Poängcykling med Vägvalet

Den 11 maj kan du cykla med oss på en poängcykling på gamla Säröbanan. Starten går antingen från Linnéplatsen eller Askimsbadet och avslutas med picknick på Billdals stationsområde. Här kan du och barnen fika för en billig peng eller så har ni med er egen picknick. Längs med stråket finns tipsfrågor att besvara som är anpassade både till barn och vuxna. Den som vinner får biobiljetter.

Och när du ändå är här så passa på att prata med Vägvalets partiledare och kandidater om hur du vill påverka politiken i Göteborg, Västra Götalandsregionen och i riksdagen. Vi lyssnar.

Välkommen!

Dag: söndag 11 maj
Tid: kl. 10.00 – 14.00 (antingen från Linnéplatsen/Karamellbyrån eller Askimsbadet). Leta efter Vägvalets flaggor
Målgång: Billdals stationsområde

Vill du komma i kontakt med oss klicka här.

Lägg till en kommentar

 • Kommer det att finnas Röstsedlar till alla val i alla Vallokaler ?

  Eller måste man skaffa själv ?

  • Mörjos: Ja, i Gbgs kommun kommer alla vallokaler att ha alla våra valsedlar. Sedan kommer alla hushåll i Gbg och kranskommunerna att få ett utskick innan förtidsröstningen drar igång som bl.a. innehåller valsedlarna. Även i kranskommunerna tror jag vi kommer att distribuera valsedlar till vallokalerna.

 • En intressant aspekt på trafiksiffrorna som presenterades igår. Trafiken på infartslederna är nu större än innan TS infördes och då har man inte ens räknat med den led där trafiken ökat mest, dvs E45.

  Nu försöker man istället fokusera på att köerna är mindre tack vare utsmetningseffekterna av trängselskatten, men jag upplever inte att dessa finns kvar i någon större grad heller.

  Riktigt intressant är det dock att köerna på E6 norrut på eftermiddagen är värre nu än innan trängselskatten infördes. Detta beror på att fler åker Hisingsleden/Norrleden och att detta innebär att fler bilar skall flikas in under Angeredsbron.

  Noterbart är också att enligt lagen så får man bara ta ut trängselskatt för att minska trafiken, i så fall borde trängselskatt på infartslederna inte vara laglig eftrsom trafiken ökat där? Om man räknar med trafiken på E45 så är ju ökningen enligt prognos utan TS dessutom…

  Ombyggnationen av Lindholmsmotet blev ju inte så bra heller. Nu är det många gånger köer från Lindholmsallén genom viadukten och rondellen och ut i Kvillestaden och ut på Lundbyleden. Det gick ju an när det var köer och stillastående trafik som det var med trafikljusen, men nu står det stillastående bilar i ena filen och bilar som blåser på i 70km/h i den andra filen. Inte bra ur trafiksäkerhetssynpunkt.

 • Att det vi betalar extra skatt för är ökad trängsel borde börja framgå med önskvärd tydlighet nu. I princip lika trångt som innan på lederna, mer trängsel på vägarna/gatorna som inte är TS-belastade. Drastiskt ökad trängsel på gatorna I centrum och I kollektivtrafiken (dessutom har biljettpriset och skattesubventionerna behövt höjas mycket mer agressivt än tidigare år, sannolikt med följd att den höjning av region-skatten som politikerna hävdat orättvis och näst intill omöjlig som alternativt bekostande av VSP istället kommer behövas för att subventionera driften av kollektivtrafiken I TS efterdyningar). Det enda stället där trängseln minskat betydligt är I de nya busskörfälten I centrum. I många fall kör nämligen inte någon där överhuvudtaget längre, I bästa fall kör bussar men då är det glest mellan dem. Men det viktiga är väl att ingen bilist får köra där…

 • kan meddela att köerna på rv 40 från Mölnlycke och mot Göteborg oxå är längre nu än innan TS. detta är troligen en effekt av att många nu väljer att passera runt Göteborg från E20, via partille och det nya motet på rv40, å sedan vidare ner till kallebäck. problemet är att kallebäck inte kan svälja alla som skall söderut till E6 via de två rödljusen där och konsekvensen är långa köer i hela kallebäcksbacken…

 • Jag har tittat lite mer i rapportmaterialet:
  1) Trafikökningen på Jordfallsbron (överföring av trafik från E6 till E45) ligger på 38% på två år!
  2) Trafikökningen på E45 ligger på minst 25% på två år (14% och >10%, dock mätt på två olika mätpunkter)
  3) Totala kollektivtrafikresandet har på två år gått ned med 1%
  4) Intäkterna från trängselskatten ligger fortfarande under prognosen
  5) Det totala resandet på infartslederna har trots trängselskatten ökat
  6) På många vägar är det nu längre köer än innan trängselskatten
  7) i Praktiken så är det resor till och genom centrum som har minskat.

