Pressen blandar sina groggar

Det sägs ju att man med statistik kan bevisa nästan vad som helst. Och det är väl precis det GP försöker göra i dagens artikel som på förstasidan har fått den braskande rubriken “Mer höger än M“. Bevisföringen för den på förhand bestämda tesen är dock klen.

Det GP gjort är att låta statsvetaren Anders Sundell gå igenom omröstningarna i kommunfullmäktige, vilka partier som röstat vad och vilka andra partier som röstat samma. Rent siffermässigt ser man då att Vägvalet röstat samma som allianspartierna betydligt fler gånger än med de rödgröna. Det finns förstås flera naturliga förklaringar till detta:

1.Vägvalet är ett oppositionsparti! Partiet tar öppet ställning emot den förändring av Göteborg som de rödgröna står för i många fall. Allianspartierna röstar i flera fall för dessa förändringar! På twitter skrev Anders Sundell senare att: “Vägvalet är mindre benägna att rösta på samma sätt som de rödgröna än vad Alliansen är. De är mesta oppositionspartiet.” Det är något vi kan instämma i. Men vad är det som säger att Vägvalet hamnar till höger om Moderaterna när vi röstar emot hela etablissemanget? Är det vänster att vara för etablissemanget?

2. Det är riktigt som Anders Sundell säger i GP att Vägvalet tagit ställning för att äldre ska få bestämma själva vem som de vill vårdas av och en symbolisk tioöring i skattesänkning. Två frågor som av tradition anses som borgerliga ställningstaganden. Vad som inte kommer fram i artikeln är varför vi kommit fram till dessa åsikter. I vår budget (partiprogram) står det att vi har “stort fokus på medborgarperspektivet“. Det är det just denna synvinkel som vi försöker applicera på så många frågor som möjligt; dvs vad tycker medborgarna, i detta fall de äldre medborgarna. Det är möjligt att det ur kommunens perspektiv är negativt med att tillämpa fritt vårdval för de äldre (det kanske skulle bli dyrare eller rörigare att administrera?), men det väger mycket tyngre att ett stort antal personer fråntas sin naturliga rätt att få välja själva vem som kommer hem till dem och vårdar dem. Då får kommunen ta detta eventuella omak. Samma sak med den föreslagna symboliska skattesänkningen. Vår granskning av den rödgröna budgeten visar att det finns en stor pott pengar som kommunstyrelsen (som Vägvalet inte sitter i) fritt kan använda till olika ändamål när behov plötsligt uppstår. Vad är det som säger att dessa pengar inte handhas bättre av medborgarna själva?

3. Många av besluten som GP listar där Vägvalet röstar samma som alliansen är verkligen inga höger/vänsterfrågor. Att vi röstar nej till Alfons Åberghuset är återigen ett uttryck för att vi ogillar att lägga skattebetalarnas pengar på prestigeprojekt med tveksam nytta – jämför Västlänken! Är det högerpolitik att stödja utveckling av Askimsbadet och byggandet av ett kafé på Ramberget bara för att det är moderaterna som lagt motionen? Dessa är typexempel på där de rödgröna och alliansen alltid röstar emot varandras förslag rent instinktivt. Det har mindre att göra med vad som föreslås, utan mer att göra med vem som lagt förslaget. På samma sätt röstar (nästan) alltid de rödgröna och alliansen gemensamt ner motioner som Vägvalet lägger. GP antyder lite fult att när de rödgröna och de borgerliga gör så stöds Vägvalet av Sverigedemokraterna. Att Sverigedemokraterna valt att i en del fall rösta för Vägvalets motioner är inget Vägvalet kan göra något åt. Ska vi rösta emot våra egna motioner bara för att SD stödjer dem? Enligt Anders Sundells sammanställning har Sverigedemokraterna röstat med allianspartierna nästan exakt lika många gånger som de röstat med Vägvalet. Vad kan man dra för slutsats om alliansen på grund av det? Absolut ingen alls!

Vägvalet har uppstått för att inga partier förutom Sverigedemokraterna var emot trängselskatten. Det fanns därmed inga alternativ att rösta på och därför grundande vi Vägvalet. Ett samarbete med SD är helt uteslutet, men vi kan tänka oss ett samarbete med övriga parter som delar vår uppfattning i våra frågor, framför allt om trängselskatten och Västlänken. Var på vänster/högerskalan hamnar vi då?

Det är uppenbart att svårigheten att placera Vägvalet i ett förutbestämt fack eller block ställer till det för en del personer som alltid tänker i höger/vänsterbanor. Vi passar inte riktigt in i deras sätt att tänka. Därför blir det så fel när de ändå försöker översätta statistik eller tyckanden i enskilda frågor som ovedersägliga bevis på något som de vill ska förklara situationen. Vi är helt övertygade om att många, många väljare är trötta på den eviga blockpolitiken som hindrar goda idéer från båda sidor från att bli verklighet och där allt tycks gå ut på att vinna enkla poäng genom att trycka ner motståndarna  med spetsfundiga formuleringar.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

P.S. “Pressen blandar sina groggar” är ett citat från den eminenta Povel Ramel-melodin “Trubaduren” (eller “Kärleken Ti Mänsliheten, Åmma Säjer“)

Lägg till en kommentar

 • Jag måste hålla med om att artikeln som skrevs i GP var väldigt skev – ett fåtal frågor hade tagits upp utan att väga betydelsen av dessa ur en ideologisk synvinkel.

  Många av de frågor och beslut som avhandlas har inte så mycket med höger/vänster-politik att göra.

  En rätt irriterande del i kommentarerna till artikeln är att somliga anser att det är ett motsatsförhållande mellan Vägvalet och Dennis Töllborgs parti Öppnagöteborg. Båda partierna ser jag som förespråkare för förnyelse, och att de som verkligen borde oroa sig är de etablerade partierna som arbetat med “Göteborgsandan” som ledord.

 • Funderar lite på kommentarerna. Som jag ser det behöver man ej försvara sina inlägg som gjort i kommunen. VV har ju lagt sin strategi och vad man vill göra för medborgarna. Ni har gjort ett mycket bra arbete i kommunen och om det kommit upp 2sidor i GP som ej faller alla i smaken så bör detta utnyttjas i marknadsföringen.
  GP når ut till många Göteborgare och de flesta tycker säkert tidningen är bra,
  så mitt förslag är att gå in med en artikel eller flera där man positivt berättar om de förändringar VV vill göra utöver TS och VL. Exempel Sahlgrenska, äldreomsorgen och sist men inte minst det som kommer att ta stor del av väljarnas sympatier är nu i dagsläget skolan. MVH//Sture Boden och lycka till, jag stöder er helhjärtat. PS Höll på att glömma regionerna viktigt med info här också.

 • Jag har en längre tid fört en debatt med GP (bland annat på deras chatt) om att GP inte klarar av att vara neutrala och nyanserade på sina nyhetssidor. Jag skrev efter dagens artikel om VV till GP och pekade på att denna är precis den typ av sensationsjournalistik som gör att läsarna överger GP. Om de vill finnas kvar så skriver de artiklarna så att läsarna själva får dra sina egna slutsatser. Läsarna är inte så dumma att de inte klarar av att se igenom färdigserverade slutsatser utan grund. Det enda som händer är att GP ytterligare tappar i respekt och de har inte så mycket kvar av den varan längre….

 • RE: pacman42

  GPs läsare skall inte informeras och ta del i en intellektuell debatt. De skall istället uppfostras att tänka rätt.

 • Dagens artikel av Mark Isitt i GP om Västlänken var en riktig fem-etta. Hoppas att resten av den artikelserien blir lika bra.