Projekt Dubbelt Upp!

Har varit på ett seminarium om projektet Dubbelt Upp! Lokala K2020 som handlar om kommunernas planer, önskemål och förväntningar på kollektivtrafiken i Göteborgsregionen (GR) år 2025.

Det var mycket folk från olika kommuner och regioner som närvarade (ca 75 st). Vi hann inte mer än börja när talaren sa att år 2025, som är målet, bör ses som ett målår. Det är redan försenat med andra ord. En dubblering av kollektivtrafiken kommer inte att ske till år 2025. GR fortsatte introduktionen med att säga att deras uppdrag är att “missionera” K2020. Vidare tolkade GR infrastrukturministern Elmsäter-Svärds (M) uttalande om att revidera trafikplanen (läs här) som en satsning. INGEN i rummet tolkade Elmsäter-Svärds uttalande som att det faktiskt kan betyda att vissa projekt nedprioriteras.

En lång genomgång gjordes där man gick igenom åtgärder kommun för kommun. Det var svårt att hänga med vad som var en önskelista och vad som verkligen kommer att genomföras i och med K2020. (klicka här för att läsa rapporten). Efter denna tunga genomgång kom dagens fullträff. Fördubblingen kan inte ske om inte järnvägen byggs ut. Vad jag vet så finns det inga sådana planer. Hur ska detta gå?

Vi delades in i grupper för att diskutera följande:

1. I utredningsrapporten konkretiseras K2020:s resandemål i trafikutbud.
Är det rimliga nivåer på det lokala och regionala trafikutbudet 2025?

2. Järnvägens kapacitet gör att resandemålet till Göteborg inte kan nås till 2025.
Skall resandemålet revideras, eller finns det andra lösningar?

3. Vad kan kommunerna bidra med för att vi skall uppnå målbilden K2020?

Innan vi satte oss i grupperna hade Leif Blomqvist (S) synpunkter direkt på diskussionsunderlaget, framför allt om rimlighetsfrågan.  Han tyckte att det inte var bra att börja ändra i den trots att det då fanns konkreta aspekter som faktiskt gör att målet inte kommer att uppfyllas. Lite konstig inställning. Jag anser att målen måste vara realistiska annars finns det stor risk att förtroendet skadas om man inte uppnår dem. I gruppen tenderade en skev diskussion om att; ja det är en rimlig nivå. Vid mitt ifrågasättande av att målen inte kan uppnås så var det en bred enighet inom gruppen om att den politiska enigheten var viktigast. Att ändra i målen skickar fel signaler. Det var också bra att strukturen för kommunerna hade satt sig och att de arbetade mot målet. Men att medborgarna inte anser att det realistiskt spelade mindre roll. Vidare var det väldig fokusering på kapacitet! Löser man kapaciteten så löser man allt. MEN om medborgaren som ska utnyttja tjänsten inte anser att kollektivtrafiken uppfyller dennes mål vad händer då? Det måste till mycket mer för att lyckas och allas förklaring på detta är tyvärr mer och mer förbudspolitik.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • “Fördubblingen kan inte ske om inte järnvägen byggs ut. Vad jag vet så finns det inga sådana planer. Hur ska detta gå?”

  Va? Har du redan glömt vägvalet favorithatbojekt Västlänken???
  Den är en förutsättning fär att järnvägstrafiken skall kunna byggas ut. med den på plats så kan trafikeringen dubbleras!

 • Härligt Hansson ,att se dina förvirrade kommentarer igen !
  Man fördubblar inte kap. genom ett spår, dessutom kan tågen åka lika fort åt båda hållen, de kunde redan de gamla tufftufftågen. Så vinsten med spåret är marginellt, men det försvinner minst 20 miljarder rätt ner i Göteborgsleran till marginell nytta.

 • Hansson: Västlänken har inget med utbyggnaden av dubbelspår in till Göteborg. Det är den utbyggnaden jag pratar om. Tågen måste ju köras på något även in till Göteborg för att dubblera trafiken. Bara för att Västlänken byggs löser ju inte infarterna till Göteborg.

  Läs på!

 • Jo, Theo. Det är precis vad det gör! Västlänken möjliggör dubblerad trafik in till Göteborg genom att tågen inte behöver vända på stationen och återvända på samma spår.

  Dessutom så pågår ju utbyggnad för fullt, klart 2012, till dubbelspår på sträckan Göteborg – Trollhättan. Riestiden minskar då, men det går inte att öka antalet tåg. För att öka antalet tåg så krävs Västlänken!

  Med Västlänken på plats så är det även möjligt att bygga dubbelspår Göteborg – Landvetter – Borås samt även pålite längre sikt dubbelspår på Bohusbanan.

 • Hansson: Läser du inte vad man sa på seminariet? Dubblering kan inte göras om inte järnvägen byggs ut runt Göteborg!

