Regionpolitikernas åsikter om infrastruktur

I dagens GP debatterar partierna i Västra Götalands regionfullmäktige infrastrukturen i regionen. Alla partier förutom Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna nämner INTE den klart viktigaste frågan som kommer att beröra Göteborg och dess kranskommuner, nämligen trängselskatten. Kristdemokraterna nämner dock trängselskatten i förbifarten och vill försäkra sig om att att det inte ska vara svårt att åka kollektivt när biltullarna är på plats.

Gert-Inge Andersson (S) säger följande:

“Vi anser att staten måste satsa mera på insatser för upprustning och för investeringar i bandelar här.”

Detta går rakt emot vad hans partikollega Anneli Hulthén (S) ansåg i gårdagens artikel i GP. Hulthén (S) menar på att frågan om medfinansiering av kommunerna nu är överspelad och frångår att det är statens sak att göra infrastruktursatsningar. Det framgår klart och tydligt att (S) inom regionen inte har samsyn i vad som ska gälla framöver och detta krånglar till det för invånarna. Ska regionen och kommunen ta över statens roll för infrastruktursatsningarna eller inte? Det verkar splittrat inom partiet.

Folkpartiet skriver om nästan allt annat än infrastruktur vilket gör att man inte förstår riktigt vad de vill. Gemensamt för partierna är att de, förutom Sjukvårdspartiet,  vill bygga ut kollektivtrafiken så att miljön blir bättre och antalet bilar minskar. Detta går inte ihop. Bilarna är en förutsättning för att trängselskatten ska generera pengar och därför blir det motsägande när man argumenterar om miljön och mindre utsläpp.

Göteborgs invånare kan om de vill påverka beslutet om trängselskatt rösta på Vägvalet i kommunvalet och invånare i kranskommunerna kan rösta på Sjukvårdspartiet i regionvalet i höstens val.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar