Regeringen slarvar med remissvar från Motormännen

I regeringens proposition 2009/10:189 angående införande av trängselskatt i Göteborg har man skrivit följande:

Remissinstanser som avstått från att yttra sig
Sveriges kommuner och landsting samt Motormännens Riksförbund.

Detta är helt fel.

Motormännens Berndt Sehlstedt säger att “Det är regeringskansliet och finansdepartementet som slarvat och meddelat felaktigt att Motormännen inte svarat på remissen. Detta har jag påtalat och krävt att ett tillrättaläggande läggs ut på regeringens hemsida” .

Läs det faktiska remissvaret här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • På sidan 9 i propositionen finns Motormännens yttrande med, verkar vara en miss att det inte står i bilagan.

  • Eva: Tyvärr saknas andra delar av svaret .

    “Motormännens principiella inställning till biltullar/trängselskatt är välkänd. Med
    anledning av vår avvisande hållning finner vi inte skäl att lägga synpunkter på
    utformningen och det praktiska genomförandet.”

    Det är inte förtroendeingivande att man i propositionen skriver att vissa remissinstanser inte yttrat sig trots att de gjort det. Det visar på hur snabbt man vill att detta ska hanteras och fås ur världen utan att någon får en chans att säga sin åsikt.