Regeringen har svarat Riksrevisionen

Regeringen har nu svarat på Riksrevisionens rapport ”Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28)”.

Regeringen skriver att det inte är någon annan än Göteborg själva som tagit beslutet om trängselskatt:

“Inför åtgärdsplaneringen betonade riksdagen att medfinansiering är en frivillig uppgift och att medfinansiering är en faktor som inte isolerat kan bestämma prioriteringen av ett enskilt projekt.”

“Staten har valt att inte införa trängselskatt med mindre än att det funnits ett principbeslut om införandet från kommunfullmäktige i den närmast berörda kommunen.”

Här framkommer klart och tydligt att regeringen inte anser att trängselskatten är ett beslut som tagits av dem. De rödgröna, framför allt Socialdemokraterna, i Göteborg hävdar gång på gång att de är tvingade av regeringen. Men återkommande är att regeringen anser att de inte tvingat Göteborgs kommunfullmäktige. Jag tycker det är väldigt märkligt och har påtalat det i otaliga debatter att de rödgröna försöker slingra sig ur beslutet med att skylla på att de var tvungna. När argumenten tryter svarar de istället med att pengarna skulle gått någon annanstans. Vi har ställt frågan: Vart?

Och Trafikverket tillbakavisar kritiken att pengar skulle gå till någon annanstans i Sverige:

“Trafikverket framför i sitt remissyttrande att Riksrevisionen har tolkat trafikverkens riktlinjedokument felaktigt och att det inte stämmer att trafikverken i sina förslag har omprioriterat utifrån utebliven medfinansiering.”

Regeringen håller med Riksrevisionen att prognoserna för kalkylerna är osäkra:

“Riksrevisionen ser även en risk i att intäkterna är osäkra till följd av att de endast kan uppskattas baserat på prognoser om framtida beteenden, som dessutom förändras till följd av själva avgiftsuttaget. Regeringen instämmer i att det är svårt att komma ifrån osäkerheter i prognoserna.”

I samma stund skriver regeringen:

“Riksrevisionen förefaller i sin tolkning av detta likställa samhällsekonomisk lönsamhet med resultaten från myndigheternas samhällsekonomiska kalkyler. Regeringen anser att kalkylerna är mycket viktiga beslutsunderlag, men de täcker  inte alla aspekter som kan vara relevanta att beakta vid beslut om vilka investeringar som ska prioriteras. I synnerhet vid stora projekt finns komplexa orsakssamband kopplade till specifika arbetsmarknader som är svåra att fånga i en lönsamhetskalkyl.”

Det är bekymmersamt att även regeringen väljer att åsidosätta lönsamhetskalkylerna. Om vi använder Västlänken som exempel uppvisar den, trots att man tagit hänsyn till en regionförstoring och kraftig resandeökning (vilka i sig är osäkra faktorer), i kalkylen en negativ nettonuvärdeskvot på -0,55 som i praktiken innebär ca -9,3 mdr kr. Om resandeökningen inte sker som man prognostiserat blir förlusten ännu större. En samhällsekonomisk analys öppnar upp för alla möjliga tolkningar bland tjänstemän och politiker som saknar ekonomiska kunskaper. Trots allt ska ju i slutändan pengarna fram och vi har inte en outtömlig kista på vinden. Inte ens regeringen!

Regeringen glider också på driftskostnaden kontra intäkten som trängselskatten utgör:

“Det stämmer som Riksrevisionen påpekar att det finns system- och administrationskostnader kopplade till uppbörden av brukaravgifter. De är inte försumbara och måste utan tvekan finnas med i en analys av en aktuell finansieringslösning. Förutsättningen för att brukaravgifter ska vara intressanta ur ett finansieringsperspektiv är naturligtvis att de ger ett betydande nettotillskott till den statliga investeringsramen.”

Trafikverket svarar också kryptiskt gällande synen på driftskostnaden:

“Även om en förhandlingssituation leder till en dyrare lösning behöver det inte innebära ineffektiv användning av statliga medel. Det beror på vem som betalar för den dyrare utformningen.”

Vilket utomordentligt konstigt svar av Trafikverket som handskas med skattemedel. Detta yttrande är väldigt stötande eftersom Trafikverket anser sig bestämma över hur medborgarnas pengar används på bästa sätt. I klartext säger de att det är helt ok att slösa med skattebetalarnas pengar. Trängselskattesystemet har en driftskostnad på 20-30% per hundralapp jämfört med vanligt skatteindrivning som kostar 0,57%.  Det kan inte vara acceptabelt det som Trafikverket skriver.