  Vi har haft diskussioner innan där du hittar på dina fakta och precis som tidigare säger jag att du får presentera dig vem du är om vi ska fortsätta diskussionen.

 • Var det därför den också hastigt – men mindre lustigt – blev dubbelt så dyr? 10 miljarder som vips blev till 20 miljarder. Pengar som inte finns! Pengar som man måste införa en ny skatt för att kunna finansiera. Ja, herregud vilket Svarte-Petterspel…

 • Håkan:
  Nej, det kan jag väl aldrig tro. Det var nog andra orsaker. Man kan exempelvis konstatera att den kostar lika mycket per km som citytunnel i Stockholm. Det verkar vara ett rimligt pris för att bygga tunnel i stad alltså.

  Theo:
  Nä, man kan inte bygga ut (läs öka trafikeringen) andra järnvägar i regionen innan Västlänken är klar. Det säger rapporten om den och det säger därför även jag. Man kan som pågår nu (GBG – Thn) bygga dubbelspår för att höja hastighet och kortare restid. Men inte fler tåg.

  Alla pendeltågslinjer som anlöper stan skall dela spår när de kommer till centralstationen. Med Västlänken så skapas genomfartstrafik med (sannolikt) tre linjer. Ingen som måste vända och ut igen. Mycket bättre. Det är tack vara det som antalet tåg kan ökas!

  Hans:
  Om tåg som åker fram och tillbaka på samma spår. Ja, det är väl det som är problemet? Går att göra men kapaciteten blir rent usel!

 • Hansson: Igen så lyssnar du inte. Även om Västlänken blir klar så måste järnvägen också byggas ut vilket inte är planerat nu fullt ut. Därför kan man inte uppnå målen om dubblerad trafik.

  Jag säger det igen. Presentera dig och din bakgrund annars finns det ingen anledning att fortsätta debattera.

 • Det är väldigt få som tycker 20 miljarder är ett “rimligt pris” för en tågstation i Haga som inte löser kollektivtrafikens problem i Göteborg något nämnvärt för det stora flertalet resenärer. Dessutom är den på plats först om 20 långa år, vem vet hur behoven ser ut då? Det kan nog inte ens “Hansson” påstå att han vet.

  Min poäng med påpekandet om att Västlänken blivit dubbelt så dyr, är att de som jobbar med detta på Banverket/Trafikverket uppenbarligen kan göra grova fel i sina beräkningar/antaganden. Andra exempel: Götatunneln som blev dubbelt så dyr, Hallandsåsen (“say no more”) och Lisebergsstationen (som tydligen inte blev någon succé). Nu är samma personer (+”Hansson”) lika övertygade om att de har rätt igen! Det är lätt att ha fel när det är någon annan som får betala kalaset.

 • TACK! För att du bloggar Theo. Det är mycket intressant och upplysande att läsa om vad som händer i kommunen. Andra kommunledamoter bloggar ju också, men de är oftast av partiåsiktsmegafontyp. Att rösta på vägvalet var det bästa jag gjort

 • Patrik: Tack för detta! Jag vill med mitt bloggande visa vad som sägs så att alla får ta del av det. Och tyvärr är det mycket fina ord emellanåt men det värsta är att medborgaren inte ses som något viktigt.

 • Håkan:
  Att man inte omgående, vid första påseendet, kan säga exakt vad det kostar att bygga är ju inte märkligt. Man kan göra en uppskattning och komma fram med en siffra. Sedan kobbar man vidare och upptäcker fler fördyrande omständigheter. Inte konstigt, drabbar de flesta byggen.

  Om det tar 20år att bygga så är det väl dags att börja nu. Helst skulle man ju startat för 20 år sedan så var den klar nu. Det hade ju varit det allra bästa.

  Behov om 20år? Ja, gör man inget så räcker ju inte infrastrukturen i alla fall. Men, det du gör formar trafikmiljön så om det finns en “förbindelse” så kommer den att dra till sig trafik. Det spelar ingen roll om det är väg eller järnväg, det fungerar lika i båda fallen. Lika lite som jag kan veta säkert så kan inte Vägvalet det heller!

  Det är väldigt få som tycker 20 miljarder är ett ”rimligt pris” för en tågstation i Haga som inte löser kollektivtrafikens problem i Göteborg något nämnvärt för det stora flertalet resenärer. Dessutom är den på plats först om 20 långa år, vem vet hur behoven ser ut då? Det kan nog inte ens ”Hansson” påstå att han vet.

  Med Västlänken får vi två nya stationer, Haga och Korsvägen (som du glömde nämna), och genomfartstrafik med smidigt flöde av pendeltåg. Varför Haga är bättre än Liseberg kan man se av sammanställningen nedan.

  Anslutningstrafik:
  – Hagakyrkan, trafikeras av linjerna 1, 3, 6, 9 och 11 samt tre bussar.
  – Liseberg station, ingen anslutning…

  Pendeltåg:
  – Hagakyrkan, samtliga linjer passerar i båda riktningarna
  – Liseberg station, bara anslutning mot Kungsbacka och Borås

  Vilken plats av de två kan då vara bäst placerad som en omstigningsstation, tror du?

  Nu blev nog Liseberg station relativt billig, trots allt.

 • Hansson, du upprepar samma mantra om och om igen. “Västlänken är bra, Västlänken är bra”. Vi har haft den här diskussionen förut och vi kommer aldrig få en samsyn i frågan.

  Som jag påpekade i min förra kommentar är alltså Lisebergsstationen uppfunnen av samma “experter” som nu saluför Västlänken. Du tycker själv inte den har någon bra placering. Varför byggdes den då? Varför slösades allas pengar bort i onödan? Tydligen kan de som förvaltar våra skattepengar fatta mer eller mindre dåliga beslut också. Du är övertygad om Västlänkens förträfflighet, vi andra är det inte. Varför inte du kan se att man kan göra större nytta med 20 miljarder på mer trängande behov inom kollektivtrafiken är för mig en gåta. Och egentligen diskuterar vi ju låtsaspengar, eftersom varken staten/regionen/kommunen har dessa pengar att anslå.

  Och varje kostnadsökning för så här stora projekt innebär automatiskt att något annat viktigt projekt inte blir byggt eller försenas avsevärt.

  Du tycks också anse att det är ett “normaltillstånd” att projekt av den här sorten blir dyrare och rycker lite på axlarna åt det. Vi andra – återigen vi som får betala notan – anser inte att det är acceptabelt. Och den här gången är utgångssumman (innan projekteringen ens börjat!) fantastiska 20 miljarder. Vilket tyvärr bara innebär stor risk för rekorddyr kostnadsökning. Du tycker tydligen det är helt ok om den skulle bli ändå dyrare. Det verkar inte ens finnas någon övre gräns vad den får kosta! För oss andra är det inte en acceptabel inställning.

  Att det tar 20 år att bygga något avslöjar redan nu att det är en felsatsning. Vad vi behöver är snabba lösningar som ger resultat inom några år. Därefter kan man planera nästa bygge osv. Ta det i små steg och utvärdera utfallet mellan projekten. Det är en väl beprövad metod för att minimera risken för överraskande skenande kostnader.

  Att påpeka att något borde gjorts åt situationen för 20 år sedan är inget skäl för att göra helt fel när man väl gör något. Och det innebär inte heller att det alltid skulle vara bättre att göra “någonting” än att invänta bättre lösningar.

  Och som Theo sa: Ögonblicket du presenterar dig och din bakgrund blir du mer tagen på allvar i den här diskussionen. Nu framstår du antingen som någon som är djupt inblandad i hela processen och pratar i egen sak eller som en självutnämnd expert som vet bättre än alla andra. Överraska oss!

 • Vad som kommer att ske i Haga om 20 år kan förstås ingen veta men att säga att “ingen vill åka till Lisebergsstationen” om 20år är förstås lika fel!

  Om någon nu vill ha Västlänken så kan vi gott skippa Hagastationen och dra en rakare tunnel till Liseberg. Sedan vår vi väl se till att “flytta ner” korsvägen till Lisebergsstationen istället. Varför skulle det kunna vara så svårt. Bygg om hela motet. Vad är det som säger att det måste se ut som idag? Det kan man göra till en bråkdel av kostnaden som man sparar på att att bygga en kortare och enklare tågtunnel!

  Om vi läser GP idag så kan vi tex se att Göteborgs grannar, Härryda, Borås etc uppvaktar infrastrukturministern för att man behöver ha bra tågförbindelser till Göteborg (Götalandsbanan). INGA pengar finns avsatta till detta i budgeten fram till 2021!. Nähä…var det bla inte de tågen som skulle åka i en Västlänk?

  Nä, halvera västlänkens kostnader genom att bygga den “rätt” eller en pendletågslinga+ förstärkningsalternativet och spara 10 miljarder, få ändå en “rimligt” tunnel så vi slipper säckstationen samt spara flera års byggtid!! Sedan kan vi skippa trängselskatten, ELLER lägg dessa pengar på att bygga tågförbindelse öseterut med Landvetter och borås. DÅ skulle vi i alla fall få nått vettigt för pengarna och inte gräva lera för att skapa ett monument för dagens politiker!!

 • Man blir så trött. Lägg ner 1800-tals satsningen. Bygg ut vägarna ordentligt, även de mest fanatiska klimatalarmisterna måste inse att eldrift av bilar är tidsmässigt inom räckhåll. Miljötrams argumentet håller alltså på att försvinna. Alla idiotiska och kostsamma kollektivtrafikssatsningar bör skrotas. I “framtiden” bör kollektivtrafiken bära sina egna kostnader inte som nu kosta pengar för alla som går och åker bil.