PM: Vägvalets politiska inriktning för riksdagsvalet 2014

Vägvalet har, som tidigare meddelats, beslutat att ge medborgarna möjlighet att rösta på oss i alla tre valen. Höstens val är avgörande för Västlänkens och trängselskattens framtid. Alla krafter behövs för att även få ett avgörande om hur Sveriges framtida infrastruktursatsningar ska finansieras. Därför ger vi här en sammanfattning av de frågor som vi kommer att driva på riksnivå.

 • Arbetsmarknad – Vi måste skapa enkla arbetsuppgifter och företagen måste kunna erbjuda en ekonomisk trygghet till sina anställda.
 • Försvaret – Sverige ska förbli ett neutralt och alliansfritt land och inte ansluta sig till Nato. Vi ska ha ett försvar som kan försvara Sverige vid ett angrepp.
 • Landsting/regioner – Vi vill avveckla landstingen och låta staten sköta tillsynen.
 • Sjukvård – Vi vill förändra det administrativa systemet så att de nuvarande universitetssjukhusen överförs till staten. På så sätt uppnår vi en likvärdig vård oavsett man bor i landet.
 • Skatter – Sverige ska begränsa det totala skatteuttaget så att det inte ligger högre än genomsnittet i EU-länderna.
 • Trafik – Vägar och järnvägar ska vara ett statligt ansvarsområde. Beskattning för att kunna investera i infrastruktur ska inte ske via medfinansiering av kommuner och regioner.
 • Medborgarinflytande – Vi vill involvera dig i landets framtid och lägger därför stort fokus på medborgarperspektivet.

Läs vårt inriktningsdokument som här.

Presskontakt:

Tom Heyman
Vice partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar

 • En 230 meter hög skyskrapa på Lindholmen känner i alla fall jag som om det är ett fall av storhetsvansinne. Hade den byggts i Haga kunde man i alla fall förstå varför en station i Haga byggs.

 • En kommentar avseende försvaret; Det är värt att se över frivilligorganisationernas möjligheter och att utbilda folk genom dessa till lämpliga befattningar. Det kan vara nog så viktigt att ha en “kärna” att nyttja som kan användas vid ledning och samordning om något händer.

  Idag för många frivilligorganisationer en tynande tillvaro då det saknas mål och medel för dem.

  Dagens heltidsanställda inom försvaret har ganska mycket utlandstjänst, vilket jag inte ser som ett problem eftersom de då får erfarenhet som är svår att uppnå på hemmaplan, men samtidigt så behövs verksamheter på hemmaplan som har god lokalkännedom. Väldigt få militärövningar sker idag på hemmaplan utanför skjutfälten samtidigt som antal förband är litet – detta gör att lokalkännedomen blir svagare.