Riksrevisionen påpekar även att förskottering använts för slarvigt och blandats in i förhandlingarna vid framtagande av t.ex. det Västsvenska paketet:

“Förskottering har dessutom blandats in i förhandlingarna om medfinansiering. Nuvarande riktlinjer för förskottering innebär bl.a. att ett projekt som förskotteras får tidigareläggas med maximalt fem år och att eventuell påverkan på andra objekt i den långsiktiga planen ska klargöras. Baserat på Riksrevisionens granskning kan regeringen konstatera att riktlinjerna inte till fullo har tillämpats på avsett vis.”

Detta är anmärkningsvärt eftersom det innebär att staten egentligen inte lever upp till sina åtaganden. Om man igen tar Västlänken som exempel så börjar man förskottera på det projektet långt tidigare än fem år.

Till sist skriver regeringen att trängselskatten inte är öronmärkt, något vi också kritiserat tidigare:

“När det gäller trängselskatten redovisas inkomsterna mot inkomsttitel och det stämmer därmed att de i formell mening inte är öronmärkta till  transportinfrastruktur. Besluten om införandet av trängselskatt i Stockholm och Göteborg har dock baserats på principbeslut i respektive kommun, där en förutsättning varit att överskottet från skatten ska användas för infrastrukturinvesteringar i regionen i fråga.”

Principbeslut? Det är en stor skillnad på principbeslut och avtal. Vems principbeslut är det? Nuvarande regerings? Kommande regeringars? Om det är detta Göteborgs politiker hänger upp det Västsvenska paketet på, då ligger vi risigt till!

Läs regeringens hela svar här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2

Lägg till en kommentar

 • Tragiskt på många sätt att vi leds av inkompetens och tyckande på den här nivån.
  Jag kommer garanterat rösta på vägvalet resten av livet tills att detta idiotprojekt (ursäkta ordvalet) läggs ner.

  Många upprörande punkter:
  Skatt på skatt
  Fattiga drabbas synnerligen hårt
  Krav på att nyttja kollektivtrafik som för många är ren omöjlighet
  Sämre kulturutbyte i centrala Göteborg
  Ökning av kringfarande till köpcentrum (längre resor), något Miljöpartiet är emot
  Ökade stölder av regskyltar och administration, som inte finns med i beräkningarna
  Selekterad skatt pgr av bostadssituation är ett brott mot demokratin

  Lösningen är tämligen enkel OM det är miljön som ligger i fokus:
  Förbjud tunga bilar
  Verklighetsförankrade skattelättnader för elbilar (på samma förlustnivå som vägtullarna kommer ligga på) = mer framtidssäkert
  Alternativa och kortare kollektivtrafikslinjer med hållplatshopp (bussar stannar på selekterade platser varannat fordon för att korta restiden)
  Ge skattelättnader för utflyttning till mindre städer

  Vägtullar kanske kan ge slantar i längden för att finansiera ombyggande av kringfarter och kollektivtrafik. Men när detta är gjort kommer stationerna att plockas ner? Eller kall vi straffas för alltid, vart kommer resterande vinst att hamna?

  Sedan får man inte glömma att alla konsulter kommer höja sin timdebitering vilket leder till att företag minskar investeringar, företagen tvingas höja sina priser vilket leder till att de privatpersoner som kommer betala för vägtullarna också kommer få betala dyrare pris för tjänster och produkter i butikerna, oavsett om det ligger i centrum eller i Allum.

  Snälla någon, vad är det som är så bra med selekterad beskattning när allt annat skall finansieras av ordinarie skatt, t.ex. att alla skall få samma möjligheter till sjukvård.
  Undersökningar visar också att större delen av befolkningen är emot dessa vägtullar, hur kan det vara demokratiskt att välbärgade politiker bestämmer för att de råkar sitta i bestämmande position?

  Vi som kör bil vet att det är farligt, vi kör inte för att medvetet döda alla med koldioxid vi kör för att samhället skall fungera.
  De som har det bättre ställt kan med skattelättnader hoppa på elbilar och andra smarta lösningar, är 100% säker att de flesta ser fram emot elbilen.

  Att vara progressiv, ge alternativ och nytänkande är alltid det bättre valet än negativa beskattningar.

 • Förbannades politiker, varför i skall inte vi som bor utanför tex i Partille eller Lerum, kunna åka E20 och genom upp på E6 mot Landvetter utan att behöva betala en skatt.
  Trafiken kommer ju att öka explosionsartat i Delsjöbacken och genom tex Öjersjö, har dom ens tänkt på detta överhuvudtaget, det kommer ju att bli rena motorvägen den vägen.
  Sossarna, dom har ta mig f-n förstört hela Göteborg.

 • Jag fick utskicket från Transportstyrelsen hem i brevlådan i dag. Första meningen:

  “Riksdagen har beslutat att trängselskatt ska tas ut i Göteborg från och med den 1 januari 2013.”

  Det är alltså inte sant?