  Kan man påstå något annat än att trängselskatten är ett fiasko? Anledningen att man satte trängselskatt på genomfartstrafiken var ju att det var där det var trängsel, men den trafiken har ju inte påverkats av trängselskatten…
  …vilket borde innebära att trängselskatten i Göteborg är olaglig i sin nuvarande utformning på lederna, eftersom den inte lever upp till lagtexten som stipulerar att den i första hand skall vara till för att minska trafiken.

 • Erfarenheterna från andra städer som infört trängselskatt är att den totala trafikvolymen ökar, resorna blir längre och livsmönster underbyggs där den helt bilberoende stadsperiferin nyttjas mer. Syns tydligt för Stockholm när man tittar på försäljning av drivmedel såsom tidigare redovisats på denna blog. Trafiken I centrum minskar, vilket kan vara en vinst i en trafikinfarktdrabbad stadskärna utan andra möjligheter att förbättra framkomlighet. Men I en stad som Göteborg som knappt har någon trafik alls I centrum och redan innan dålig framkomlighet på helt konstgjord väg, och faktiskt skulle må bra av att fler körde i centrum, är det inte någon vinst. Handlarna skriker efter bättre tillgänglighet för bil för att på något sätt kunna konkurera med externhandlen. Men TS-pengarna används istället för att begränsa framkomligheten ytterligare och bygga fram köer som inte tidigare fanns I centrum. Butiksdöden I centrum tilltar och blir allt mer fokuserad på helgshopping. och för allt fler bara ett sällanbesöksmål bestående av krogar och events.

 • väldigt intressant statistik pacman!
  borde ju VV kunna använda som info nu under valkampanjen!!

  En kontrollfråga, det basuneras ju ut att TS är en succé, är det bara för att man mäter i snitten där det sitter en kamera, eller hur är det? Trafikverket tar alltså ingen hänsyn till ökningarna i Partille, E45, norra hisingen eller liknande?

  Hur kom du fram till resultatet -1% på punkt 3, dem.är ju långt ifrån det propagandamaskinen säger…

  //

 • Fredrik: Allt material finns på http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Vastra-gotaland/Vastsvenska-paketet/Utvarderingar-och-matningar—Vastsvenska-paketet/

  De flesta siffrorna kommer från materialet som publicerades 2014-05-06. Siffrorna med 10% ökning av trafiken på E45 ifjul kommer från: http://www.trafikverket.se/PageFiles/96354/skattning_av_trafikarbete_2013.pdf
  Den innehåller inte alla detaljer, men ger en fingervisning i alla fall.

  -1% på kollektivtrafiken hittar jag inte igen just nu (jag läste nog den siffran i en nyhetsartikel där man från Västtrafik[?] påstod att orsaken var den milda vintern), lägligt nog så verkar man inte jämföra med 2012 på just kollektivtrafiken i rapporterna…
  …men man kan ju ana detta i grafen på sidan 3 i denna rapporten: http://www.trafikverket.se/PageFiles/96362/rapport_uppfoljning_bil_kollektivtrafik_kvartal_%201_2014.pdf
  Det syns ju tydligt att kollektivtrafikresorna är färre i februari och mars i år än 2012.

  Jag tycker dock att det är riktigt spännande med trafikökningarna på E45, de är nämligen mycket större än vad som motiveras av den årliga ökningen och överflyttningen av trafik från E6 (när ombyggnationerna av E45 var klara). Det är snarare så att en del folk som åkte kollektivt under ombyggnationen av E45 nu tar bilen igen…

 • Kommer nu ihåg vart siffran -1% kommer ifrån. Den stod i Ulf Nyströms artikel i GPs papperstidning. Artikeln i papperstidningen var mycket längre och innehöll fler detaljer än artikeln på webben. Tyvärr hittar jag inte siffran -1% i något material, men som jag skrev så syns den indirekt i graferna som jag refererade till tidigare.