Regionmagasinet och sanningen – del 1

I dagarna fyra kommer vi att uppmärksamma och granska Regionmagasinet i en serie inlägg. För de som inte känner till tidningen, ges den ut av Västra Götalandsregionen fyra gånger per år och startade år 2000. Den delas ut “gratis” till samtliga hushåll i regionen och har en upplaga på 740 000. Tidningen finansieras via landstingsskatten. Enligt en undersökning är det bara 48% av invånarna i Västra Götaland som “läser minst något enstaka nummer“. Det kan tyckas lågt, men kom då ihåg att den distribueras till nästan 1 600 000 invånare. Dess påverkan på vad folk får för information kan därför inte underskattas.

I numret som kom ut i början av december 2010 publicerades en artikel om det Västsvenska infrastrukturpaketet som ni kan läsa här och här. I den intervjuades Rolf Thor som arbetar med regionutveckling inom Västra Götalandsregionen av Bettina Axelsson, som också råkar vara Regionmagasinets chefredaktör.

I Regionmagasinets egen policy står bland annat följande att läsa: “Inriktningen kan sammanfattas i följande ledord:

  • Orienterande
  • Nyttig
  • Intresseväckande
  • Tankeväckande”

Och vidare:
“Tidningen ska vara en pålitlig guide som lotsar läsaren rätt och ger trovärdig och relevant information. Den ska vara en ingång till och en hjälp i att orientera sig i ‘regionen’, både den administrativa och geografiska.” <klipp> “Tidningen ska vara tankeväckande genom att belysa aktuella samhällsfrågor i regionen, ge bakgrunder och förklara sammanhang. Relevans och trovärdighet är här grundläggande förutsättningar.” <klipp> “…i presentationen ska perspektivet vara läsarens/invånarens. Då är det deras behov och nytta som ska vara vägledande. Tidningen ska ge svar på frågor som invånarna ställer sig eller kan tänkas ställa.

Läs artikeln ovan och tänk själv igenom om artikeln lever upp till tidningens egen policy!

Regionmagasinet granskades redan 2003 av alba.nu (tidningen hade vid det tillfället en annan chefredaktör). Då ifrågasatte Bengt Johansson – forskare på institutionen för Journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet – Regionmagasinets existensberättigande. Han skrev då:

man kan ju undra varför regionen i hela friden lägger ner tid och pengar på att ge ut en egen tidning. Räcker det inte med att medborgarna får sig till livs lite regionnyheter i deras vanliga morgontidningar” och han fortsatte: “Regionpolitikerna var missnöjda med hur regionen bevakades och tänkte att om vi gör en egen tidning kan vi få fram en mer positiv och i deras ögon en mer rättvisande bild av regionens verksamhet.

Den gången svarade Regionmagasinet att “Tidningens publicistiska ambitioner består i att vilja vara trovärdig och läsarvänlig“, dvs ungefär det som tidningen fortfarande säger sig stå för i sin policy.

I morgondagens blogginlägg kan vi läsa om brevväxlingen mellan undertecknad och Regionmagasinet, och hur tidningen bemöter kritik från läsarna 2011!

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar