Partiledaren har ordet

Vägvalet som parti är sprunget ur ett medborgarengagemang som uppstod då de politiska partierna valde att ignorera opinionen i trängselskattefrågan. I ett modernt samhälle ska demokratin utgå från medborgaren och politiken ska spegla deras vilja. Vi har breddat vår politik och står nu rustade för att bära din röst i valet 2018 även i andra frågor.

Vi vill involvera dig i Göteborgs och Västra Götalandsregionens framtid och därför har vi stort fokus på medborgarperspektivet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet.

Utmaningen som kommunen står inför är att leverera alternativ som många kan identifiera sig med. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad och region som vi vill att Göteborg och Västra Götalandsregionen skall vara. Vi får inte heller bara producera mängder av visioner som aldrig förverkligas. Vi måste skapa realistiska planer som är genomförbara inom överskådlig tid.

Vägvalet är ett parti som inte har några förpliktelser gentemot centrala partiledningarna. Vi står upp för de lokala frågorna i Göteborg och Västra Götalandsregionen och det du vill. Vi vill att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg, barnomsorg, hälso- och sjukvård ska vara likvärdiga var vi än bor.

Vi vill utveckla Göteborg och Västra Götalandsregionen tillsammans med dig!

Claes Westberg, partiledare Vägvalet