Politikerna försöker dölja trängselskattens kostnader

I Computer Sweden kan man idag läsa att trängselskattesystemet i Stockholm fortfarande efter fem år inte går ihop ekonomiskt!

Transportstyrelsen (tidigare Vägverket) har nu tagit över driften av systemet från IBM. Systemet skulle kostat 1,7 miljarder, men slutnotan hamnade på nästan det dubbla; 3,1 miljarder. Detta är samma system som är tänkt att användas i Göteborg. Fast i Göteborg är antalet betalstationer planerade till 44 stycken, i Stockholm är de bara 18. Byggkostnaden lär alltså inte bli billigare i Göteborg.

Först 2011 förväntas intäkterna överstiga kostnaderna, cirka 400-500 miljoner kronor som då i teorin kan användas till andra trafiksatsningar. Men som vi påvisat tidigare finns inga som helst garantier att så sker.

Men politikerna i Stockholm försöker frisera de dåliga siffrorna. De vill “att den initiala projektkostnaden på 1,7 miljarder kronor inte ska räknas in i kostnaden för det permanenta systemet“. Det där påminner om grekisk bokföring och det vet ju alla numera hur det slutade. Oavsett hur mycket man trixar, kvarstår faktum att trängselskatten är en ekonomisk ruin på två plan, dels privatekonomiskt för de som drabbas, dels för staten som har infört en skatt som går minus. Det senare torde vara rätt unikt i svensk skattehistoria.

Läs hela artikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Kontraproduktiva skatter som går minus tror jag inte alls är speciellt ovanliga i Sverige. Snarare tvärtom.

  • Kan du ge några exempel?

    I inlägget avsågs i första hand inte skatter som man kan ha åsikt om huruvida de förfelar sitt syfte eller har negativa effekter på ekonomin, utan som reellt ger ett minusresultat i statskassan när man tar intäkterna minus kostnaderna.