Regeringen skönmålar konsekvenserna av trängselskatten

I regeringens proposition för “Införande av trängselskatt i Göteborg” (vilken kan läsas i sin helhet här) som blev offentlig i slutet av förra veckan är det helt uppenbart att man skönmålar de ekonomiska konsekvenserna för den som drabbas av trängselskatten. De sociala konsekvenserna, som exempelvis föräldrars tid för sina barn, barnens längre tid på dagis, restider, arbetstider etc. berörs inte med ett enda ord.

I kapitel 6 “Konsekvenser” kan man läsa följande:

6.1 Effekter för den enskilde och miljön

Eftersom antalet resor genom skattebelagda passager i stor utsträckning beror på var den enskilde bilägaren har sin bostad kommer också den trängselskatt som individer i olika områden behöver betala att variera. För en privatbilist som är boende i Göteborgs kommun och som företar i genomsnitt en skattebelagd passage varje vardagsdygn beräknas den genomsnittliga årskostnaden uppgå till mellan 1 920 och 4 320 kronor per år. Denna beräkning grundas på 240 resdagar per år och ett skatteuttag i intervallet 8 till 18 kronor per passage. För bilister som är boende i närliggande kommuner och företar i genomsnitt en skattebelagd passage vartannat vardagsdygn beräknas den genomsnittliga årskostnaden uppgå till mellan 960 och 2 160 kronor per år.

Några andra ekonomiska konsekvenser för medborgararna redovisas inte!

Det första exemplet ovan är rena skämtet, det existerar inte i verkligheten. Passerar man en betalstation till jobbet, så kommer man ovillkorligen att passera en till på vägen hem. Regeringen kanske har missat att man måste betala även när man åker ut ur betalzonen? Den korrekta årskostnaden blir därmed den dubbla, mellan 3 840 och 8 640 kronor.

Eftersom den lägsta taxan per passage 8:- bara gäller 06.00 – 06.29 och efter 08.30 på morgonen, kommer dessutom det stora flertalet bilister inte att kunna utnyttja detta intervall, varför även den lägre summan 3 840 ter sig som en ren önskedröm för de allra flesta. Men även om man har möjlighet att förskjuta sin arbetsdag enligt den lägsta taxan; ställer daghemmen upp på att man lämnar barnen så tidigt? Och de som har små barn i skolåldern kan ju inte gärna lämpa av barnen utanför skolan 06.15!

Det andra exemplet är faktiskt ännu mer sanslöst! Varför skulle bilister som bor i “närliggande kommuner” bara behöva passera en skattebelagd passage vartannnat vardagsdygn? Jobbar de inte lika mycket heltid som de som bor i Göteborg? Jämfört med en person som bor innanför tullzonen och som kan klara sig undan med en tullpassage per resa (om man inte måste passera Göta Älvbron eller Älvsborgsbron), är rimligtvis sannolikheten större att en bilist från exempelvis Partille som åker mot Göteborg måste passera två betalstationer per resa, en in i zonen och en ut. Summa 32 – 60 kronor per dag, per år 7 680 – 14 400:- (här slår maxregeln om 60:-/dygn till redan vid två passager per resa, fyra per dag à 18:-).

Den högsta redovisade exempelkostnaden från regeringens sida är alltså 4 320:-, verkligheten för en stor andel av bilisterna blir istället 10 080 kronor mer, dvs 14 400:-! Det är 1 200 kronor/månad och motsvarar en lönehöjning cirka 2 500:-/månad för den som har mer än 50% i marginalskatt. Det motsvarar också en kommunalskattehöjning med cirka 5 kr för den som tjänar 250 000:- per år.

Samtliga belopp ovan är baserade på 2009 års prisnivåer. Räkna med att de stiger rejält fram till 2013 när trängselskatten planeras startas.

Det är skrämmande och anmärkningsvärt att regeringen försöker vilseleda med sina “påhittade” exempel. Tänk om de gör likadant med andra siffror, som exempelvis de redovisade kalkylerade kostnaderna för att bygga Västlänken och prognoserna för hur mycket trängselskatten kommer att kosta i administration?

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Det är faktiskt ren katastrof när inte ens regeringen kan kontrollera de fakta som finns i sina förslag! Man fattar beslut på felaktiga grunder.

  Sedan tidigare har ju den fruktansvärt bristfälliga beredningen av denna fråga i Göteborgs kommun visat sig när man frågat efter underlag, så det var väl kanske inte mer att hoppas på att regeringen skulle göra samma dåliga jobb.

