Pressmeddelande: Göteborgs kommun är inte tvingad att införa trängselskatten enligt Finansdepartementet

Idag fick Anna Irving (VV) äntligen svar från Finansdepartementet på sin fråga, som hon ställde den 8 oktober 2010, om Göteborg måste införa trängselskatter eller inte.

Svaret är helt i linje med vad Vägvalet sagt det senaste halvåret.

Fi2010/4602

Hej Anna

Tack för din e-post till Finansdepartementet. Du har fått vänta länge på svar på din fråga om Göteborg måste införa trängselskatter eller inte.

Det finns inget krav på att införa trängselskatt, men Göteborgsregionen har begärt att trängselskatt ska införas i Göteborg. Det finns ett riksdagsbeslut på ett införande av trängselskatt, men det är ju givetvis möjligt för riksdagen och regering att ta tillbaka förslaget om Göteborgs kommun inte vill införa ett sådant skatteuttag.

Vänligen

Finansdepartementet

Vägvalet ställer sig därför kritiskt till de partier och dess förespråkare som under hela valkampanjen och även än idag hävdat att man är tvingad av regeringen att införa trängselskatten. Vägvalet kan inte se annat än att man vilseleder Göteborgs invånare i frågan. Det är dags att på allvar börja diskutera alternativa lösningar då beslutet inte är i linje med vad väljarna vill ha.

Vägvalet
Theo Papaioannou, Partiledare
theo.papaioannou@vagvaletgbg.se
0734-42 45 42Lägg till en kommentar

 • Jag är positiv till trängselavgifterna, men måste hålla med om att det är extremt pinsamt, nonchalant, provocerande och nästan korkat av politikerna i Göteborg att använda argumentet att riksdagen skulle ha tagit ett oåterkalleligt beslut om trängselavgifterna i Göteborg. Jag tror att det handlar om man helt enkelt inte orkar ta debatten på riktigt, och viftar bort det med detta dåliga/falska argument.

 • Samtidigt är jag frågande till ovanstående blogginläggs kommentar om att “beslutet inte är i linje med vad väljarna vill ha”. Huruvida de flesta väljarna verkligen vill ha trängselavgifter eller ej vet jag inte, men de flesta väljarna har ju valt att prioritera andra frågor än trängselskattefrågor, eftersom de i kommunvalet röstade på partier som vill införa trängselavgifter. Annars hade väl Vägvalet (och SD och Sjukvårdspartiet (som väl också är emot trängselavgifterna)) fått mycket fler röster. Jag tror inte att det faktum att riksdagens beslut är ändringsbart skulle påverkat valets utgång.

 • Hej Mattias!

  För det första heter det “trängselskatt” och inget annat. Tyvärr används det slarvigt flera andra benämningar på denna skatt i media och annorstädes.

  Angående vad väljarna vill ha eller ej, är Vägvalet berett att tillfråga dem om det i en folkomröstning precis när som helst. Att många väljer att inte rösta på ett enfrågeparti, trots att de håller med i sakfrågan är fullt förståeligt. Enligt opinionundersökningen i GP en vecka före valet var 57% emot trängselskatt.

  Tvärtemot vad du tror möttes vi ofta under valrörelsen av människor som verkligen trodde på det falska påståendet att frågan avgjordes i Riksdagen och därför inte var en kommunal angelägenhet överhuvudtaget. De som trodde så såg förmodligen inte någon större mening med att rösta på Vägvalet.

 • Jag vet inte hur GP låtit göra opinionsundersökningen, men dessa brukar väl sällan vara särskilt detaljerade i sin fråga till de som svarar. De som svarat ser kanske bara frågan “vill du betala mer pengar?” framför sig, utan att reflektera över att trängselskatten har ett syfte.

 • Och syftet med trängselskatten skulle vara vadå?

  Det var Sifo som gjorde undersökningen, det torde borga för en viss seriositet. Opinionsundersökningar (och folkomröstningar) bör formuleras som enkla frågor, inte lindas in i vinklade förutsättningar och försök till förklaringar.

 • Naturligtvis ska frågan var enkel, men om den som svarar inte är insatt i det frågan gäller, så blir kanske inte svaret nödvändigtvis korrekt.

  Såvitt jag förstått så vill staten bara satsa pengar på infrastrukturen i regionen här om en stor del av finansieringen görs med hjälp av trängselskatter (såvida inte Vägvalet lyckas omförhandla detta). Och så har vi då förstås trängseln (vid vissa tider) och miljön… i korta ordalag.

 • Visste folk vad de röstade om när vi hade folkomröstningen om EU? Om EMU? Några garantier för att folk vet allt om en fråga finns naturligtvis inte, precis som vi inte heller har det när våra folkvalda gör det. Ingen större skillnad egentligen.

  Syftet med trängselskatten är dunkel. Varje parti anger sin vinkling och motiv till varför man stödjer den. Miljöpartiet anger miljön, Vänsterpartiet jämställdhet, de borgerliga för infrastrukturen, Socialdemokraterna… det känns mest som de skyller beslutet på regeringen osv.

  Problemet är att trots avtalet som du hänvisar till, finns det ändå inte några garantier att staten håller sin del avtalet. Saknas det pengar så håller staten inne pengarna, medan bilisterna fortsätter betala trängselskatt. Mer om det i nästkommande blogginlägg.