PM: Vägvalet lämnar yttrande gällande kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur

Vägvalet lämnar yttrande till Näringsdepartementet gällande kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur.

Vägvalet anser inte att kommuner och landstingskommuner skall medfinansiera statliga farleder. Medfinansieringen har blivit en metod att kringgå budgetlagen och utgiftstaket. Statens samhällsekonomiska prioriteringsordning sätts ur spel och den kommunala kompetensen att göra korrekta avvägningar saknas. Kommunala företrädare hamnar i omöjliga beslutssituationer när staten kräver medfinansiering.

Vägvalet yrkar även avslag i Trafiknämnden.

Läs hela yttrandet här eller i bifogat dokument.

Läs övriga yttranden som Vägvalet lämnat här.

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar

 • Ännu en gång så ser ni till vad som är vettigt för gemene man! TACK!

  Det är helt makalöst vad bidrag och medfinansieringar hit och dit gör för att skapa en miljö där man fattar dåiga beslut.

  Praktexemplet måste vara då man “tvingas” beställa de italienska spårvagnarna igen, för annars blir man av med ett statligt bidrag på 220 miljoner kronor. Ett dåligt beslut är ett dåligt beslut oavsett om det finns 220 miljonor kronor extra att hämta.

  Så än en gång, tack för att ni försöker få till vettig beslutsgrund för de beslut som skall fattas i samhället!

 • När man tittar på Uppdrag Gransknings “Kommungranskarnas” karta så ser man att Göteborg är grönfärgat.

  Visserligen inte enda kommunen som är det, men det kan ses som en varningssignal att det inte är helt kurant i Göteborgs kommun.

 • Är det olagligt att montera extraljus på bilen?

  Om man på Mekonomen söker på “Ljusramp Easy Fit” så hittar man en extraljusramp som gör att kameran inte kan fotografera nummerplåten fram (min bedömning i alla fall).

  Nu gäller det bara att hitta en lösning till bakplåten också… 😉

  Nej, jag säger inte att man skall göra så, jag vill bara lyfta fram hur lätt det är att gå runt reglerna om man verkligen vill…

  Och eftersom jag ändå gör reseavdrag på resorna och har hög marginalskatt så spelar det inte så stor roll för mig att det är värt att hitta gråzonen som gör att man kommer undan. Och om jag hade velat göra det så hade det primärt inte handlat om min egen ekonomi, utan om att jag hellre ser att så mycket som möjligt av pengarna hamnar i kommunens skattkista, istället för i den bottenlösa göteborgsleran (dvs Västlänken).

  Å andra sidan så har jag bara debiterats för fyra passager hittills denna månaden, så jag vet inte riktigt om trängselskattekamerorna verkligen fungerar så bra. Pga byggnationerna vid Lindholmsmotet så är det nämligen oftast kö där numera och då misslyckas för det mesta kamerorna att registrera plåtarna (alla fyra gångerna har varit i andra trängselstationer än den i Lindholmsmotet). Så felfrekvensen är betydligt mycket högre än de 300 bilar per dygn som Trafikverket i en pressrelease hävdar att den är…

 • Och nu skall politikerna utreda tullstationerna i Backa:
  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1403742-betalstationer-i-backa

  De verkar nästan försöka övertrumfa varandra om vem som klarar av att ta bort flest stationer…

  Tänk, det är inte så svårt. Det enda de behöver göra för att lösa just det problemet är att stänga av alla tullstationerna mellan E6 och Backa samt att stänga av tullstationerna mellan Lundbyleden och E6-N. Eftersom ingen av dessa stationer går in i en trängselzon utan bara mellan två områden utanför trängselzonen, så innebär det inga smitvägar. Man ökar till viss del trafiken på Lundbyleden, men man slipper problemen på Gamla Böneredsvägen samt att Norrleden och Tuvevägen avlastas litegrann istället.

  Det finns inga förlorare på att stänga av alla dessa stationer, de genererar knappast några större pengar heller, då i princip alla som passerar dem ändå passerar ytterligare stationer också…