PM: Vägvalet lämnar interpellation angående stopp av Marieholmstunneln

På fastighetsnämndens möte den 29 april 2013 valde den rödgröna majoriteten att bodlägga ett ärende som handlade om fastighetsinlösen. Denna inlösen har direkt koppling till Marieholmstunneln vars kostnad uppgår till 4,2 miljarder kr. Den rödgröna majoriteten sa att skälet till varför Marieholmstunneln stoppades var för att finansieringen av det Västsvenska paketet blivit osäker.

Västlänken som är det mest dyraste och mest osäkra projektet i det Västsvenska paketet har kritiserats flera gånger av Riksrevisionen

Förra året i december 2011 kom Riksrevisionens rapport ”Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28)”. Då kritiserade Riksrevisionen att systemet med kommunal medfinansiering inte är effektivt. Det finns en risk att man inte satsar på de projekt som är bäst för samhället som helhet och att det blir dyrare totalt än nödvändigt.

Västlänkens olönsamhet stärktes ytterligare av Riksrevisionen i 2012 års rapport ”Statens satsningar på transportinfrastruktur – valuta för pengarna? (RiR 2012:21)”:

”En järnvägstunnel under Göteborg, som beräknas kosta 20 miljarder kronor att bygga. Här saknas information om nödvändiga tilläggsinvesteringar för att uppnå målen med Västlänken på mellan 20 och 35 miljarder kronor i beslutsunderlagen.”

Om vi summerar de skenade kostnaderna för Västlänken så är kostnaden för tågtunneln till Haga uppe i 62 miljarder kr.

Mot bakgrund av ovanstående ställer Vägvalet följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

 • Varför väljer du att endast stoppa vissa delar ur det Västsvenska paketet, såsom Marieholmstunneln?
 • När tänker du stoppa projekteringen av Västlänken?

Läs Riksrevisionens rapport här eller i dokumenten nedan.

Läs riksrevisorns, Claes Norgren, debattartikel i SvD ”Stor risk att pengarna satsas fel”.

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar

 • Ett litet förtydligande kanske kan vara på sin plats. Med ert sätt att räkna ingår i Västlänken också (minst, för jag förstår inte riktigt var ni hittar siffran 62 någonstans):

  Utbyggd av Kust-till-kustbanan till Borås.
  Fyrspår på Västkustbanan mellan Almedal och Lindome.
  Fyrspår på Västra stambanan mellan Sävenäs och Jonsered.
  Bangård i Mölndal.
  Planskild spårkorsning i Olskroken.

 • Hur menar ni med er interpellation, skulle kommunstyrelsens ordförande i Göteborg har makt att stoppa statliga investeringar?

 • @Jonas Du får lyssna på svaret när interpellationen kommer upp. Vi vill veta varför hon vill stoppa Marieholmstunneln men inte Västlänken, eller andra delar i paketet. Båda är statliga investeringar, men det kanske du har missat. Genom att inte gå med på fastighetsinlösen så bromsas genomförandet av Marieholmstunneln. Så nog kan hon påverka.

  Västlänken kostar idag i paketet 20 mdr kr. Tilläggsinvesteringarna 35 mdr kr. Räntor och indexering 7 mdr kr. 62 mdr kr.

 • @olle nu går du händelserna i förväg 😉 Vi vill höra från kommunstyrelsens ordförande varför hon väljer delar ur paketet.