  Rent praktiskt, hur protesterar man mot dessa felaktigheter och dåligt underbyggda argument? Kan man som upprörd medborgare maila regeringsdepartementet eller vad kan man göra?

 • När man lusläser bakgrundsmaterialet så inser man också något mycket häpnandsväckande. Det står nämligen i materialet (ungefär så här): “att det kan anses vara korrekt att avgiftsbelägga en genomfartsled om trafiken som kör på den får nytta av av pengarna som kommer in via trängselskatten”. Om man sedan lägger till de uttalanden som Göteborgs politiker har gjort om hur man vill att infrastrukturen skall se ut så har jag en mycket intressant fråga, nämligen hur bra kommer det att bli för bilisterna som betalar? Sedan tidigare vet vi att den största delen av pengarna går till en tågtunnel som väl knappast någon i Göteborg eller bilisterna kommer att använda. MEN det viktigaste är att titta på tunnlar och broar.

  Idag har vi:
  – Göta Älv-bron med 2 filer i vardera riktning för bilar samt 1 fil enbart för kollektivtrafik
  – Tingstadstunneln med 3 filer i vardera riktning för bilar
  Summa 5 körfält för bilar

  Vi kommer (kanske) att få följande:
  – Ny Göta Älv-bro med 1 fil för bilar och 2 för kollektivtrafik
  – Tingstadstunneln – Här vill man införa 2 körfält för bilar och 1 för kollektivtrafiken!
  – Marieholmstunneln – Här vill man införa 2 körfält för bilar och 1 för kollektivtrafiken!
  Summa 5 körfält för bilar här också -HUPP!!
  Jag som trodde att vi som bilister skulle få NÅGOT tillbaka? Detta rimmar ju itne så bra med regeringens eget påstående ovan…

  Min slutsatsen är därför att jag som bilisterna INTE kommer att få ut något av detta som är positivt, jag kommer att bara betala och betala för att bygga en tågunnel och körfällt för kollektivtrafiken! Bilsiterna får således inte tillbaka någoting!

 • Fredrik: Bra punkter du tar upp!

  Vad gäller Nya Göta Älvbron och huruvida den får färre filer för bilar och fler exklusivt för kollektivtrafik, så är det ett önskemål från Vänsterpartiet. Om de får igenom en sådan “fildelning” 😉 vet vi förstås inte. Jag minns inte riktigt om det även är Vänsterpartiet som vill ha en fil för kollektivtrafik i Tingstadstunneln eller om det kommer från något annat håll.

 • Tänk bara när Kungsbacka, Kungälv, Härryda och Partille kommer att lägga trängselskatt på genomfartsleder (E6, E20, rv40…) Max 60kr per dygn i GBG + XXkr i de andra kommunerna.

  Börjar förstå att politikerna gillar det ny ´viking green city’ då det är tänkt att rymma 30000 boende ,som bor precis vid götaälvbron. Tänk dig 30000 som inte kan röra sig varken inom zonen (Trängsel Tax Zone) eller ta sig ut utan att betala.

 • Mr C: Man säger redan nu i propositionen att om man åker med samma bil både i Göteborg och Stockholm under samma dag, så åker man på att betala trängselskatt i båda städerna, dvs max 2 x 60=120:-.

  Så länge avståndet är 50 mil mellan de olika tullzonerna händer förstås det här rätt sällan, men man kan ju undra hur det skulle bli om, som du säger, mer närliggande zoner kommer till stånd?

  Arlanda flygplats lär ju t.ex. inte alls ingå i maxbeloppet för Stockholms trängselskatt.

 • Hela det där tramset med egna filer för bussar är totalt vansinne. Det är bara ett innefektivt sätt att använda vägarna. bygg ordentligt så att all trafik fungerar i stället för att ha några menlösa extra filer några korta km.

 • När politiker tvingar tjänstemän att göra sådana här korkade utredningar så hittar de på fiktiva förändringar. Jag lovar dig att i kokoexemplen ovan så har de fått för sig att folk åker kollektivt varannan dag eller något annat helt overkligt.

 • Fakta ?
  Sedan när är det relevant när det kommer till skatteuttag ?

  Säg ordet “skatt” och varenda politiker blir våt i byxorna, sen må det vara hur orättvist, hur onödigt och hur stor bluff som helst.

  Senaste genidraget: “Höj fastghetsskatten” så blir det fler lediga lägenheter.
  Man blir bara helt förstummad