2010-02-25 – Pressmeddelande: Partiet konstituerat

Nätverket för Nej till trängselskatt i Göteborg har bildat partiet Vägvalet som kommer att ställa upp i kommunalvalet i Göteborg 2010. Vi vill att befolkningen i Göteborg ska få ett alternativ som de kan lägga sin röst på då övriga partier mer eller mindre har vänt sina väljare ryggen i denna fråga.

Vägvalets mål och syfte är att i form av enfrågeparti häva beslutet om trängselskatter i Göteborg. Om partiet blir invalt till kommunfullmäktige är partiets främsta prioritering frågor avseende infrastruktur.

Trots att Vägvalet främst kommer att hantera frågor kring infrastruktur så tror vi att det finns ett intresse hos väljarna att rösta på oss då beslutet om trängselskatt kan komma att påverka oss i 25 år utan möjlighet till att riva upp förslaget. Möjligheten att backa ur förslaget genom sedvanlig demokrati då man som väljare kan påverka politiken vart 4:e år har därmed satts ur spel.

Vi hoppas att Göteborgs befolkning är villiga att kämpa och ge oss sitt stöd i denna fråga.

Theo Papaioannou
Ordförande interimsstyrelsen Vägvalet

Håkan Andersson
Ledamot Vägvalet