att kunna välja) tvingas resa in dit dagligen.
  För att lösa problemet tar makthavarna i samhället då till att bestraffa de som redan är drabbade av trängseln med en trängselskatt! Det är ju inte för nöjes skull alla tränger ihop sig i centrum.
  En trängselskatt är högst befogad, men då skall den drabba varenda arbetsplats i centrum så att det lönar sig att decentralisera verksamheten.

 • I allmänna val har alla myndiga medborgare rätt att rösta. I ert parti får bara den rösta vid årsmötet som godkänts av styrelsen. Dessutom måste du ha tillgång till dator med internetuppkoppling då årsmötet kan ske elektroniskt om ordförande så bestämmer.
  I allmänna val får alla röstberättigade röstkort och annan information om valet skriftligt, i ert parti sker den mesta kommunikationen elektroniskt.
  Det rimmar inte riktigt med min syn på allas möjlighet att delta i val på lika villkor som, enligt sätt att se det, är grunden för all demokrati.

 • Obs! att mitt inlägg inte skall tolkas som kritik mot att ni bildat ett parti, tycker att det är jättebra med engagemang, det borde finnas mycket mer av det, tycker jag. Ni har fått igång en debatt på många plan om detta, det är också jättebra, även om jag inte kommer till samma slutsats som ni.

 • Jättekul. Jag skulle gärna vilja se en deklaration i hur ni tänker agera i andra frågor. Kommer ni att ha ett upplägg som liknar piratpartiets?

 • Eva:Jag ser att du läst våra stadgar. Det är bra! Det borde fler göra, så kan vi förändra/förbättra dem när vi har vårt första riktiga årsmöte.

  Och nej, årsmötet kommer inte att vara “elektroniskt” utan ett helt vanligt möte med levande personer. Vi har inga intentioner att utestänga någon medlem från vare sig information eller beslut.

  Paragraferna om “elektroniska möten” är först och främst påkomna för att det ibland kan krävas snabba (styrelse)beslut och då är förstås kommunikation över nätet vida överlägset t.ex. Postverkets. Men det kan förstås lika gärna röra sig om att man pratas vid i telefon. Jag ser snarare att denna kanal för beslut kan ersätta täta veckoliga Arbetsskottsmöten (AU-möten). Vi ska ta till oss dina synpunkter när vi ser över stadgarna på åsrmötet och du är förstås välkommen att själva framföra dessa på årsmötet!

 • Eftersom jag inte delar er uppfattning om det här så lär jag inte dyka upp på något årsmöte. Jag tycker bara att det är lite lustigt att ni bildar ett parti för att ni tycker att demokratin brustit och så har ni antagit stadgar som gör att en del personer stängs ute från att delta. Det står väldigt tydligt i stadgarna att årsmötet kan ske elektroniskt om ordföranden så beslutar. Det står också att medlem blir du genom att godkänna stadgarna och betala medlemsavgift. Men för att bli medlem måste du också godkännas av styrelsen. Det brukar i andra sammanhang kallas för toppstyrning. Jag ser framemot att få ta del av era tankar hur ni tycker att infrastukturen skall finansieras.

 • Att olika alternativ står listade i stadgarna innebär ju inte att det “måste” gå till på det sättet. Som jag redan sagt kommer vi inte att ha “elektroniska årsmöten”. För min del kan gärna den ordalydelsen strykas.

  Likaså texten om att medlem måste godkännas av styrelsen. Har man betalt medlemsavgiften blir man förstås medlem.

  Stadgarna kommer säkert att ändras på årsmötet och jag ser inte punkterna som du tar upp som något svårt att revidera.

  I sammanhanget tycker jag det då är ett större problem att de etablerade partierna kan fatta beslut som strider mot vallöften och tidigare utfästelser. Deras stadgar är säkert jättebra, men det kan tydligen ändå bli helt fel. Således är stadgarna ett mindre problem. Det är mycket viktigare är att människorna i ett parti hyser respekt för de som valt dem.

  Som ett enkelt svar på din fråga bör infrastrukturen betalas av staten, precis om den gjort hittills.

 • Tack för klargörandet, visst är partiernas politik viktigare än stadgarna, det håller jag med om. Som sagt, jag ser framemot era vallöften så småningom. Det måste väl ändå innehålla lite mer än att säga nej till trängselskatter. Staten anser sig uppenbarligen i dagsläget inte ha råd att bidra med mer än 50%. Det finns nog ingen politiker i Göteborg som egentligen inte tycker att det borde vara mer men nu är det ju som det är. Vad är ert alternativ? Höjd kommunalskatt för göteborgare? Höjd skatt i regionen? Skall hela paketet skrotas?

 • Alternativet till trängselskatt kan ju vara att låta bli att bygga Västlänken, ett jättedyrt projekt för några km tågtunnel. Kanske skall man räkna på vad det skulle kosta att lägga stationen ett par km från centralstationen så slipper tågen gå in i säcken och man slipper gräva upp stan. Det finns ju utrymme för en större station men vändslingor o annat en bit ut mot Sävedalen. Det finns risk att Västlänken blir som byggandet av tunneln genom Hallandsåsen, dvs mkt dyrt o tekniskt svårt.

 • Nu handlar ju inte Västlänken om “ett jättedyrt projekt för några km järnvägstunnel” utan är en förutsättning för Götalandsbanans tillkomst.
  Var finns platsen för en station med vändslingor och annat i Sävedalen?

 • Man verkar ha tagit i över den finansiella förmågan när det gäller infrastrukturpaketet. Finns inte pengar så finns dom inte. Man kan inte sjösätta ett projekt och sedan höja skatter efterhand man behöver mer, när kosnader ökar, som de nästan alltid gör vid stora byggen.
  Sedan är det en stor svaghet att så mycket pengar försvinner när man bygger upp betalsystemet för trängselskatter, och alltså inte hamnar där man vill – till infrastrukturbyggandet. För att undvika att så mycket pengar försvinner på vägen är en höjning av kommunalskatten i så fall att föredra om man nu måste höja skatter övht.

 • Hej!

  Superbra att det finns några som tar strid i det här som , som vanligt är beslutat över huvudet på oss. Denna lilla stad, ska införa trängselskatt? Här kan man tydligen göra vad man vill med sina kommuninvånare. Har arbetat i städer med 10 milj invånare inom Europa! Då kan det var ok. Men i en småstad? för att man inte använt skatterna till att åtgärda det här tidigare. För 30 år sedan var det på tapeten att bygga ringlänkar etc.
  Vad har man istället gjort i den här staden? Ju byggt monument över sig själva.

 • Håller helt och hållet med flera ovanstående skribenter. Gällande den så kallade “tågtunneln” vet jag inte varför den över huvudtaget skall diskuteras.
  Bygg upp en ny “centralstation” med tåg och vägförbindelser öster om Partille för norr och söderifrån kommande tåg med anslutning mot den något större staden Stockholm.
  Bygg en dubbelspårig bana för snabbgående lokaltåg mellan denna centralknut och Göteborgs central med mycket täta avgångar.
  Bygg även ut motorvägarna parallellt, då slipper vi bl.a. genomgångstrafiken och de osande långtradarna från andra länder genom stadens centrum.
  Kostnaden blir ungefär detsamma och man behöver inte bekymra sig för ändamålet på många hundra år. Helst borde man avsluta nuvarande projekt “vägtunnelbygget” under älven också.

 • Hej

  Hur kan jag rösta på er som inte längre bor i Gbg utan i en kranskommun.
  Men jag jobbar kvar i stan och kommer att drabbas av avgiften då jag måste ta bilen till jobbet. Att åka kommunalt är uteslutet…tar ju evigheter med flera byten

 • Hej Ywonne!

  Det tråkiga svaret är att du inte kan rösta på Vägvalet om du inte är folkbokförd i Göteborgs kommun, eftersom Vägvalet bara är registrerat som ett kommunalt parti hos valmyndigheten. Att starta ett regionalt parti (eller ett riksdagsparti) hade inneburit oöverstigliga problem med att nå ut till folk och vi hade sannolikt inte lyckats få ut valsedlar till vallokaler (något vi måste fixa helt på egen hand som nytt parti) i hela Västra Götaland.

  MEN, med detta sagt, har vi ett samarbete med Sjukvårdspartiet, som ställer upp i regionvalet. I regionen är situationen precis likadan som i Göteborgs kommunfullmäktige; Samtliga partier i Regionfullmäktige har ställt sig bakom trängselskatten – förutom Sjukvårdspartiet. Och trafikfrågor blir allt viktigare även i regionen, så är man emot trängselskatten och bor i någon kranskommun till Göteborg kan jag rekommendera Sjukvårdspartiet.