Pressmeddelande: Alliansen och Vägvalet är överens

Allians för Göteborg och Vägvalet har den 5 november gjort en överenskommelse om representation i ett antal centrala nämnder.

Överenskommelsen innebär att Vägvalet får ledamotsplats i Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Trafiknämnden, Stadsrevisionens revisorskollegium samt en ersättare i styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB.

Vägvalet gör inte anspråk på plats i Kommunstyrelsen och söker inte valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna.

Alliansens kandidater till 6 kommunalrådsplatser och 2 ersättare i Kommunstyrelsen kommer därmed att väljas utan omröstning.

– Från Alliansens sida var det en hederssak att stå fast vid vårt erbjudande. Med överenskommelsen får Vägvalet en rimlig politisk plattform. De får också plats i de nämnder och styrelser som har bäring på partiets hjärtefråga, säger Jonas Ransgård, gruppledare (M).

– Det är bra att Vägvalet tagit sitt ansvar och inte gör en uppgörelse med Sverigedemokraterna, säger Helene Odenjung, gruppledare (FP).

– Jag är glad att Kristdemokraterna ges möjlighet att fortsätta verka i Kommunstyrelsen, säger David Lega, gruppledare (KD).

– Vi är nöjda med den uppgörelse vi gjort med Alliansen. Vi får med uppgörelsen de platser som vi behöver för att med kraft kunna påverka inom de områden som vi själva gått till val på, säger Theo Papaioannou, partiledare (VV).

GT refererar här och GP här och här.

För mer information, kontakta

Jonas Ransgård, gruppledare (M), 070-731 16 80
Rikard Ljunggren, stadssekreterare (M), 0707-61 11 40

Helene Odenjung, gruppledare (FP), 0707-61 27 48
Pär Gustafsson, pressekreterare (FP), 076-145 01 10

David Lega, gruppledare (KD), 073-512 34 56
Josef Bengtson, pressekretare (KD), 0730-40 00 41

Theo Papaioannou, partiledare (VV), 0734-424542

Lägg till en kommentar