 • @Svensson Tack för ditt inlägg. Tänk på språket 😉

  @Börjesson Man väljer att endast skriva ut det som skett praktiskt av Riksdagen. Men egentligen är det så att Göteborgs kommunfullmäktige (innan 2010 års val) har begärt att införa trängselskatt i Göteborg och Riksdagen har ändrat lagen för att detta ska kunna ske.

  @Fredrik Som läget är i Göteborg idag så blockeras diskussioner om bättre lösningar då politiken går ut på att inte tappa huvudet.

 • Trängselskatt är ett uselt sätt att finansiera vägbyggen, så långt har bloggaren rätt. Men finessen med trängselskatt är inte att dra in pengar, finessen är att minska trängseln.

  Den samhällsekonomiska kostnaden för att köra bil i de centrala delarna av stora städer, som Göteborg, är många gånger högre än vad den som kör betalar själv. Kostnaderna för buller, luftföroreningar, barriäreffekter, trafikolyckor och inte minst trängsel drabbar andra personer än den enskilde bilförare som bidrar till att orsaka trängseln. Med en trängselskatt minskar trängseln (i Stockholm med 50 procent), vilket ger en stor samhällsekonomisk nytta.

  Om denna samhällsekonomiska nytta delvis används till att kompensera de (få) individer som drabbas extra hårt av trängselskatten så får vi ett system där nästan alla blir vinnare.

  • Björn Abelsson: Ja, i Stockholm var huvudsyftet att minska trängseln, men så är inte fallet i Göteborg. Här är huvudsyftet att driva in skatteintäkter som (i bästa fall) går till att bygga infrastruktur. Detta har vi förklarat ett antal gånger, tror inte jag behöver motivera varför det är så för dig?

   Jag vänder mig vidare emot ditt teoretiska resonemang om hur utfallet av trängselskatten blir. Verkligheten för många människor är att de inte har något annat val än att fortsätta färdas med bil. Det är bland annat detta Vägvalet vänder sig mot. Den kompensation du nämner som skulle kunna gynna de “individer som drabbas extra hårt”, existerar inte i verkligheten och blir därmed bara intressant som ett tankeexperiment. I verkligheten drabbas kanske 100 000 invånare i region med ökad skatt på 8 000:- om året (10 000:- 2015 när skatten höjs), det är varken speciellt få som du påstår eller särskilt lite pengar för de flesta av dessa..

 • Man blir rätt sugen på att köpa sig ett par lådor med sprayfärg och måla över kamerahelvetena

 • sen har jag bilen för att jag har ett resande jobb…konstant ska man vara redo för att ngt händer under kontorstid och regionen är stor…jag har dessutom en hund jag måste rasta, enligt lag så måste kunna ta mig hem fort på lunchrasten.

  För mig innebär detta cirka 500-800kr varje månad i extra kostnader…jag blir uppgiven. Bara för att jag har en bil betyder det inte att jag är förmögen! Då hade jag haft hunden på dagis för 4000 i månaden och haft chaufför.

  Sen kommer jag att få bekosta trängselskatt när jag åker och handlar på hisingen, trots att jag inte åker i närheten av city eller tingstadstunnlar och broar…men en sak är säker, när näringslivet upptäcker att deras kvällsshopping totalt upphör för att folk inte vill betala extra tior för att de inte hinner hem inom en timme, så kanske de kan driva på

 • Utskicket från Transportstyrelsen om trängselskatten får många att vakna och inse vad som håller på att hända i Göteborg.
  Har hört många arga röster om trängselskatten senaste dagarna. Folk är förbannade över den stora skattehöjningen som drabbar så orättvist.

 • @Björn Abelsson: I Stockholm har trafiken mellan betalstationerna minskat med 18%, inte 50. Men sedan har vi är stor andel bilar inom tullarna i Stockholm också.
  Tror inte många hade motsatt sig trängselskatt (eller miljöskatt) om man placerat stationerna vid ex. Vallgraven eller däromkring, alltså för att få bort bilarna från C. Men nu skall man endast få in pengar, alltså bygger hela principen med skatten i GBG att man faktiskt kör bil, och betalar skatt på skatten (fordon, bensin, reservdelar, service m.m.) Skatten skall finansiera ett tunnelbygge vars nytta är begränsad, miljöeffekter minimala (kan faktiskt även vara kontraproduktiva då byggtiden kommer stressa miljön under dessa 10 år byggnationen pågår), och samhällsekonomisk katastrofal. Mot bakgrund av detta så är trängselskatten och dess syfte rent förkastligt och gynnar ej medborgaren eller miljön men väl principfasta politiker.

 • Pierre Hallberg har rätt i att trafiken i Stockholm har minskat med 20 procent sedan trängselskatten infördes. Men det betyder att trängseln (mätt som restid jämfört med restid under lågtrafik) har minskat med 50 procent. Restiden ökar nämligen mycket snabbt med ökande trafik, när trafikmängden närmar sig kapacitetsgränsen.

  Den som kör bil i centrala Göteborg under högtrafik åsamkar sina medmänniskor (boende, arbetande, andra trafikanter m.fl.) stora kostnader i form av buller, luftföroreningar, längre restider och annat. Jag har svårt att förstå varför inte bilisterna själva ska betala dessa kostnader, inte bara vältra över dem på andra. Med en trängselskatt slutar de som har minst nytta av bilen i förhållande till sin inkomst att köra bil under högtrafik, vilket medför att mort och andra som absolut måste använda bilen slipper en stor del av dagens köer.

  • Björn Abelsson: Men som jag sagt förut är inte huvudsyftet i Göteborg att minska trängseln, utan att driva in skatt för att ha råd att bygga en olönsam pendeltågstunnel. Det är ett faktum som du inte kommer runt. Det om något är väl att vältra över kostnaderna på andra?

   Ditt resonemang går också ut på att det är de som har minst nytta som kommer att sluta åka bil. För mig låter det rimligare att anta att det är de som inte har råd längre som slutar åka bil. Vägvalet anser att det är fel att göra frågan om bilen till en ännu större klassfråga än den redan är.

   Vidare antyder du att bilisterna inte redan idag betalar för sitt resande, så är dock inte fallet.

 • Trängselskatt eller mer generellt vägavgifter är inget bra sätt att finansiera nya vägar, det håller jag med om. Eller för den delen pendeltågstunnlar. Däremot är trängselskatt ett utmärkt sätt att minska trängseln på gator där fler vill färdas än vad som får plats. De alternativ som finns (i praktiken bara köer eller särskilda tillstånd) är betydligt sämre.

  För den som har lägre inkomst krävs förstås en större nytta för att man ska anse att det är värt pengarna att fortsätta att åka bil. Men som jämlikhetsåtgärd är trängselskatter (eller frånvaron av dem) ännu sämre än som finansieringsinstrument. Orättfärdiga inkomstskillnader mellan människor ska bekämpas med löne- och skattepolitik, inte med transportpolitik. Men eftersom det redan i dag är så att rika åker betydligt mer bil än vad fattiga gör, så kommer den största delen av trängselskatterna även i Göteborg att betalas av rika personer.

  Bilister i de centrala delarna av stora städer betalar under högtrafik i dag bara en liten bråkdel av de samhällsekonomiska kostnader som deras bilresande orsakar. Den största kostnaden är just trängseln, som betalas av andra trafikanter Varje enskild bilist måste förstås betala en del av trängseln själv också genom längre restider. Men den trängsel han (för oftast är det en han) åsamkar andra slipper han betala. Till detta kommer kostnader för buller, luftföroreningar och annat som i huvudsak betalas av dem som bor och arbetar i centrala staden. På landsbygden betalar däremot personbilstrafiken sina samhällsekonomiska kostnader. Sammantaget skulle vägtrafiken (inklusive den tunga trafiken) behöva betala närmare dubbelt så mycket som den gör i dag för att täcka sina kostnader.

  • Björn Abelsson: Nej, du har fel. Trängselskatten är ingen bra skatt alls. Den är ett oerhört trubbigt instrument som drabbar vissa, men inte andra. Helt beroende på var man råkar bo/arbeta i förhållande till där man sätter upp tullstationerna. Grannar som bor vid en gräns kan drabbas med upp till 13 000:- om året – eller inte alls! Kolleger på samma arbetsplats likadant.

   I alla år har bilisterna i Göteborg (och annorstädes) betalat sina skatter till staten och inte fått lika mycket tillbaka i form av infrastruktur. Detta förhållande blir inte bättre av att en del tvingas betala ännu mer i skatt. De nationella investeringsplanerna för kommande 10-årsperiod är ungefär lika stor som föregående tio år. Inga pengar tillförs då heller, trängselskatten går rakt in i statskassans svarta hål. Fler ska således betala mer i skatt utan att få något för det (förutom att bli av med en del medtrafikanter på vägarna som inte längre har råd).

   Du anser inte det är problematiskt att bilen blir än mer en klassfråga på grund av trängselskatten. Motivet du anger är att det redan i dag är ojämlikt i fråga om vilka inkomstgrupper som kör bil. I min enfald trodde jag att politikens roll var att jämna ut orättvisor och se till att folk fick det bättre. En befintlig orättvisa kan väl inte motivera att man förvärrar den? Det är en klen tröst för låginkomsttagaren som kör bil idag att tre höginkomsttagare också kommer att drabbas (men inte lika hårt!) av trängselskatten.