PM: Vägvalet lämnar remissvar gällande utbyggnadsplan, grönplan och trafikstrategi för Göteborg Stad

Göteborgs Stad har tagit fram förslag till tre strategiska dokument för stadsutvecklingen fram till år 2035. De dokumenten kallas för grönplan, trafikstrategi och utbyggnadsplanering. Vägvalet lämnar remissvar till Stadsbyggnadsnämnden, Park och naturnämnden och Trafiknämnden på dessa tre förslag.

Grönplan ger förslag till strategier för stadens park- och naturområden, trafikstrategin ger förslag till hur och vilken sorts trafik Göteborg ska satsa på och utbyggnadsplaneringen visar på var och i vilka områden staden vill att nya bostäder och arbetsplatser ska växa fram.

Läs mer på Göteborg Stads hemsida här.

Läs våra remissvar här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar

 • Intressant att ni i inledningen till svaret på utbyggnadsstrategin konstaterar att de som flyttar ut har högre inkomster än de som flyttar in och att befolkningsökningen är låg. Borde inte det leda till slutsatsen att vi bygger fel och för lite, att vi ska erbjuda något av det som den välmående medelklassen som flyttar härifrån kan attraheras av? Att vi ska bygga så att de som vill bo kvar i staden får möjlighet till det så att bostadsbristen kan lindras? Att vi borde bygga mer av den typ av stad som efterfrågas mest, dvs där priserna är som högst och köerna som längst. Inte att vi ska bygga mer gles förort som ni verkar förorda?

  • Jonas: Man kan säkert dra fler slutsatser av “att de som flyttar ut har högre inkomster än de som flyttar in” än de som du gör . En skulle kunna vara de som tjänar bra prioriterar andra saker än att vilja bo i Göteborg. En annan skulle kunna vara att det är mer attraktivt att flytta till en kranskommun med lägre kommunalskatt.

 • Lägre kommunalskatt, tro du på det själv? Största skatteskillnaden är till Partille med en skillnad på 1,16 till Partille, för en inkomst på 30kkr ger det en månadsbesparing på 350kr. Det motsvarar inte ens mellanskillnaden i periodkort för att åka inom Göteborg eller mellan Partille och Göteborg.

  Problemet är ju att Göteborg inte kan erbjuda attraktiva boendemiljöer till rimliga priser. Bygg mer av det som efterfrågas mest. Dvs den typ av stad som finns i Linnéområdet, Majorna, Vasastan, Kungsladugård mm. Att bygga mer av det som det redan finns gott om löser inga problem. jag tycker det är en utmärkt idé att förtäta i delar av Frölunda mm som ni föreslår. Men vi måste bygga rätt och bygga ihop den glesa staden. Det går inte att ha en sammanhållen stad med stora öde centrala ytor som Frihamnen, Nedre masthugget, Skeppsbron mfl.

  • Jonas: Om du till varje pris vill propagera för dina åsikter föreslår jag att du gör det på andra ställen. Vägvalet ser inget egenvärde av att Göteborg ska växa till varje pris. Du har lätt för att kritisera Vägvalet samtidigt som sittande majoritet drivit staden i tjugo år och – som det verkar – inte lyckats med det du förespråkar. Var byggs det till exempel nya lägenheter i dag till “rimliga priser“?

  • Jonas: Angående kommunalskatt: Ja, varför skulle jag säga saker som jag inte menar? Räkna upp lönen några tusenlappar, lägg därtill att familjen har två sådana inkomster och vi närmar oss en tusenlapp per månad och familj. Lägg därtill en helt annan boendemiljö (nära till naturen t.ex.) än den du förespråkar (alla ska trängas på liten yta i en stor stad), så tror jag många frivilligt väljer att bo utanför stan. Ser varken något dramatiskt i, eller konstigt med att folk gör sådana val.

 • Att fundera på att flytta ut – ja, det är i så fall för att slippa känslan av trångboddhet och få utrymme att förverkliga sig själv.

