PM: Vägvalet lämnar interpellation om skolans budget

Efter ett antal artiklar i GP (under ämnet #dinskola) har det framkommit kritik från skolans rektorer. Det handlar om bland annat bristande kommunikation och dåliga budgetförutsättningar.

Ett av de mer allvarliga påpekandena är att den egna skolan till fullo inte uppfyller skollagens krav. Som det beskrivs ställs rektorerna inför ett dilemma att uppfylla budget och därmed sätta sig över skollagen eller också överskrider de budget och begår tjänstefel.

Det råder tveksamheter kring hur fördelningen görs till de olika skolorna. Det sägs att fördelningarna är baserade på lokalkännedom samt ekonomisk nödvändighet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

Hur ser du på att rektorerna tvingas välja mellan budget och skollagen?

Vad gör du för att stadsdelsnämnderna inte ska använda skolans resurser som en budgetregulator?

Utifrån vilka kriterier görs fördelningen till skolorna i Göteborg?

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar

  • I dagens GP (24/3) står det att “Ökad segregation oroar Hulthén”.

    Det känns som om hon kastar sten i glashus när en av grundorsakerna till segregation är en dåligt underhållen skola.