Redan försenat och kostnadsökningar innan det börjat

Idag den 27 april ska kommunstyrelsen ta ställning till tjänsteutlåtandet: Västsvenska paketet – avtal om genomförande av Block 1 med tillägg till Medfinansieringsavtalet. I detta tjänsteutlåtande kan man nu läsa att vissa åtgärder som de etablerade partierna lovat redan är försenade.

På P4 Göteborgs hemsida kan man läsa:

Det är stor risk att förlängningen av tågperronger inte blir klar innan trängselskatten införs 2013. Tanken är att längre tåg ska matcha det ökade antal resenärer som trängselskatten väntas ge. Men nu kommer uppgifter från Trafikverket att man nog inte blir klar med perrongerna i tid.

Vidare skriver P4 Göteborg:

Det västsvenska trafikpaket med stora satsningar som delvis finansieras med trängselskatt orsakar tidigare okända kostnader för bland annat Göteborgs kommun. Bland annat kommer planerade byggarbeten att kräva ersättningstrafik i kollektivtrafiken för mellan 300 och 400 miljoner kronor. Kommunala Göteborg Energi måste också flytta ledningar för närmare 60 miljoner kronor, men det får bolaget ingen ersättning för. Till det kommer extrakostnader för nya detaljplaner på ca 20 miljoner kronor.

Alltså, innan trängselskatten ens införs så skenar kostnaderna för Göteborgs Stad. Kommunstyrelsen räknar även kallt med att finansiera sin del med trängselskattens intäkter för 2013. I Stockholm tog det 5-6 år innan det genererades någon nettovinst. Det blir ett intressant läge om Göteborg Stad åker på ett underskott. Vad händer då?

I tjänsteutlåtandet kan man läsa följande:

Avtalet omfattar uttryckligen enbart de uppräknade åtgärderna. Detta innebär att de principer som fastställs i avtalet därmed inte låser framtida överenskommelser, t.ex. beträffande hur kostnader kommer att definieras inom Västlänken. Dessa kommer att förhandlas om i ett senare skede.

Observera att vi låser inte framtida överenskommelser. Detta innebär även att en nedläggning av projekt kan ske. Allt är en förhandlingsfråga. Precis som Vägvalet hävdat hela tiden.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Jaha, västlänken upp 4 Miljarder. 2 miljarder mer skall tas ut i trängselskatt och 2 miljarder skall regionen stå för… Är dessa miljarder intecknade i de 20 Miljarder som man hört Västlänken skall kosta eller är vi nu uppe i 24Miljarder???

    Hur som helst, vem är förvånad?? Saker kommer att skjutas i tiden och allting kommer som vanligt bli mycket dyrare än tänkt. Det enda som kommer hända är att trängsleksatten kommer att bli dyrare och dyrare och troligen kommer den aldrig att montera sner om den kommer upp, inte ens om 25 år, för då hittar politikerna nått nytt som bilarna skall finansiera!! Stoppa vansinnet nu, innan det är för sent!