  Eller som en kompis uttryckte det – det är självklart att barn skall ha ett klätterträd. Bor man nära naturen finns det mycket man kan pyssla med helt gratis.

 • Var är priserna på bostäder högst? Knappast i kranskommunerna. Varför ska vi förneka folk möjligheten att få bo där de tycker det är mest attraktivt? Den täta staden går faktiskt att bygga ut, det går att kopiera det koncept som gör att många vill bo i t.ex. Linné eller Vasastan.

  Angående inkomstskatten, två inkomster betyder väl bara två som ska pendla och dubblerade pendlingskostnader (i de flesta fall). Så det är väl knappast ett argument. Och även om vi dubblar inkomsten till 60kkr (inte många som har den inkomsten) så blir det inte så där värst mycket pengar över efter att ökade pendlingskostnader ätit upp skattesänkningen. Observera att om man sedan börjar räkna på andra kommuner än Partille så minskar skatteskillnaden snabbt.

  • Jonas: Jag vet inte riktigt vad det är du försöker bevisa med dina räkneexempel. Om du tror att folk bosatt sig utanför Gbg bara för att det inte funnits bostäder åt alla här, tror jag du lurar dig själv. Alla vill inte bo i centrala stan, alla vill inte bo på landet. Folk har olika behov och önskemål. Och jag förstår fortfarande inte vad det är för egenvärde med att tömma kranskommunerna på folk och att flytta alla som bor där in till stan. Tror du själv på den utopin?

 • Har inte påstått att jag vill tvångsförflytta någon från förorterna. Vad jag tycker är att vi, i Göteborg, ska bygga det som efterfrågas mest i Göteborg. Dvs den täta staden typ Linné. Jag är fullständigt övertygad om att det idag finns fler som vill bo i sådana områden än det finns tillgång till bostäder i dom. Ändå byggs det inte vidare och VV föreslår att vi ska bygga en gles stad istället.

  • Jonas: När sa jag att du ville tvångsförflytta folk?
   Var har vi föreslagit att vi “ska bygga en gles stad“? Tycker du har en klar agenda när du istället borde angripa de partier som har makten.

 • Göteborg bygger vidare på många ställen – men mest på Hisingen.

  Och det går fortare att resa från Komettorget till Drottningtorget än det går från Pölsebo (där mycket nytt byggts senaste tiden), trots att det är halva avståndet till Drottningtorget från Pölsebo jämfört med Komettorget.

  Jag har inga problem med att man bygger, men det behöver finnas variation. Alla gillar inte att bo trångt och tätt.

 • När det gäller trafikstrategi så anser jag att den baseras dessutom på Västlänken som någon form av “magisk lösning” på alla problem, men om nu den inte genomförs så kommer också resten av planen att hamna i kategorin icke-relevant.

  Tyvärr har man inte belyst alternativen nog väl utan varit väldigt fokuserade på just Västlänken enligt John Rignell (F.d. vice ordf. i Byggnadsnämnden).

  Med dagens debattartikel i GP av Peter Esaiasson och Mikael Gilljam verkar det som om man dessutom försöker att slå ner rapporten “Tillitens Gränser” till att vara otillräcklig och baserad på felaktiga grunder. För egen del anser jag att den rapporten är en bra början men att den visar att man verkligen behöver gå till botten med situationen i Göteborgs Kommun med utredare som inte riskerar att stå i jävsposition.

 • Hur f…n kan korkade politiker lägga tid och pengar på en “trafikstrategi”. Mig veterligen är det inte politiker som är ute och kör/åker utan vanligt folk.

  Jag vill tala om för politikerna vad de skall göra inte tvärt om.

  Till ex mygg tunnel men inte idiotlänken, jag vill inte ha någon iq befriad politikers åsikter att jag skall minsann åka tåg…………..

  Rösta bort idioterna.