PM: Vägvalet lämnar interpellation angående uppföljning av den interna kontrollen

Vägvalet skrev en motion i september 2011 där vi begärde att en extern oberoende kommission skulle granska Göteborgs Stad. Sedan dess har staden haft en granskningskommission som överlämnade sin rapport i somras 2013. Staden har även upprättat handlingsplaner, policys, riktlinjer etc.

Men efter Uppdrag Gransknings program så är det uppenbart att åtgärderna inte nått ut i organisationen och att något inte står rätt till i stadens bolag gällande kontrollfunktioner, interna rutiner, arbetssätt, ansvar med mera.

Mot bakgrund av ovanstående ställer Vägvalet följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  • Varför ser vi inget resultat av det arbete som gjorts av kommunstyrelsen?
  • Vad händer nu efter granskningskommissionens rapport? Hur har du tänkt följa upp kommissionens 10 råd och synpunkter?
  • Har du någon plan för att få ordning på oredan?

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Vägvalet valde även att tillföra 1,5 miljoner kr för gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten i stadens budget för 2014. Något granskningskommissionen efterlyste. Läs mer här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar