PM: Vägvalet tillför 1,5 miljoner kr för gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten i stadens budget för 2014

Granskningskommissionen tionde råd var att inrätta en gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten vid den nationella Demokratifonden som nu instiftas i samverkan med Göteborgs universitet. Vägvalet väljer att tillföra de 1,5 miljoner kronor som krävs för detta ändamål redan i stadens budget för 2014.

För att komma tillrätta med de problem som uppdagats krävs drastiska åtgärder och en attitydförändring hos de styrande. Vi kräver att den rödgröna majoriteten ska ta granskningskommissionens kritik på största allvar och verkligen göra något åt de problem som pekats ut. Vi kommer inte att tillåta att detta förblir en rapport som alla andra där inget görs. Därför väljer vi att tillföra de medel som granskningskommissionens efterlyser med omedelbar verkan.

Läs Vägvalets budget här.

Läs granskningskommissionens rapport här.

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar

  • Sista stycket i ledaren: ” Demokratifonden, som alltså föreslås hysa gästprofessuren, är nämligen ännu inte stiftad. Men i anslutning till förslaget utlovas att den ska bli verklighet under 2013. En av stiftarna heter nämligen Erik Amnå. Granskningsledaren landar alltså i ett förslag som går ut på att han begär ut 1,5 miljoner kronor om året till sin egen planerade verksamhet – det vill säga mer per år än vad granskningskommissionens arbete kostade per år?
    Ja, se det var ju en juvel i en redan fläckad krona. Jag tror bestämt att någon har inhalerat lite Göteborgsanda!”

    De säger inte explicit att VV inhalerat (jag betvivlar at svenskan har koll på VVs förslag), det är visserligen korrekt. Men ni vill tydligen finansiera utredarens egna forskningsinsatser, det luktar i min näsa väldigt mycket ”göteborgsanda”.

    • Jonas: Jo, jag läste detta också och (tvärtemot vad du nu påstår) så hävdade du att Svenska Dagbladet inbegrep Vägvalet i sin slutsats.

  • @Jonas Om du anser att “vi” inhalerat göteborgsanda så tror jag att du missat vad som försiggått i denna stad innan vi kom in i debatten. I 20 år har S styrt staden som låtit en organisation växa fram som satt demokratiaspekterna ur spel. Vi vill tillföra medel till Demokratifonden för att rapporten ska få tyngd och för att man ska gå djupare i frågorna om demokratin. I Demokratifonden ingår tre professorer från Göteborg varav en av de mest kända, Bo Rothstein. Övriga som ingår är Henrik Ekengren Oscarsson, Li Bennich-Björkman, Lena Wängnerud, Erik Amnå. Så jag förstår ärligt talat inte ditt påstående.