Replik GP – Flera alternativ till boende krävs

Pierre Hallberg (VägV) skriver idag slutreplik om att flera alternativ till boende för studenter krävs.

Han skriver bl.a. följande:

“Jag menar inte att man skall upphöra att bygga studentlägenheter i centrala Göteborg, men på grund av olika skäl tar det för lång tid, och är för dyrt. Att kunna erbjuda ett alternativ borde vara det övergripande, sedan får varje student ta ställning till om man vill bo mindre centralt men billigare, eller bo centralt och betala mer.”

“I stort håller Vägvalet med vad David Sundelius säger, det byggs för lite. Med det sagt blir jag förvånad över att man konsekvent avfärdar eventuella alternativ, utan att undersöka dem. Studentkårernas intresse måste vara att se till studenternas bästa.”

“Vi måste vara kreativa och tänka lite längre. Naturligtvis finns det en bekvämlighet att bo nära skolan och kåren, nöjesliv, med mera. Men det övergripande målet måste ändå vara att få sin utbildning.”

“Att kunna erbjuda ett alternativ borde vara det övergripande, sedan får varje student ta ställning till om man vill bo mindre centralt men billigare, eller bo centralt och betala mer.”

Läs hela repliken här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar