Replik från S: Utbyggnad av E20 regeringens ansvar

gp.se den 21 april kunde man läsa att Socialdemokraterna anser att utbyggnaden av E20 är regeringens ansvar.

Anneli Hulthén (S) och Gert-Inge Andersson (S) skriver följande om det Västsvenska paketet:

“Visst är det glädjande att regeringen står för halva finansieringen. Men tidigare har stora infrastruktursatsningar av det här slaget alltid varit statens ansvar. Så var det till exempel med Älvsborgsbron och Tingstadtunneln. Med Anders Borg som finansminister är det inte så längre.

Lite tillspetsat kan man säga att västsvenskarna får vara med och betala för regeringens skattesänkningar med trängselskatterna.

När det gäller utbyggnad av E20 genom hela Västra Götaland svävar vi inte alls på målet om hur viktigt detta är. Sanningen är att hela ansvaret för att det ännu inte skett ligger hos den moderatledda regeringen. Det är en nationell väg. Det är regeringen och riksdagsmajoriteten som äger frågan att besluta om vad som skall byggas och i vilken takt samt att avsätta tillräckliga resurser för detta.

Socialdemokraterna anser alltså att E20 är en nationell angelägenhet. Är vissa åtgärder nationella angelägenheter när det passar? Varför är inte Marieholmstunneln en nationell angelägenhet? Den ska ju finansieras via trängselskatten. Många åtgärder i det Västsvenska paketet är åtgärder som berör hela regionen och därmed hela nationen. Socialdemokraterna försöker nu förskjuta det beslut som de själva bidragit till genom att skylla över det på regeringen.

Försiktigt säger de nu att västsvenskarna får vara med och betala för regeringens skattesänkningar med trängselskatterna. Välkomna till verkligheten! Detta har Vägvalet försökt förklara hela tiden sedan vi bildades. Var är diskussionen om överföringen av ansvaret av tidigare statliga investeringar till regionen och kommunen? Var är oppositionspolitiken från Socialdemokraterna gällande detta?

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar